TPMTotal Productive Manufacturing

TPM (Total Productive Manufacturing) is een van de verbetermethoden die Blom Consultancy u aanbiedt op weg naar World Class Management. TPM richt zich binnen het verbeteren van de hele waardeketen (van zand tot klant) vooral op het productiedeel. Blom is één van de weinige bureaus in Nederland met ruime ervaring in het begeleiden van ondernemingen bij de implementatie van TPM.

Herkomst van TPM

In de jaren ’50 en ’60 hielpen Amerikaanse deskundigen de Japanse industrie bij de wederopbouw. De Amerikanen, die daar veel lieten produceren i.v.m. de strijd in Korea, introduceerden het concept Preventive Maintenance (PM). Dit werd in Japan omgedoopt tot Productive Maintenance. Onderhoud werd niet langer gezien als kostenpost maar als een belangrijke factor voor winst.
PM was in de VS echter puur een aangelegenheid van de onderhoudsdienst. In 1971 won het bedrijf Nippon Denso, een auto-onderdelenfabrikant gelieerd aan Toyota, de “PM award” met een programma dat ze Total Productive Maintenance (TPM) noemden.
De toevoeging “Total” aan PM staat voor “Total Participation” en geeft aan dat in de Japanse PM filosofie iedereen betrokken dient te worden. Sinds 1971 is TPM steeds verder verfijnd in de praktijk in honderden bedrijven in Japan en daarbuiten, en mag met recht een ‘proven method’ genoemd worden.

Voordelen van TPM op een rij

Anders dan Total Quality Management – dat meer een manier van denken, een beweging is – is TPM zeer concreet. De aanpak bestaat uit een stappenprogramma en de resultaten zijn aantoonbaar en meetbaar. Nederlandse ondernemingen die de Total Productive Maintenance-filosofie inmiddels hebben ingevoerd maken melding van de volgende resultaten:

  • Een significant hogere effectieve productietijd (beschikbaarheidsgraad)
  • Een betere productiviteit (tot 70% verbetering)
  • Een betere productkwaliteit (minder klachten, minder retourzendingen)
  • Een vermindering van de kosten (tot 30%)
  • Een vermindering van de onderhoudsinspanningen

De meetwaarde die bij TPM wordt gehanteerd staat bekend als de Overall Equipment Effectiveness (OEE). De OEE is een getal dat ontstaat uit een vermenigvuldiging van drie effectiviteitsparameters, te weten:

  1. Beschikbaarheidsgraad
  2. Prestatiegraad
  3. Kwaliteitsgraad

Uit de jarenlange ervaring van Blom Consultancy met het invoeren van TPM is gebleken dat bedrijven vaak een OEE tussen de 40% en 55% hebben, terwijl door het invoeren van TPM een OEE van 85% haalbaar is.

Invoering van TPM

Voor het volledig implementeren van TPM dient minstens vijf jaar te worden uitgetrokken. In de eerste fase wordt een proefproject uitgevoerd. Hierbij worden enkele teams samengesteld uit medewerkers van alle afdelingen in de fabriek. Bij voorkeur een team dat een compleet product vervaardigt. Eén van de eerste taken van dit team is vast te stellen wat de huidige OEE is.
Vervolgens wordt aan de hand van de OEE-registratie nagegaan welke factoren debet zijn aan het verlies van productiviteit. Deze verliezen worden vervolgens gereduceerd door de teams zelf door middel van de Small Group Activity methode, een gestructureerde probleemaanpak gebaseerd op de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus van Deming. De echte kennis is vaak al op de werkvloer aanwezig. In Japan spreekt men van “Go to Gemba”: ga naar de werkvloer en kijk wat er in werkelijkheid gebeurt.

Veranderende rollen

Implementatie van TPM vraagt in eerste instantie een verandering van het management. Het management zal zich veel meer moeten concentreren op wat er op de werkvloer gebeurt. Het gaat hierbij niet zozeer om het ontplooien van initiatieven en het oplossen van problemen, maar om het stimuleren van medewerkers om hun eigen problemen zelf aan te pakken. Met andere woorden: de Manager als Coach. Het gevolg zal een prettigere werkomgeving zijn met daarnaast een enorme productiviteits- en kwaliteitsverbetering. Met TPM worden uw medewerkers weer de baas op de werkvloer.

TPM ondersteunende diensten van Blom Consultancy

Het TPM model bestaat uit een huis met acht pilaren. Blom Consultancy ondersteunt met haar diensten elk van deze pilaren.

Voor meer informatie over TPM training, klik hier.
Voor meer informatie over TPM-tempel, klik hier.