VERBETEREN TOT IN DE GENEN

Onze aanpak

Lean naar flow, dat is wat we al bijna 30 jaar doen. Flow in bedrijfsprocessen, de productieketen én bij medewerkers: ze gaan in hun kracht staan, nemen hun eigen verantwoordelijkheid en presteren beter.

Wij zijn niet (enkel) gericht op de quick-wins. Ook niet op een enkele methode of hulpmiddel. Onze Monozukuri filosofie is gericht op een integrale benadering, zowel het product (of dienst) dat gemaakt wordt, als het proces van het maken. Kortom, op techniek én mens. Wij combineren drie bouwstenen: procesverbetering, technologische oplossingen en strategische & culturele aanpak, om duurzame verbeteringen te realiseren en te komen tot ‘continu verbeteren’.

Procesverbetering
Creëren van flow in de productie waardestroom door het implementeren van flow managementsystemen als Lean en TPM en hun bijbehorende tools. Organisatie en medewerkers excelleren door continu verbeteren waardoor hogere klantwaarde wordt gerealiseerd.

Technologische oplossingen
Het digitaal managen van flow informatie door het implementeren van software en hardware systemen. De status, feedback en voorspelling over de prestaties van het proces worden gemeten. Op basis van accurate flow data kan het proces continu gericht worden bijgestuurd.

Strategische en culturele aanpak
Het opzetten van een strategisch en cultureel veranderprogramma dat gericht is op het samenbrengen en verbeteren van de processen, mens, technologie en organisatie in de waardeketen.

“Ons hogere doel is om de organisatie succesvoller te maken en medewerkers meer voldoening te laten ervaren bij hun werk” (Steven Blom, Directeur)

 

 

 

 

 

Hoofd met hart verbinden

In de loop der jaren heeft Total Productive Maintenance zich ontwikkeld tot Lean Manufacturing, Six Sigma en World Class Management. Met alle methoden en middelen die hierbij horen, helpt Blom Consultancy uw bedrijf van Lean naar flow. Dat doen we volgens de Monozukuri filosofie, waarbij we helpen het hoofd met het hart te verbinden, zodat verbeteren doordringt tot in het DNA van uw organisatie.

VERBETEREN RESULTATEN

blomfilm

ONZE AANPAK

MONOZUKURI

“Ik wil tevreden klanten én tevreden medewerkers”

Lees meer over Monozukuri, die uw organisatie laat excelleren door de aandacht te richten op de techniek én de mens.

WORLD CLASS MANUFACTURING

“Ik wil hogere productiviteit én betere productkwaliteit én meer werkplezier”

Lees meer over World Class Manufacturing, waarmee u zorgt voor een optimale en doorlopende positieve wisselwerking tussen klant, bedrijf en personeel zodat uw bedrijf langdurig succesvol blijft.

Lean Manufacturing

Ik wil alle verliezen uit de procesketen halen

Lees meer over Lean Manufacturing, waarbij u een betrouwbaar en effectief proces creëert, waardoor de productkwaliteit verbetert en u het dubbele kunt maken tegen de helft van de kosten.

TPM

Ik wil de effectiviteit van mijn machines maximaliseren

Lees meer over Total Productive Manufacturing: hoe u sneller en tegen lagere kosten een product produceert of een dienst verleent. En de productietijd verhoogt, met minder onderhoud.

Six Sigma

Ik wil continu verbeteringen in alle processen realiseren

Lees meer over Six Sigma als u problemen wilt oplossen op basis van feiten en cijfers en zo de operationele prestaties wilt verbeteren.
;sdlkjklfj

Effectieve verbetertools

Er zijn diverse effectieve verbetertools waarmee bedrijven meetbare resultaten weten te behalen. Meer informatie over alle mogelijke verbetermethoden en hulpmiddelen kunt u vinden in de Blom wiki. Hieronder de tools die we vaak inzetten, omdat ze zorgen voor snelle en effectieve verbetering.

Overall Equipment Effectiveness

OEE – Effectiviteit

s;dfjklj
OEE geeft het aantal succesvol geproduceerde producten weer. We berekenen de OEE in uw bedrijf, maken verliezen zichtbaar en laten zien welke ruimte er is voor verbetering.

Single Minute Exchange of Die

SMED – Snel omstellen

;sllj;fd
Met SMED brengt u de tijd die nodig is om de machine om te bouwen, schoon te maken en op te starten terug tot een pitstop en vormen uw medewerkers het ‘Formule 1 team’.

Small Group Activity

SGA – Verbetercirkel

lds;kdl
Via Small Group Activity lossen direct betrokkenen een probleem voor eens en altijd op, door de ware oorzaak weg te nemen en een gestandaardiseerde oplossing te bedenken.

fksdjzljsdlkj

Opgeruimd in 5 stappen

5S – Werkplekorganisatie

lskdjlkjf
Met 5S realiseert u een productieve, prettige en veilige werkplek in 5 stappen: scheiden, schikken, schoonhouden, standaardiseren en standhouden.

Value Stream Mapping

VSM – Waarde toevoegen

kdlsjf
Door VSM maken we de flow van goederen en informatie zichtbaar en brengen we in kaart welke bedrijfsprocessen waardetoevoegen en welke niet.

Process mapping

Makigami – Waarde toevoegen

ks;dfllk
Via Makigami brengen we de informatie-overdracht in kantoor- en dienstverleningsprocessen in kaart: wat voegt waarde toe en wat niet?