Eef heeft een mooie tip voor organisaties: “Verklaar de weerstand! In weerstand zit kracht en toegevoegde waarde die je kunt gebruiken om je organisatie te laten verbeteren.” Terwijl buiten een helder herfstzonnetje schijnt en een van de katten van Eef zich, liggend boven op de auto, nog eens lekker uitrekt, start mijn gesprek met Eef. Een interview waarbij diverse Monozukuri elementen als vanzelfsprekend de revue passeren.

Wat betekent verbinding voor jou?

“Verbinding betekent voor mij liefde, kennismaken en weer afscheid nemen. Een proces waar energie voor nodig is en ook weer vrijkomt. Het is als het ware een proces van continu verbinden en weer loslaten.”

Wat merken jouw klanten hiervan?

“Opdrachtgevers hebben veelal een eenzaam bestaan aangezien ze in hun organisatie, in het kader van continu verbeteren, vaak een voortrekkersrol vervullen. Ik ben als het ware een ‘makker in de strijd’ voor hen en ik help ze te spiegelen, besluiten voor te bereiden en de strategie uit te stippelen. Als extra neem ik een deel van het werk op mijn eigen schouders door de strategie mede uit te voeren; en dan voornamelijk de speerpunten die te maken hebben met cultuur en zeker ook de pilots: deze moeten succesvol zijn! Mijn verbinding met klanten ervaren zij door een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Wat betekent meesterschap voor jou en voor jouw klanten?

In tegenstelling tot de vorige vragen heeft Eef hier schijnbaar meer moeite mee. Na enige aarzeling leidt hij me vastberaden naar het antwoord. Een antwoord in de vorm van een sensatie die hij ervaart als deze kernwaarde in het spel is: “De rust terwijl je begint aan iets dat je nog nooit hebt gedaan en toch het gevoel hebben dat het gaat lukken, dat is voor mij meesterschap. En aangezien ik nog steeds groei kan ik steeds meer voor mijn opdrachtgevers doen, omdat ik geen risico’s meer ervaar.”

Wat schiet je als eerste te binnen als je terugdenkt aan je eerste klant?

“Het beeld van de fabriek als je het terrein oprijdt, twee directeuren waarvan er uiteindelijk een weg zou gaan.” Vervolgens, vloeiend: “Vanuit het perspectief van verbinding was dit een moeilijke tijd voor de bouw en als Blom Consultancy zich er niet mee had bemoeid dan zou het bedrijf uiteindelijk failliet zijn gegaan. Nu bestaat het nog steeds en behoort het zelfs tot de beste helft van de markt”, vertelt hij met enige trots, te herkennen aan zijn bekende lach en pret-ogen.

“Bij een van mijn andere klanten”, vervolgt hij, “heb ik na een dag meelopen met het middenkader een analyse gemaakt en deze onverbloemd en met liefde kunnen delen. De reactie was bijzonder positief: De eerste consultant die eerlijk zegt wat hij ervan vindt”. Dit is karakteristiek voor Eef. Hij zorgt voor de eerlijkheid die nodig is om verbinding te kunnen maken en ook om deze weer te verbreken als de tijd daar is.

Wat wil je nog leren in de komende jaren?

“Ik wil een hoge persoonlijke OEE halen; constant toegevoegde waarde leveren.”

Is dit geen utopie? En hoe toets je dat?

“Dit gaat over gevoel”, zegt Eef, “en als de klant geen toegevoegde waarde meer ervaart dan is mijn ervaring dat hij dit wel laat weten. Bij elke klant heb je mensen die je prijzen en waarderen maar ook mensen die je liever zien gaan. Het is de bekende weerstand tegen verandering” aldus Eef.

“Als er geen weerstand is dan is er geen verandering of het gaat te hard waardoor er kortsluiting en schade ontstaat.”

Op de vraag of hij wel eens persoonlijk weerstand ervaart, reageert Eef met een ontwapenend antwoord: “Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik me daarbij moet voorstellen. Wat ik wel doe is mijn gevoel samen met anderen onderzoeken en als dit niet kan dan ga ik zelf wel op onderzoek uit”.

Wat voel je als je bij een klant bezig bent?

“Bij de klant zijn, voelt bijna nooit als werk, eerder als flow. Ik denk dan niet over mezelf na maar ben bezig met het analyseren van de situatie; welke verliezen zijn er, waar worden deze door veroorzaakt en wat zou de oplossingsrichting zijn om deze verliezen blijvend weg te nemen? Als ik niet begrijp hoe iets is ontstaan dan betekent dat voor mij dat ik dieper moet zoeken naar de bron. Zodra ik weerstand ervaar bij de mensen in de organisatie weet ik dat ik goed zit en vervolgens ga ik hier op een doortastende manier mee om. En dat is ook eigenlijk wel een mooie tip voor organisaties: ‘verklaar de weerstand’! In weerstand zit kracht en toegevoegde waarde die je kunt gebruiken om je organisatie te laten verbeteren.”