Six Sigma

Wilt u continu kwaliteitsverbeteringen in alle bedrijfsprocessen realiseren? Niet op basis van vage vermoedens en halfbakken meningen, maar gestructureerd problemen oplossen met feiten en harde cijfers? Dan is de Six Sigma methode interessant. Blom Consultancy helpt bij het invoeren van Six Sigma en het terugbrengen van variatie, waardoor uw bedrijfsprocessen beheerst en voorspelbaar worden.

Perfect proces met Six Sigma

Six Sigma is een integrale kwaliteitmanagement methode om operationele prestaties van een organisatie te verbeteren. Het wordt beschouwd als het vervolg op Statische Procesbeheersing (SPC). Letterlijk betekent 6Ϭ een foutfractie van 3,4 ppm, ofwel een nagenoeg perfect proces. Six Sigma is een zeer geschikte methode voor procesindustrie of voor verbeterproblemen waarvoor zware wiskundige (statistische) analysemethodes nodig zijn.

De Six Sigma niveaus

Er zijn zes verschillende sigma niveaus, waarbij de berekening is gebaseerd op statistische formules. Op dit moment zitten veel bedrijfsprocessen op een niveau tussen de 3 en 4 sigma, het streven is niveau 6. Dat betekent voor elk bedrijfsproces (zowel productie- als niet productieprocessen) maximaal 3,4 fouten op elke miljoen handelingen! Dat zit heel dicht bij zero defects.

Six Sigma niveau

De Six Sigma Methode

De Six Sigma methode bestaat uit twee elementen. Aan de ene kant zijn er de projectfasen: Define, Measure, Analyse, Improve en Control (DMAIC). Deze stappen hebben duidelijke overeenkomsten met de Small Group Activity-cirkel. Aan de andere kant zit de Six Sigma ‘gereedschapskist’ vol met een indrukwekkende hoeveelheid tools die vooral van statistische aard zijn.

Enorme verbeterresultaten

De wortels van Six Sigma zijn terug te voeren naar Carl Friedrick Gauss (1777-1855) die het concept van de normale verdeling introduceerde. Het was echter pas in de jaren ‘80 van de vorige eeuw dat Motorola inzag dat haar kwaliteitsniveau niet meer voldoende hoog was en met de theorieën van Gauss aan de slag ging. Men wilde van het meten van fouten per duizend naar het meten van fouten per miljoen. Zo ontwikkelde Motorola door bekende tools en statistische technieken te combineren in één programma de methode die wij nu kennen als 6σ (Six Sigma). Six Sigma heeft Motorola grote meetbare verbeterresultaten opgeleverd die in de miljarden lopen. Later hebben vele bedrijven over de gehele wereld Six Sigma overgenomen.

>  Ja, ik wil weten hoe wij Six Sigma kunnen toepassen in onze organisatie  >

Open of in company
training?

Blom Consultancy organiseert regelmatig  trainingen waarvoor u zich kunt inschrijven. Wilt u liever een in company training op maat? Dat is ook mogelijk!

 

Contact over Six Sigma

  • Ja, ik wil weten hoe we Six Sigma kunnen toepassen in onze organisatie.