Politiek is de per definitie onvolmaakte wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen. Industriepolitiek slaat derhalve op de manier waarop de belangentegenstellingen van alle industriële stakeholders tot hun recht komen. Voor alsnog geen onbelangrijke politiek. Want kijkt u maar eens om u heen. Wat komt er niet uit een fabriek? Het zou daarom logisch zijn dat de Nederlandse overheid een degelijke industriepolitiek voert om ervoor te zorgen dat onze industrie tot een van de besten ter wereld behoort, zoals onze landbouw en visserij.

Kent u onze industriepolitiek? Ik ook niet. Ik ben er maar eens voor gaan zitten en op zoek gegaan naar publicaties van het ministerie van Economische zaken, dat tegenwoordig het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heet. Hier vallen 15 Diensten en Instellingen onder, waaronder Staatsbosbeheer en het Staatstoezicht op de Mijnen. Maar geen Staatsindustriebeheer of zoiets.
Het Commissariaat voor Militaire Productie vormt een gunstige uitzondering. Hier wordt er doelbewust aan gewerkt dat militaire investeringen een zo gunstig mogelijke invloed hebben op de vaderlandse industrie. Ook nanotechnologie en ruimtevaart mogen zich in de interesse van het ministerie verheugen. Maar dan houdt het wel op met gerichte industriële aandacht.

Dan maar eens kijken wat er allemaal aan innovatie wordt gestimuleerd. Het speerpunt moet hier de samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven zijn, en zoals ons allemaal wel bekend is worden er door studenten veel stages en projecten in de industrie uitgevoerd maar mij is de stimulerende rol van het ministerie hierin nog niet zo duidelijk. Waar zou dat toch aan liggen? Timmert Maurice Verhagen te weinig aan de weg? Of zijn wij zelf iets te bescheiden?
Iets te veel bezig met hard werken en iets te weinig met wat het ministerie van E, L & I voor ons kan betekenen. Want zeg nu zelf. Integraal verbeteren van al onze voortbrengingsprocessen is toch ook innovatie? Op naar Den Haag!

Eef Oom