Het eerste boek ‘Monozukuri: doen met aandacht‘verscheen in 2012. In dit tweede boek ‘Monozukuri in de Praktijk: het bereiken van Meesterschap‘ gaat Steven Blom nog dieper in op de alles omvattende Japanse management-filosofie. Hij laat zien dat Monozukuri niet alleen gaat over methoden en technieken, maar vooral over een fundamentele houding tegenover leven, werken en produceren. Monozukuri is veel méér dan een filosofie. Het is een stelsel van waarden en normen, een denk- en leefwijze waarin leven en werk, ambitie en motivatie, leiding geven en leiding volgen, produceren en winst maken in een heel nieuw maar tegelijkertijd ook eeuwenoud daglicht komen staan.

In dit nieuwe boek wordt het begrip ‘meesterschap’ centraal gesteld. Het bereiken daarvan is een proces van lange adem en oefening – dat geldt zowel voor individuen die zich meesterschap ten doel stellen als voor organisaties. Het begint met het besef dat wij allen meesterschap in ons hebben en ten diepste weten wat dit is. ‘Volgens mij,’ schrijft Steven, ‘heeft ieder mens een blauwdruk in zich, waarin vastligt waar hij voor bedoeld is’. Ons doel moet zijn om die blauwdruk te ontwikkelen en daarmee ons leven zin te geven. Als organisaties hun medewerkers hiertoe de ruimte geven, kunnen ook zij naar topkwaliteit en meesterschap groeien.

Aandacht voor medewerkers én bedrijfsproces

Om dat voor elkaar te krijgen moeten leiders net zo veel aandacht geven aan het ontwikkelen en inspireren van hun medewerkers (People Value Stream) als aan een goed functionerend bedrijfsproces (Product Value Stream). Geen wonder dus dat ‘Monozukuri in de praktijk’ niet begint met methoden en technieken maar opent met hoofdstukken over zingeving, toewijding en motivatie – centrale onderdelen van de mindset die nodig is om de route naar meesterschap aan te vangen. Pas daarna volgen de hoofdstukken over onder meer het leiden van complexe organisaties, het creëren van een verbetercultuur en daily management, die laten zien hoe men deze mindset naar de praktijk kan vertalen.

Monozukuri gaat niet alleen over methoden en technieken maar vooral over een fundamentele houding tegenover leven, werken en produceren.

Onze bedrijven kunnen internationaal niet meer overleven door eenvoudig door te gaan met wat ze altijd hebben gedaan. Hiërarchisch management volgens het Tayloriaanse model en motiveringssystemen op basis van beloning en straf zijn passé. In plaats daarvan moeten we werkwijzen en organisatiemodellen ontwikkelen die rusten op intrinsieke Motivatie 3.0, op zingeving en op inspirerend leiderschap – modellen die nadrukkelijk gebruik maken van de menselijke behoeften aan autonomie èn verbinding.

Samenwerking, vertrouwen en excelleren hangen samen in de Monozukuri filosofie.

Steven was in de jaren tachtig productiedirecteur van Fuji Photo Film in Tilburg. Tijdens een verblijf in Japan maakte hij kennis met de Japanse managementmethoden en het daaronder liggende Zen Boeddhisme. Daar haalt hij nog altijd zijn inspiratie vandaan. Om zijn lezers in die inspiratie te laten delen, heeft hij aan het eind van ‘Monozukuri in de praktijk’ enkele hoofdstukken toegevoegd ‘voor wie nog dieper wil’. Daarin laat hij zien dat management, spiritualiteit en Zen, anders dan menigeen misschien denkt, wel degelijk heel goed bij elkaar passen. Steeds meer managers ontdekken dit en maken bewust gebruik van meditatie- en concentratietechnieken om hun beslissingen naar een hoger niveau te tillen, en daarmee niet alleen hun eigen hoogste potentieel te realiseren maar ook dat van hun ondernemingen.