Ooit kwam ik een COO tegen die mij de volgende filosofie over management onthulde. “Mensen kiezen altijd de voor hun makkelijkste weg. En omdat mensen in principe lui zijn kiezen ze dus de weg waar zo min mogelijk werk voor henzelf aan vast zit. Wil je mensen dus aan het werk krijgen dan zul je al die alternatieve keuzes onaantrekkelijk moeten maken of liever nog blokkeren. Idealiter blijft dan alleen nog die keuze voor hen over, en dat is de keuze die jij in je hoofd hebt zitten. Zo kun je sturen!”.

Dit is dus onzin. Als je wilt dat er nog maar één alternatief overblijft moet je gewoon een flinke vent zijn en bij aanvang van het dienstverband aan de kandidaat medewerker duidelijk maken dat hij bij jou tekent voor dwangarbeid.
Zo zijn er ook mensen die ervan overtuigd zijn dat de beste prestaties geleverd worden als je mensen alle ruimte biedt de zaken naar eigen believen in te vullen. Dat is ook onzin.

Zinvol is de one liner van Jules Deelder waarin hij zich uitliet over kaders.

“Binnen de kaders is het aantal vrijheidsgraden net zo groot als daarbuiten.”

Daaruit leren wij dat, als wij de kaders waarbinnen mensen vrij zijn juist bepalen en helder communiceren, wij uit de bovenste twee uitersten een buitengewoon zinvolle synthese creëren. Hierin ligt een belangrijke sleutel voor zingeving binnen het werk. Het doel moet duidelijk en gedragen zijn en de grenzen waar binnen dit doel moet worden bereikt ook. En als ik zeker weet dat ik met alle mogelijke resultaten die aan deze voorwaarden voldoen tevreden zal zijn, dan ben ik als leider buitengewoon zinvol bezig en zal ik zelf ook zingeving in mijn werk ervaren.

Eef Oom