TPM Total Productive Maintenance

Streeft u zowel naar een betere productiviteit als een betere productkwaliteit? En wilt u de effectieve productietijd verhogen, met lagere kosten en minder onderhoudsinspanningen? Dan is TPM (Total Productive Maintenance) een meetbaar effectief stappenprogramma.

Hierbij gaan teams op de werkvloer aan de slag en verminderen de verliezen. Als manager heeft u een coachende rol en stimuleert u medewerkers om hun eigen problemen aan te pakken.

TPM richt zich binnen het verbeteren van de hele waardeketen (van zand tot klant) vooral op het productiedeel. Blom Consultancy heeft enorm veel ervaring in het begeleiden van ondernemingen bij de implementatie van TPM. Voor meer informatie over TPM training, klik hier.

Total Productive Maintenance bestaat uit acht pilaren, die samen de TPM tempel vormen. Voor meer informatie, klik op de pilaar in de TPM tempel hieronder.

Voordelen van TPM op een rij

TPM is zeer concreet en anders dan Total Quality Management, dat meer een manier van denken, een beweging is. De aanpak bestaat uit een stappenprogramma en de resultaten zijn aantoonbaar en meetbaar. Nederlandse ondernemingen die de Total Productive Maintenance filosofie inmiddels hebben ingevoerd, realiseren de volgende resultaten:

  • Een significant hogere effectieve productietijd (beschikbaarheidsgraad)
  • Een betere productiviteit (tot 70% verbetering)
  • Een betere productkwaliteit (minder klachten, minder retourzendingen)
  • Een vermindering van de kosten (tot 30%)
  • Een vermindering van de onderhoudsinspanningen

OEE van 40 naar 85%

De meetwaarde die bij Total Productive Maintenance wordt gehanteerd staat bekend als de Overall Equipment Effectiveness (OEE). De OEE is een getal dat ontstaat door drie effectiviteitsparameters te vermenigvuldigen:

  1. Beschikbaarheidsgraad
  2. Prestatiegraad
  3. Kwaliteitsgraad

Uit de jarenlange ervaring van Blom Consultancy blijkt, dat bedrijven vaak een OEE tussen de 40% en 55% hebben, terwijl door het invoeren van TPM een OEE van 85% haalbaar is!

Wilt u de effectiviteit van uw productieprocessen verbeteren én ook voor de langere termijn uw concurrentiepositie en innovatievermogen verbeteren? Neem dan contact op:
T. +31 (0)492 – 474 149    •    M. +31 (0)6 – 5316 4940    •    info@blomconsultancy.nl

Invoering van TPM

Het duurt minimaal 5 jaar om TPM volledig te implementeren binnen uw bedrijf. De start is een proefproject, waarbij enkele teams worden samengesteld uit medewerkers van alle afdelingen in de fabriek. Bij voorkeur een team dat een compleet product vervaardigt. Eén van de eerste taken van dit team is vast te stellen wat de huidige Overall Equipment Effectiveness is.
Vervolgens kijkt het team welke factoren de oorzaak zijn van het verlies aan productiviteit en verkleint zelf de verliezen door middel van de Small Group Activity methode, een gestructureerde probleemaanpak gebaseerd op de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus van Deming. De echte kennis is immers vaak al op de werkvloer aanwezig. In Japan spreekt men van ‘Go to Gemba’: ga naar de werkvloer en kijk wat er in werkelijkheid gebeurt.

Veranderende rollen

Implementatie van Total Productive Maintenance vraagt in eerste instantie een verandering van het management. Het management zal zich veel meer gaan concentreren op wat er op de werkvloer gebeurt. Het gaat hierbij niet zozeer om het ontplooien van initiatieven en het oplossen van problemen, maar om het stimuleren van medewerkers om hun eigen problemen zelf aan te pakken. Met andere woorden: de Manager als Coach. Het gevolg zal een prettigere werkomgeving zijn met daarnaast een enorme productiviteits- en kwaliteitsverbetering. Met TPM worden uw medewerkers weer de baas op de werkvloer.

Herkomst van TPM Total Productive Maintenance

In de jaren ’50 en ’60 hielpen Amerikaanse deskundigen de Japanse industrie bij de wederopbouw. De Amerikanen lieten daar veel produceren in verband met de strijd in Korea en introduceerden het concept Preventive Maintenance (PM). Dit werd in Japan omgedoopt tot Productive Maintenance. Onderhoud werd niet langer gezien als kostenpost maar als een belangrijke factor voor winst.

PM was in de VS echter puur een aangelegenheid van de onderhoudsdienst. In 1971 won het bedrijf Nippon Denso, een auto-onderdelenfabrikant gelieerd aan Toyota, de ‘PM award’ met een programma dat ze Total Productive Maintenance noemden.

De toevoeging “Total” aan PM staat voor “Total Participation” en geeft aan dat in de Japanse PM filosofie iedereen betrokken dient te worden. Sinds 1971 is TPM steeds verder verfijnd in de praktijk in honderden bedrijven in Japan en daarbuiten, waardoor het met recht een ‘proven method’ genoemd mag worden.