In het voorjaar van 2016 heeft Famar Nederland de Monozukuri Basics Training in-company gevolgd met een groep bestaande uit de directeur, MT-leden en medewerkers die een sleutelrol vervullen in het continu-verbeterprogramma. Wat heeft de training opgeleverd?

Famar Nederland uit Bladel is sinds 1999 een dochter van Famar Health Services, opgericht in 1949. Dit bedrijf produceert en verpakt medicijnen voor de mondiale markt en hanteert een programma, waarin is vastgelegd waaraan de 16 fabrieken moeten voldoen. Hoe, dat maken deze plants zelf uit. Om aan deze eisen te voldoen en zo mogelijk te overtreffen, werkt Famar Nederland sinds 2015 samen met Blom Consultancy.

famar_productie

Vastleggen van processen

famar_wilma-wallerbos-cl “Het  verkopen, produceren en verpakken van medicijnen is een wereld op zich,” aldus Wilma Wallerbos, Human Resource Manager van Famar Nederland. “Van oudsher hebben we een zeer hoge standaard van productveiligheid: van al het materiaal dat de fabriek binnenkomt moeten we kunnen aantonen waar, wanneer en in welke vorm dat de fabriek weer heeft verlaten. Gevolg daarvan is, dat we uitgebreid en nauwgezet vastleggen wat er allemaal gebeurt.”

Bart dbart-de-roose Roos, Senior Consultant Blom Consultancy vult aan: “Binnen Lean zien we het vastleggen van processen als startpunt en niet als product. Famar Nederland stond  daarom voor de uitdaging om hun bedrijfscultuur van ‘100 % verantwoording’ te gaan zien als startpunt voor vernieuwen door verbeteren.  De vraag was: hoe zou bij de medewerkers het idee kunnen gaan leven, dat er op basis van al die gegevens plannen gemaakt kunnen worden, die in de toekomst fouten voorkomen en procesverliezen bestrijden?”

Meer energie in de organisatie door Lean

Wilma Wallerbos: “De directe aanleiding voor deze training, is het helder krijgen van de noodzakelijke ontwikkelpunten van management en key players én hoe Lean voor meer energie binnen de organisatie kan zorgen. We hebben de laatste tijd veel veranderingen doorgemaakt. Door alle verbeterprikkels en –initiatieven heen, zien veel mensen door de bomen het bos niet meer.
Dit maakt ze onzeker en afwachtend en dat is net wat je niet wilt! De training moet dus voeden, stroomlijnen, verhelderen en verbinden. Er dient een gezamenlijk beeld te ontstaan van wat Famar Nederland nodig heeft om succesvol te blijven en langs welke weg we dat kunnen te bereiken. Daarom hebben we twee trainingsgroepen samengesteld met daarin alle operationeel leidinggevenden of vertegenwoordigers van de direct ondersteunende afdelingen.”

Blijvende verbeteringen realiseren

img_3879“Het leuke van deze Monozukuri training is dat het niet alleen gaat over tools,” zegt Bart de Roos. “Want dan krijg je al snel iets wat je ‘kookboekverbetering’ kunt noemen: ‘Neem zoveel van dit en zoveel van dat en doe daar vervolgens zus of zo mee en het resultaat zal dan niet lang meer op zich laten wachten!’
Zo langzamerhand is iedereen binnen Famar Nederland er van doordrongen dat de juiste technieken leren erg belangrijk is, maar niet genoeg om blijvende verbeteringen te realiseren. Daar horen ook processen bij die bestaan uit het losmaken van vastgeroeste patronen, het samen aanleren van nieuwe patronen, die vervolgens dan weer in moeten slijten.
De Monozukuri benadering is daarom zeer effectief:  we hebben zowel aandacht besteed aan OEE, 5S en Daily Management als aan motivatie, klantgerichtheid en samenwerken.”

Veranderen vindt niemand prettig

Wilma Wallerbos: “De training is zonder meer geslaagd! We hebben meer gedeeld inzicht gekregen wat er zoal nodig is om een continu verbeterend bedrijf te worden. Van de kenmerken van Lean, de rol van het leiderschap, de samenhang tussen de werkmethodes tot de typische Lean-tools die je voor de te realiseren verbeteringen  nodig hebt. En vooral dat verbeteren begint bij jezelf. En aangezien verbeteren een vorm van veranderen is, vond niemand dat bij aanvang prettig. Maar het was duidelijk dat we niet konden doorgaan zoals we gewend waren.”

Bart de Roos: “Dit is een klassiek dilemma. De 3 dagen die deze training in beslag neemt, hadden we echt nodig. Als je dit gaat inkorten, haal je stukken inhoud weg óf je doet tekort aan het groepsproces. En dan mis je effectiviteit. Dat de training wordt afgesloten met een toets werd ervaren als een pré, omdat de groep een betrouwbaar beeld geeft van wat ze hebben opgestoken. Tijdens de terugkomdag hebben we aandacht besteed aan wat nog niet helemaal was opgepikt door de deelnemers.”

Elkaar goed begrijpen om effectief samen te werken

Wat heeft de Monozukuri Basics Training opgeleverd bij Famar Nederland? Wilma Wallerbos: “Onze mensen hebben geleerd dat vernieuwen en verbeteren een proces is dat je niet foutloos kunt doen.
Ze deden nieuwe kennis op, brachten die in de praktijk en stootten af en toe hun hoofd. De kennis kunnen ze natuurlijk ook van internet halen, maar ervaringen opdoen kan alleen in de eigen organisatie.  Fouten maken, die samen evalueren, hulp van je collega’s of van buitenaf durven vragen en aan willen bieden, zorgen voor een stevig leerproces.”

Bart de Roos: “Daarnaast was het belangrijk dat deelnemers de voorkeursleer- en -gedragstijlen van collega’s leerden kennen. Dit werkt per persoon anders en dat moet je weten om elkaar goed te begrijpen én om effectief samen te werken. Voor veel deelnemers was de introductie van het begrip ‘meesterschap’ een eyeopener , dit is de drijvende kracht in de ontwikkeling van je eigen vakmanschap. Meesterschap betekent niet alleen dat je het volwassenheidsniveau in je eigen vakgebied hebt bereikt, er hoort ook een houding bij.”

img_0699

 lsdjkfkj

Nieuwe kapstokken

Famar Nederland heeft de afgelopen tijd een proces doorgemaakt van losmaken – vernieuwen – en weer invriezen. Leidinggevenden zetten Daily Management en de Fleximatrix in om mensen op de werkvloer mee te krijgen én als kapstok waar nieuw aangeleerd gedrag en vaardigheden aan opgehangen kunnen worden.

Wilma Wallerbos: “Dat is natuurlijk een must, daar train je het kader voor. Wij hadden al management-borden voor de operationele processen, maar die gebruikten we teveel als registratiemiddel en te weinig als actiebron. We zijn er nu van overtuigd dat we in de operatie op dagbasis moeten acteren, omdat de hartslag op de vloer nu eenmaal een dagritme heeft. Je kunt van operators en monteurs niet verwachten dat zij alle details een hele week vasthouden! Daarnaast brengen we de vaardigheden van de mensen op de vloer overzichtelijk in kaart, om op basis daarvan met iedereen individuele ontwikkelingsafspraken te kunnen maken. De Fleximatrix richt zich juist wel op de lange termijn en is daarom nuttig voor HRM om de ontwikkeling van de medewerkers te monitoren en te sturen. Kortom, wat ons betreft is de Monozukuri Basics Training een hele effectieve stap in onze organisatiegroei!”

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je ons bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl

monozukuri-basics_advanced_master-trainingspecials-wt

Gerelateerd

>   Werk is toch geen topsport?

>   Wat is de juiste weg na de kredietcrisis?

>   Hoe zorg je voor een stabiele productie omgeving?

>   Hoe word je kapitein op het schip?

>   Wat levert commitment en teamwork op bij NTS Mechatronics?