Lean Manufacturing

Heeft u een diepe wens, of liever nog noodzaak tot verbeteren? Wilt u daarom Lean Manufacturing invoeren in uw bedrijf? Blom Consultancy helpt u graag bij dit transformatieproces met diepgaande kennis, ervaring en vaardigheid in Lean Manufacturing. Ons uitgangspunt: respect voor uw bedrijf, klanten, producten, mensen en voortbrengingsprocessen. Het resultaat: duurzame verbetering van uw eigen processen.

Besparing in de praktijk

Alle verliezen uit de huidige procesketen elimineren, dát is de praktische opdracht van Lean Manufacturing. Dit betekent dat de materialen en informatie direct, zonder stilstand en tussenopslag, van het voorgaande in het volgende proces stromen. Op voorraad produceren is niet meer nodig. U produceert precies de hoeveelheid waar de klant behoefte aan heeft op dat moment. Deze overgang van push- naar pull-productie brengt u een stapje dichterbij het ideale proces. Daarvoor is een zeer betrouwbaar en effectief proces een absolute vereiste. U bespaart:

 • ½ van de menselijke inspanning
 • ½ van de benodigde ruimte
 • ½ van de investeringen in gereedschappen
 • ½ van de ontwikkelingsuren
 • ½ van de tijd om nieuwe producten te ontwikkelen.

Korte levertijden en lage kosten

De toegevoegde waarde van uw producten en diensten zo groot mogelijk maken, dát is het doel van Lean Manufacturing. U richt alle processen zó in dat alleen dát gedaan wordt wat nodig is, wanneer het nodig is, waar het nodig is en in de hoeveelheid die nodig is (Just-In-Time). U bereikt de ideale situatie als alle stappen naadloos en zonder onderbrekingen of verliezen op elkaar aansluiten (Flow). Naast het optimaliseren van processen is er constante aandacht voor het acteren op afwijkingen in het systeem om fouten zo vroeg mogelijk op te sporen en te voorkomen dat deze doorgegeven worden naar een volgende stap (Jidoka). Het resultaat: kwalitatieve processen met korte levertijden en lage kosten.

Hoe werkt Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing kent 5 hoofdstappen waarlangs de voortbrengingsprocessen verbeterd worden.

 1.   Specificeer de waarde voor de klant
 2.   Analyseer de waardestroom
 3.   Creëer flow
 4.   Pull vanaf de klant
 5.   Streef naar perfectie

Stap 5 zorgt ervoor dat u deze cyclus eindeloos kunt blijven herhalen. En u verbetert daarbij precies dát procesdeel waarvan de eindgebruiker de verbetering het sterkste zal merken. De Lean filosofie is ook uitstekend geschikt om de ondersteunende processen te verbeteren .

>  Ja, ik wil weten hoe wij Lean kunnen toepassen in onze organisatie  >

Wat is Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing, kortweg Lean, is een filosofie waarmee u werkprocessen continu kunt verbeteren. In die zin is het broertje en zusje van TPM (Total Productive Maintenance) en 6Σ (Six Sigma), respectievelijk een oudere en een nieuwere continu verbeterfilosofie. Lean komt uit de automobielindustrie en benadert de volledige voortbrengingsketen, van grondstoffen tot klanten. De term Lean Manufacturing is gelanceerd in het boek ‘The machine that changed the world’. Dit is een wereldomvattende studie over de automobielindustrie, uitgevoerd onder leiding van de Amerikaanse professoren James Womack en Daniël Jones.

Lean Manufacturing is een revolutie

Lean Manufacturing invoeren betekent een revolutie voor uw totale bedrijf. Dat komt, omdat u gaat focussen op de bijdrage binnen de totale waarde toevoegende keten. U gaat ieder deelproces zien in het totaalproces en iedere deelstap weer op zijn bijdrage binnen dat deelproces. Dat is totaal anders dan dat wij gewend zijn. Wij hebben immers geleerd om elke deelstap te optimaliseren in de overtuiging dat optimale deelstappen achter elkaar geschakeld leiden tot een optimaal deelproces. En op hun beurt gingen wij ervan uit dat optimale deelprocessen achter elkaar geschakeld een ideaal totaal proces opleveren. Maar die zienswijze is achterhaald.

Essentiële bouwstenen van Lean Manufacturing

>  Ja, ik wil weten hoe wij Lean kunnen toepassen in onze organisatie  >

Open of in house
Lean Training?

Blom Consultancy organiseert regelmatig  trainingen waarvoor u zich kunt inschrijven. Wilt u liever een in company training op maat? Dat is ook mogelijk!

Contact over Lean Manufacturing

 • Ja, ik wil weten hoe we Lean Manufacturing kunnen toepassen in onze organisatie.
 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.