TPM tempel, pilaar 4

Opleiding en training

Uitgangspunt is het transformeren naar een lerende organisatie, waarin medewerkers een hoge mate van autonomie hebben. Zij krijgen hierdoor de vaardigheden die ze nodig hebben om te kunnen handelen naar de verantwoordelijkheden die aan hen gedelegeerd zijn.

Doel

In samenwerking met de andere TPM pilaren worden trainingsprogramma’s ontwikkeld om trainingsbehoeftes in te vullen. Het gaat er daarbij om dat medewerkers continu van elkaar leren, dat kennis wordt vastgehouden en overgedragen, en dat werkprocessen worden gestandaardiseerd. Het ook de bedoeling om ‘just-in-time-te-leren’, zodat mensen geen onnodige bagage meedragen, maar over die kennis beschikken die voor die situatie van belang is. Opleiding en training zijn gericht op installatiespecifieke vaardigheden.

5 niveau’s

Het niveau van vaardigheden kan worden uitgedrukt in vijf niveau’s, te weten:

 1. Geen kennis (onbewust/onbekwaam).
 2. Basiskennis theorie (bewust/onbekwaam).
 3. Gedeeltelijke praktijk ervaring, uitvoer onder begeleiding.
 4. Zelfstandig uitvoeren (bewust/bekwaam).
 5. Mentor, kan theorie en praktijk ‘wegleren’.

Deze informatie wordt per medewerker en per vaardigheid vastgelegd in een fleximatrix.

Vaardigheden verbeteren

Pilaar 4 maakt gebruik van verschillende manieren om de vaardigheden binnen de organisatie te verbeteren.

 • Persoonlijke ontwikkelingsplannen
  Via dit systeem worden de verschillen tussen gewenst en werkelijk ontwikkelingsniveau vastgesteld en de opleidingsbehoefte bepaald. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de persoonlijke wensen van de medewerker.
 • Interactieve trainingen
  Opleidingstrajecten waarbij de docenten en cursisten gezamenlijk de inhoud van de training bepalen.
 • Peer to peer trainingen
  Hierbij wordt de expertise die in de organisatie aanwezig is doorgegeven van medewerker naar medewerker. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de TPM-middelen zoals handleidingen ontwikkeld door medewerkers op basis van expertise, éénpuntslessen (EPL’s) e.d.
 • Training door erkende opleidingsinstituten
  Hierbij wordt gebruik gemaakt van opleidingen van erkende opleidingsinstituten.
 • Opleidingen door leveranciers
  Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die zich bevindt bij leveranciers van producten en installaties.

Open of in company
TPM Training?

Lees meer

TPM TEMPEL


1.  Gericht verbeteren >


2.  Autonoom onderhoud >


3.  Gepland onderhoud >


4.  Opleiding en training >


5.  Early management >


6.  Kwaliteitsmanagement >


7.  VGWM >


8.  TPM op kantoor >