TPM tempel, pilaar 6

Kwaliteitsmanagement

De pilaar Kwaliteitsmanagement heeft als taak het opzetten van een programma dat actief werkt aan het verbeteren van het kwaliteitsniveau van producten. De pilaar heeft hiermee een bredere rol dan de traditionele QC-afdelingen, die zorg dragen voor het beheer van procedures, specificaties en de kwaliteit van eindproducten registreren.

Doel

Het doel van TPM-pilaar 6 is een stabiel proces, dat producten produceert zonder kwaliteitsverlies. Om een beter kwaliteitsniveau te bewerkstelligen, moet de pilaar ervoor zorgen dat de mechanismen bekend worden die de kwaliteit van uw producten bepalen. Deze mechanismen kunnen verbonden zijn aan elk van de 6 M’s: mensen, machines, materialen, methodes, management, milieu.

QM: Quality Matrix

Hiertoe worden Quality matrices opgezet, waarin per installatie wordt aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een kwalitatief goed product te leveren. De teams leveren de kennis om deze matrices te vullen en worden later gebruikt als uitgangspunt om bestaande kwaliteitsproblemen aan te pakken en definitief op te lossen.

De pilaar zorgt er tevens voor dat kwaliteitsproblemen onder de aandacht van de teams worden gebracht en stimuleert hiermee kwaliteitsverbeterprojecten die o.a. met behulp van de cijfer 8 strategie worden benaderd.

Wilt u de effectiviteit van uw processen verbeteren én ook voor de langere termijn uw concurrentiepositie en innovatievermogen verbeteren? Neem dan contact op met ons via:
T. +31 (0)492 – 474 149    •    M. +31 (0)6 – 5316 4940    •    info@blomconsultancy.nl

Open of in company
TPM training?

Lees meer

TPM TEMPEL


1. Gericht verbeteren >


2. Autonoom onderhoud >


3. Gepland onderhoud >


4. Opleiding en training >


5. Early management >


6. Kwaliteitsmanagement >


7. VGWM >


8. TPM op kantoor >