Over ons

Wij zijn niet gericht op de quick wins. Ook niet op een enkele methode of hulpmiddel. U zult ervaren dat onze visie en werkwijze net even anders zijn. Wij gaan voor een duurzame, menselijke en persoonlijke benadering.

Door aan te sluiten bij de belevingswereld van uw medewerkers. Door in gesprek te gaan met uw klanten. Door directeuren en managers te coachen in hun leiderschap. Door relevante waarde en kennis te leveren. En deze op een aantrekkelijke manier te delen en te presenteren. We hebben één doel voor ogen: een bijdrage leveren aan de resultaatverbetering van uw organisatie.
Dat beloven we.

l;kjsd;lfk;lk

Onze belofte

Wij leveren een bijdrage aan de resultaatverbetering bij onze klanten:
meetbaar hogere productiviteit, betere productkwaliteit,
meer werkplezier en lagere kosten.

Monozukuri: lean naar flow

We helpen bedrijven betere resultaten te behalen. Onze visie is dat de Nederlandse maakindustrie zich door continu te verbeteren kan blijven meten met de rest van de wereld. De kern van wat we bieden is Monozukuri: lean naar flow. Onze consultants, trainers en interim-managers werken zowel via het technische als het sociale systeem aan een goede flow in uw organisatie. Daarbij gaan we uit van de kernwaarden van uw bedrijf in relatie met de tevredenheid van zowel uw klanten als uw medewerkers. We gaan uit van het principe dat problemen kunnen worden opgelost door te kijken naar de waardestromen van producten én medewerkers.

principes

Samen met u zorgen we ervoor dat lean en flow steeds meer elkaars bondgenoten worden. Uitgangspunt is het voorkomen van verspilling. Daarom kijken we samen naar de verliezen en standaardiseren de werkmethodes. Tegelijkertijd gaan we aan de slag met de medewerkers: als zij in flow zijn, doen ze moeiteloos hun taken, presteren ze beter en hebben ze meer plezier in hun werk. Dat zorgt voor een optimale flow in de productieketen, waardoor ze maximale waarde toevoegen.

Ons team

Steven Blom
Steven BlomDe gedreven visionair
Waar een weg is, is een toekomst. Ook in Nederland. Steven helpt bedrijven om de juiste keuzes te maken. Zijn visie is dat de Nederlandse maakindustrie zich door continu te verbeteren kan blijven meten met de rest van de wereld. En zijn missie is het werkende leven te verbeteren van minimaal honderdduizend werkende mensen.
> Lees meer
Alfred Plagge
Alfred PlaggeDe probleemoplosser
Wat is nu eigenlijk het echte probleem en wat is er nodig om dit op te lossen? Vriendelijk, serieus en resultaatgericht weet Alfred mensen te verbinden met methodes en te motiveren om doelgericht stap voor stap aan de slag te gaan.
> Lees meer
Bart de Roos
Bart de RoosDe ervaringsdeskundige
Na ruim 18 jaar ervaring met het technische systeem (o.a. bij Heineken, Klene en van Melle) switchte Bart radicaal naar het sociale systeem.
Hij kwam tot de slotsom dat je die twee niet los van elkaar kunt zien. Monozukuri is voor hem dus de logische volgende stap in zijn ontwikkeling.
> Lees meer
Alex Witte
Alex WitteDe sociale techneut
Om doelen te bereiken, zet Alex in op het sociale contact. Als echte techneut kan hij goed met getallen omgaan, analyseert ze en ziet snel waar de schoen nu precies wringt. Oplossingsgericht creëert hij overzicht in complexe werksituaties en onderscheidt hoofd- van bijzaken, om vervolgens het proces te vereenvoudigen.
> Lees meer
Daan van den Berg
Daan van den BergDe bruggenbouwer
Energiek en toegewijd maakt Daan mensen enthousiast voor continu verbeteren. Hij wil vooruit, wil bouwen, elke dag de wereld een beetje beter maken. Door creatief en op de juiste toon de boodschap over te brengen, moedigt hij mensen aan om te komen met duurzame oplossingen in plaats van snelle lapmiddelen.
> Lees meer
Kenneth van Toorn
Kenneth van ToornDe structuur man
Als super gemotiveerde industrial engineer met een grote behoefte om te leren, is Kenneth nieuwsgierig naar het hoe en waarom processen gaan zoals ze gaan. Hij zet zaken op een rijtje en probeert van daaruit te vernieuwen. Betrokken en flexibel neemt hij verantwoordelijkheid en zet door.
> Lees meer
Arno Koch
Arno KochDe leraar
Snel van begrip, gefocust en vasthoudend zorgt hij dat de klant zijn doelen bereikt. Hij duikt in de workflow en weet die vragen te stellen, waarmee de diepste kern van het probleem boven tafel komt. Arno is een echte leraar, die kennis en ervaring goed kan overdragen van directie tot werkvloer en groepen echt in beweging kan brengen
> Lees meer

Onze 5 kernwaarden

Aandacht
Samenwerken
Oplossen
Balans
Resultaat

Wij weten tot uw DNA door te dringen

Blom Consultancy is sinds 1992 het toonaangevende adviesbureau in het Nederlands taalgebied op het vlak van continu verbeteren.
Ons team bestaat uit enthousiaste en gedreven mensen met verschillende achtergronden en ervaringen in diverse branches. Zij hebben de drive om verbeteringen te realiseren in productiebedrijven en weten het beste uit mensen te halen, van directie tot werkvloer.

Onze klanten zijn organisaties die geleid worden door mensen die weten dat alles altijd beter kan.
Ze hebben scherp voor ogen waar zij met hun mensen naar toe willen en weten de daarvoor benodigde expertise snel en effectief binnen te halen.