Steeds meer organisaties behalen successen met Kaizen, maar wat is Kaizen nu eigenlijk? Dit artikel, geschreven vanuit de literatuur, geeft een bondig overzicht van de herkomst en uitleg over Kaizen. Dit leidt uiteindelijk tot antwoord op de vraag: “Wat is Kaizen”.

Herkomst van Kaizen

In begin jaren 90, werd de efficiëntie van organisatie voornamelijk vergroten door sterk machine gerelateerde verbetermethodes, zoals TPM. Later werden LEAN-verbetertechnieken gebruikt, die zich kenmerken door een sterke focus op kwaliteit, doorlooptijd en kosten. Ook wel bekend als ‘de klantwaarden’.

Tot die tijd was de menselijke factor in de verbetermethodes sterk onderbelicht. Totdat de heer Masaaki Imai, een Human Resources Manager, in 1993 zijn beweging Kaizen introduceerde. Kaizen is een verbetermethodiek om continue verbetering door te voeren, in kleine stappen, uitgevoerd met respect voor de mensen. Volgens de heer Imai, kan er zonder respect voor de mensen geen voortdurende verbetering mogelijk zijn. In de plaats daarvan zijn er eenmalige verbeteringen die snel vervagen.

Wat is Kaizen? Kaizen methode uitgelegd

Kaizen is de samentrekking van de Japanse woorden Kai en Zen. Kai staat voor ‘uit elkaar nemen’. Zen betekend ‘verbeteren of vernieuwen’. De vertaling van Kaizen is dus het ‘uit elkaar nemen, om te verbeteren’. Het gaat om het verbeteren van product-, dienst noodzakelijke processen of systemen.

Een optelsom van duizenden kleine (incremental) verbeteringen levert in totaal een enorm eindresultaat. Soms is het echter gewenst om in een kort tijdsbestek veel zichtbaarheid te creëren door een radicale verbetering na te streven. Dan is het tijd om een Kaizen event te plannen, ook wel bekend als Kaizen Blitz.

De Kaizen methode is een stapsgewijze manier om te komen tot doelgericht te verbetering. Het is een 3 tot 5 dagen durend project dat van probleem, tot en met de implementatie van oplossingen loopt. Enkele hoofdkenmerken van een Kaizen event zijn:

  • Project met een doorlooptijd van 3 tot 5 fulltime werkdagen;
  • uitgevoerd door een multidisciplinaire verbetergroep;
  • van probleem tot en met implementatie oplossingen;
  • project met een beperkt bereik;
  • probleem is urgent, streven naar een radicale verbetering;
  • oplossing is nog niet bekend.

De stappen van Kaizen en de overeenkomsten en het verschil tussen Kaizen, PDCA, SGA en 8D

In onderstaande tabel staan de stappen van een Kaizen weergeven, die worden doorlopen tijdens een Kaizen event. Daarnaast weergeeft de tabel overeenkomsten en verschillen met vergelijkbare verbeterevents; de PDCA, SGA en 8D.

stappen van kaizen

Familieleden van Kaizen

Het Kaizen principe van Imai is bedoeld als een cultuur en niet zozeer als een alleenstaand stappenplan of model. Kaizen kent daarin broertjes en zusjes als verbeterfilosofie. In die zin, zijn TPM (Total Productive Maintenance) en LEAN de oudere familieleden van Kaizen. Six Sigma is het jongere familielid in de continu verbeterfilosofie familie. Klik hier om verder te lezen hoe Kaizen zich verhoudt tot andere verbeter filosofieën.

Kortom, wat is Kaizen?

Kaizen is in 1993 geïntroduceerd door de heer Imai. De Kaizen methode is een stapsgewijs verbeter event van 3 tot 5 fulltime werkdagen, om een radicale verbetering door te voeren op het gebied van een product-, dienst noodzakelijke proces of systeem. Het event loopt van probleem tot en met de implementatie van oplossingen.

Meer informatie?

Bij vragen over de mogelijkheden, neem dan contact op met Steven Blom via:

06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl