blm-icons-aanpak-04_sgaSmall Group Activity

SGA  –  Verbetercirkel

Small Group Activity is een gestructureerde 8 stappen aanpak, waarbij direct betrokkenen nagenoeg elk probleem voor eens en altijd kunnen oplossen door de ware oorzaak weg te nemen en een gestandaardiseerde oplossing te bedenken.

SGA is ontstaan in Japan op basis van de PDCA cirkel en is het geheime wapen van World Class Manufacturing. Hierbij is zowel aandacht voor de machine als voor de mens. Met als gevolg: een (enorme) verbetering van het resultaat van uw bedrijf.

Vaak blijkt dat het niet halen van resultaten weinig te doen heeft met de goede wil van medewerkers, maar veel vaker aan het ontbreken van de juiste informatie, de goede grondstoffen, machine beschikbaarheid, lange omsteltijden of planningsfouten.
De oplossing is om te starten met een Small Group Activity (SGA) met een duidelijke projectomschrijving, waarvoor operators, onderhoudsmensen en anderen die bij het probleem betrokken zijn worden uitgenodigd deel te nemen. Dit wordt gefaciliteerd door iemand die de nodige tools kent om het probleem te meten, bijvoorbeeld via het visgraat diagram, Pareto analyse, staafjes diagram etc. Zo’n SGA Facilitator is meestal iemand binnen je eigen bedrijf, die opgeleid is om dit soort projecten te leiden.
Door deze zaken structureel te onderzoeken en oplossingen te helpen implementeren, hebben medewerkers het gevoel dat ze serieus wordt genomen. Dit verhoogt de motivatie, de inzet en het vertrouwen in het management. We zijn niet meer tegen elkaar aan het vechten, maar zijn samen bezig het resultaat te verbeteren.

SGAVerbetercirkel

De kern van een SGA is het gebruik van een verbetercirkel door een multidisciplinaire groep. Het team bestaat uit medewerkers die rechtstreeks invloed hebben op een beoogde verbetering en doorloopt acht stappen, van probleemdefinitie tot blijvende verbetering. Het volgen van de verbetercirkel dwingt om eerst na te denken over bronoorzaken en pas daarna de oplossingen te bedenken. Dit voorkomt suboptimalisatie en symptoombestrijding.

Analyseren en communiceren

Het team gebruikt diverse methoden en middelen zoals bijvoorbeeld een brainstorm, een oorzaak- en gevolgdiagram (visgraatdiagram), registratieformulieren en borgingstechnieken. Ook oefent de groep communicatietechnieken als besluitvorming en de kunst van het luisteren om de samenwerking te verbeteren. Een SGA pakt problemen op de werkplek aan op een actieve, open en gemotiveerde manier. Het is de manier om zowel de uitvoerende als de ondersteunende afdelingen bij continu verbeteren te betrekken. Dit verhoogt de motivatie, de inzet en het vertrouwen in het management. De oplossing waar SGA’s mee voor de dag komen zijn per definitie gedragen door de medewerkers die ze moeten uitvoeren: samen gaan ze de resultaten verbeteren.
De aansluitende methode is Value Stream Mapping, waarin dieper wordt ingegaan op de toegevoegde waarde en de verspillingen voor de klant in het proces.

>  Ja, ik wil weten hoe wij SGA kunnen toepassen in ons bedrijf  >

8 stappen aanpak van SGA

8D staat voor Eight Disciplines Problem Solving.

DO
Plan: Een plan om het probleem op te lossen en de randvoorwaarden vast te leggen.

D1
Werk met een Team: Benoem een team van mensen met product- en proceskennis.

D2
Definieer en beschrijf het Probleem. Specificeer het probleem door in kwantificeerbare termen het wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe en hoeveel [5x Why + 2H] te identificeren.

D3
Sluit het probleem tijdelijk in, implementeer tijdelijke acties om non kwaliteit binnen te houden. Definieer en implementeer acties om het probleem voor alle klanten te isoleren.

D4
Bepaal, Identificeer en Verifieer Bronoorzaken en Escape Points.
Identificeer alle mogelijke oorzaken die mogelijkerwijs kunnen verklaren waarom het probleem is opgetreden. Verklaar eveneens waarom het probleem niet is opgemerkt toen het zich al voordeed. Alle oorzaken moeten worden gestaafd of bewezen, zo meer vastgesteld door fuzzy brainstorming. Men kan 5x Why of Ishikawa-diagrammen gebruiken om de gestaafde oorzaken in kaart te brengen.

D5
Kies en staaf Permanent Corrections (PCs) voor het Probleem/Non Conformity. Voer tests uit om kwantitatief te bewijzen dat de gekozen maatregel het probleem voor de klant oplost.

D6
Implementeer en Valideer de Correctieve Acties. Leg de beste correctieve actie vast en implementeer deze.

D7
Neem Preventieve Maatregelen. Pas de managementsystemen, de productiesystemen, de instructies en de procedures aan om te voorkomen dat dit probleem of iets soortgelijks weer kan optreden.

D8
Feliciteer het Team. Erken de gezamenlijke presentatie van het team. Het team dient formeel bedankt te worden door de organisatie.

>  Ja, ik wil weten hoe wij SGA kunnen toepassen in ons bedrijf  >

Open  of  in house
SGA training?

 

 

Contact over SGA

  • Ja, ik wil weten hoe we SGA kunnen toepassen in onze organisatie.