Continu verbeteren van productiebedrijven

Blom Consultancy helpt productiebedrijven met continu verbeteren. Zijn er knelpunten in je organisatie en loopt het allemaal minder goed dan je zou willen? Je lost de problemen op door aandacht te geven aan wat er speelt in je organisatie. Door continu verder te denken en slimmere oplossingen te zoeken, waarbij we jouw hele bedrijf betrekken. Door continu verbeteren gaan je medewerkers beter samenwerken en vergroot je de betrokkenheid binnen je organisatie. Je verbetert productieprocessen en brengt meer structuur aan. Zo brengen we samen vakmanschap en plezier terug in jouw productieproces.

Neem contact met ons op

Waarom is continu verbeteren zo belangrijk?

Continu verbeteren zorgt ervoor dat je organisatie beter op elkaar ingespeeld is als team. De prestaties gaan omhoog, er is meer werkplezier, een betere samenwerking en grotere betrokkenheid. Daarnaast betrek je de medewerkers meer bij je organisatie. Zij leveren suggesties aan voor het verbeteren van je bedrijf. Je leert door te doen en het geeft veel energie om samen aan je organisatie te werken.

Doel continu verbeteren

Het doel van continu verbeteren is het verbeteren van de belangrijkste KPI’s. Zo breng je samen vakmanschap en plezier terug in de organisatie. Je hoeft hiervoor geen nieuwe afdeling of team op te richten, maar zet samen met het huidige personeel een nieuwe werkwijze op. Samen gaan we de nieuwe weg bewandelen. Deze werkwijze is gericht op het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie. Uiteindelijk leidt continu verbeteren tot kostenbesparingen, hogere marges en meer winst.

Voordelen continu verbeteren

Er zijn vele voordelen van continu verbeteren voor jouw organisatie. Hieronder noemen we er een aantal:

 • Lagere kosten
 • Meer motivatie, betrokkenheid en werkplezier onder medewerkers;
 • Een proactieve leercultuur;
 • Minder afkeur;
 • Veilige werkomgeving;
 • Een betrouwbaar proces;
 • Efficiënter gebruik van grondstoffen en energie.

Redenen continu verbeteren

 • Medewerkers hebben het gevoel dat ze regelmatig problemen moeten oplossen die niet bij hun functie of afdeling horen.
 • Binnen de organisatie is niet duidelijk wat de oorzaken van problemen zijn.
 • Hulpvragen worden bijna niet gesteld, waardoor er geen gezamenlijke oplossingen worden bedacht.
 • De samenwerking is niet goed, waardoor medewerkers minder motivatie hebben om te verbeteren.
 • Er zijn blijvende problemen en verliezen in de keten.

De drie bouwstenen van continu verbeteren

We zijn gericht op een duurzame cultuur van continu verbeteren. Om dit te bereiken combineren wij drie bouwstenen: procesverbetering, technologische oplossingen en cultuurverandering. Dit doen wij vanuit de Monozukuri filosofie.

Procesverbetering

We helpen bij het creëren van flow in het proces, door het toevoegen van continu verbeter tools en systemen, zoals Lean en TPM. Samen met de medewerkers lossen we problemen op de werkvloer op. De organisatie en de medewerkers excelleren door continu verbeteren, waardoor een hogere waarde voor de klant wordt behaald.

Technologische oplossingen

We ontwikkelen samen de procesflow. Hierbij werken we richting een productie zonder verliezen. Dit doen we met software en hardwareoplossingen. We zetten deze oplossingen in om: inzicht te krijgen in de prestaties en verliezen, processen beter onder controle te krijgen, werkmethoden te standaardiseren en verliezen weg te nemen door werkzaamheden te automatiseren.

Cultuurverandering

Cultuur verandert doordat er langzaam maar zeker ander, positief, gedrag wordt vertoond in de organisatie. Het stimuleren van het gewenste gedrag is hierbij belangrijk. Het sleutelwoord in onze aanpak, is samen. We willen dat medewerkers zich betrokken voelen bij de stappen die we nemen. Zo blijven we samen evalueren, monitoren en leren.

Monozukuri

Monozukuri is samengesteld uit de Japanse woorden ‘mono’ en ‘zukuri’. Mono betekent ‘het gemaakte’ of het ‘ding’. Zukuri slaat op het ‘daadwerkelijke maken van’ of het ‘maakproces’. Monozukuri beperkt zich niet alleen tot de techniek van continu verbeteren, maar strekt zich uit tot de totale cultuur die erbij hoort en waarvan het zelf ook deel uitmaakt. Het omvat zowel de technische systemen van continu verbeteren als de sociale. Binnen de Monozukuri filosofie gaat het erom dat het werk optimaal verloopt, het streven naar ‘zero waste’, en dat de mens er zich goed bij voelt en voldoening uit het werk haalt. Daarvoor zijn de volgende elementen van belang.

