MonozukuriMonozukuri

‘De kunst van het doen met aandacht’

Continu Verbeteren zal voor velen geen nieuw begrip zijn. Hiervoor is inmiddels een heel arsenaal aan technieken en methoden beschikbaar gekomen, die bij veel bedrijven in meer maar ook in mindere mate hun vruchten hebben afgeworpen. Zeker nu het minder gaat met onze economie zet iedereen zijn beste beentje voor om dingen slimmer, sneller en goedkoper te doen en zo in de gunst van de klant te blijven. Alle verbeterteams wordt weer nieuw leven ingeblazen en het blijkt dat er toch weer veel te verbeteren valt.

Lees verder of download hier de pdf.

Monozukuri Quick Scan

Veel bedrijven die bezig zijn met het invoeren van Lean of WCM, ervaren, dat alhoewel er veel effort in de introductie wordt gestoken, het toch een moeizaam traject is. Dit komt omdat het Technisch Systeem (5S, SMED, SGA, OEE etc.) niet ondersteund wordt door het Sociale Systeem.

Steven Blom heeft in zijn boek ‘Monozukuri, de kunst van het doen met aandacht’ hierover meer in detail geschreven. Monozukuri wordt nu al bij een aantal bedrijven zeer succesvol toegepast. Om andere bedrijven te helpen om na te gaan waar hun ruimte voor verbetering is, heeft Blom Consultancy een Monozukuri Quick Scan ontwikkeld.

• De Monozukuri Quick Scan: twee Senior Consultants van Blom Consultancy komen een Audit doen die inzicht geeft waar de ruimte voor verbetering kan worden gevonden.
• De Monozukuri Quick Scan duurt twee dagen inclusief een sessie met de directie om de gevonden resultaten te bespreken.
• De Monozukuri Quick Scan verplicht u tot niets en is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in het verbetertraject. U ontvangt adviezen over die aspecten die nog meer aandacht verdienen. Er wordt zowel naar het Technische als naar het Sociale Systeem gekeken.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar info@blomconsultancy.nl.
De kosten van een tweedaagse Monozukuri Quick Scan inclusief uitleg zijn € 2.500,-


Monozukuri, doen met aandacht

Ideeën en methoden om de volgende stappen in het verbeteren van de productiviteit te realiseren.

Veel bedrijven zijn begonnen met de invoering van Lean, WCM en 6 Sigma. De doelstelling is het dubbele produceren tegen de helft van de kosten. Toch zijn wij in het Westen met het introduceren van deze technieken minder succesvol als in Japan. Schrijver legt uit waarom dit is en draagt ideeën en methoden aan om de volgende stappen in het verbeteren van de productiviteit te realiseren.

Het gaat om de balans tussen het Technische en het Sociale Systeem en de aandacht die er besteed wordt aan het realiseren van het product of de dienst en de mensen die die taken moeten uitvoeren.

Dit boek is een aanrader voor iedereen die met deze methoden werkt en de volgende stap op het pad van verbeteren van de effectiviteit en de productiviteit wil zetten en tevens een omgeving wil creëren waar iedereen met plezier kan werken. Dit boek is bedoeld voor zowel de directie, het management als de uitvoerenden.

Bestel het boek bij Blom Consultancy (hardcover) >