Monozukuri

De basis van Monozukuri ziet er eenvoudig uit. Maar er gaat veel schuil achter dit simpele model. Om als organisatie te kunnen excelleren dient er tussen management en medewerkers een cultuur te heersen van wederzijds vertrouwen en loyaliteit. Dat betekent dat u vertrouwen hebt dat uw mensen kundig zijn om zelfstandig problemen te signaleren, te analyseren en op te lossen. En zij vertrouwen erop dat u op hoofdlijnen de juiste beslissingen neemt. Klinkt het nog steeds eenvoudig? Dan maken we de stap naar de samenwerking met klanten en leveranciers. Monozukuri bedrijven zijn bereid kennis en ervaring te delen. Dat betekent dat u uw leveranciers helpt hun proces te optimaliseren en hen van de bereikte resultaten laat profiteren. En dat u verbeterideeën met uw klant deelt, zonder bang te zijn dat die direct aan de inkoopprijs gaat knabbelen. De verbindende factor is Hitozukuri; oftewel opleiden. Om Monozukuri effectief toe te kunnen passen moeten de juiste personen op het juiste moment over de juiste verbeterkennis beschikken. Als dit allemaal niet te ver van uw bed klinkt, dan bent u klaar om wereldklasse te worden.

kern

Monozukuri, wat is het?

Monozukuri, momenteel ‘hot’ in Japan, is de laatste ontwikkeling op het gebied van continu verbeteren. De naam is samengesteld uit de Japanse woorden ‘mono’, hetgeen zoiets als ‘het gemaakte’, het ‘ding’ betekent en ‘zukuri’ dat slaat op het ‘daadwerkelijke maken van’, het ‘maakproces’. Het nieuwe van Monozukuri is dat het zich niet beperkt tot alleen de techniek van continu verbeteren, maar dat het zich uitstrekt tot de totale cultuur die erbij hoort en waarvan het zelf ook deel uitmaakt. In iets eenvoudiger woorden: het omvat zowel de technische systemen van continu verbeteren alsmede de sociale.

Binnen de Monozukuri-filosofie gaat het er niet alleen om dat het werk optimaal verloopt, het streven naar ‘zero waste’, maar ook dan de mens er zich goed bij voelt, dat het werk voldoening geeft. Daarvoor zijn de volgende element van belang.

 • Mensen hebben het gevoel zinvol bezig te zijn.
 • Mensen ervaren waardering voor hun talent en inzet.
 • Mensen hebben het gevoel dat ze bij een groep horen en daar een gekend onderdeel van vormen.

Monozukuri is gericht op zowel het bereiken van klanttevredenheid als van medewerkertevredenheid. Zo komt het aan de volgende kernwaarden.

Klanttevredenheid:

 • Toegevoegde waarde
 • Foutloos
 • Tijdig

Medewerker tevredenheid:

 • Zingeving
 • Meesterschap
 • Autonomie en verbinding.

Blom Consultancy heeft inmiddels 2 boeken over Monozukuri geschreven en uitgegeven, te weten:

 • Monozukuri, het doen met aandacht (2012)
 • Monozukuri in de praktijk, het bereiken van meesterschap (2015).

Uw organisatie naar een hoger niveau

Wilt u weten of een van onze Lean Consultants uw organisatie naar een hoger niveau kan tillen?