 • Mensen hebben het gevoel zinvol bezig te zijn.
 • Mensen ervaren waardering voor hun talent en inzet.

Mensen hebben het gevoel dat ze bij een groep horen en daar een gekend onderdeel van vormen.

Onze werkwijze bij continu verbeteren

Om de beste resultaten te verkrijgen, is het aanbevolen om te werken via een vast stappenplan. Gaan we samen continu verbeteren? Dan werken we graag volgens de volgende werkwijze.

Kennismaking: hulpvraag en probleem

We plannen samen een kennismaking in. Tijdens ons eerste gesprek definiëren we de hulpvraag. In deze fase is het belangrijkste doel dat we de problemen die spelen goed begrijpen.

Quickscan

Met de quickscan duiken we dieper in de hulpvraag. Het doel is om je organisatie al in de beginfase mee te laten denken over de dagelijkse problemen en inzicht te krijgen in de situatie. Door middel van onder andere Value Stream Mapping (VSM) en/of een OEE-meting zullen we de eerste verliezen in kaart brengen. We stellen daarnaast vragen aan medewerkers van verschillende afdelingen, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de problematiek. Ook zullen wij op basis van data een objectief beeld vormen van de situatie.

Traject

Na de quickscan gaan we in overleg over de verbetermogelijkheden. We maken samen een praktisch uitvoeringsplan met stappen en doelstellingen. Hierbij betrekken we je gehele organisatie, zodat we samen richting structurele oplossingen werken.

Resultaat en verbetering

We gaan altijd voor duurzame resultaten. Hierbij kijken we zeker niet alleen naar cijfers, maar ook naar de samenwerking binnen de organisatie. Pas bij een goede samenwerking spreken we over een consistente verbetercultuur. Het doel is dat iedereen met plezier meewerkt aan het continu verbeteren.

Implementatie

Om specifieke problemen snel en effectief op te lossen, gaan we bij continu verbeteren samen aan de slag en zetten we de volgende tools in.

Process mapping

Makigami – Waarde toevoegen


Via Makigami brengen we de informatie-overdracht in kantoor- en dienstverlenings-processen in kaart: wat voegt waarde toe en wat niet?

Value Stream Mapping

VSM – Waarde toevoegen

kdlsjf
We maken de flow van goederen en informatie zichtbaar door VSM en brengen we in kaart welke bedrijfsprocessen waarde toevoegen en welke niet.

Overall Equipment Effectiveness

OEE – Effectiviteit

s;dfjklj
OEE geeft het aantal succesvol geproduceerde producten weer. We berekenen de OEE in uw bedrijf, maken verliezen zichtbaar en laten zien welke ruimte er is voor verbetering.

fksdjzljsdlkj

Opgeruimd in 5 stappen

5S – Werkplekorganisatie

lskdjlkjf
We helpen bij het invoeren van 5S, waardoor u een productieve, prettige en veilige werkplek realiseert in 5 stappen: scheiden, schikken, schoonhouden, standaardiseren en standhouden.

Small Group Activity

SGA – Verbetercirkel

lds;kdl
Via Small Group Activity zorgen we dat direct betrokkenen een probleem voor eens en altijd oplossen, door de ware oorzaak weg te nemen en een gestandaardiseerde oplossing te bedenken.

Single Minute Exchange of Die

SMED – Snel omstellen

;sllj;fd
Met SMED brengen we de tijd die nodig is om de machine om te bouwen, schoon te maken en op te starten terug tot een pitstop en vormen uw medewerkers het ‘Formule 1 team’.

Ons team van specialisten

Het team van Blom Consultancy bestaat uit veranderspecialisten. Onze specialisten geloven in continu verbeteren door bewuste verandering. We gaan graag in gesprek met je organisatie over wat de problemen en knelpunten zijn. We brengen je medewerkers in beweging, richting verbetering. Zodat jouw organisatie duurzame resultaten behaalt.

Maak kennis met ons team

Onze cases

We houden van langdurige samenwerkingen, waarin we elkaar versterken. Blom Consultancy heeft al veel klanten geholpen bij het continu verbeteren van hun bedrijfsprocessen. Ben je benieuwd naar wat we precies doen? Lees de verhalen van onze tevreden klanten. Bekijk ook zeker de filmpjes bij onze cases.

Bekijk onze cases

Aan de slag met de continu verbeteraars van Blom Consultancy

Merk je dat je organisatie vastloopt? Verlopen samenwerkingen moeizaam en zijn medewerkers het overzicht kwijt? Ga dan samen met ons de uitdaging aan! Wij helpen je bij het continu verbeteren van je organisatie, zodat je medewerkers weer samen gaan leren.

Neem contact met ons op via telefoon: 0492 47 41 49 of e-mail en we plannen direct een kennismaking in.