TPM-tempel, pilaar 5

Early management

Deze heeft de taak om ontwerpprocedures van nieuwe installaties en/of producten zodanig te ontwikkelen dat er een “Verticale Start-up” ontstaat.
Er zijn twee groepen:
1.  EEM:   Early Equipment Management (Nieuw Machine Management)
2.  EPM:  Early Process Management (Nieuw Product Management)

Doel

Het doel van TPM-pilaar 5 is te komen tot:

  • een korte time-to-market
  • een verticale en stabiele opstart
  • een blijvende hoge kwaliteit, productiesnelheid en betrouwbaarheid (OEE)
  • minimale levensduurkosten (Life Cycle Cost)
  • een veilige, schone, arbeidsvriendelijke en overzichtelijke werkomgeving

EEM  –  Nieuw machine management

  • Makkelijk te bedienen én te onderhouden
  • Met een hoge betrouwbaarheid, capaciteit én veiligheid

EPM  –  Nieuw product management

Producten
–  van gegarandeerde kwaliteit
–  die anticiperen op de klant/consument
–  die competitief zijn
–  die makkelijk verkopen
–  die makkelijk en effectief zijn te produceren

Een goede samenwerking met alle disciplines van de organisatie, leveranciers en toeleveranciers is een must voor het slagen van een Early Management traject.

Om dit te bereiken zal het gebruik van Design Reviews binnen de organisatie worden ontwikkeld. Tijdens deze reviews wordt bekeken of het ontwerp van producten en installaties werkelijk voldoet aan standaarden en ontwerpeisen. Ook wordt dan gekeken of het ontwerp nog kan worden verbeterd.

Om betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van installaties zo goed mogelijk te ontwikkelen, gebruikt de pilaar op twee manieren Maintenance Prevention informatie (ter voorkoming van defecten):

  • De pilaar zal aan projectteams aangeven in welke vorm informatie over preventief onderhoud aan de gebruikers van nieuwe installaties moet worden gegeven. Deze informatie geeft aan hoe de installatie moet worden gebruikt en hoe de operators/monteurs er mee om moeten gaan.
  • Om de ervaringen uit het verleden in het ontwerpproces mee te nemen, is een hoge mate van inbreng door de pilaar Planmatig Onderhoud noodzakelijk.

Deze pilaar moet Maintenance Prevention informatie aanleveren betreffende problemen die met bestaande installaties zijn voorgekomen. Daarbij is belangrijk hoe deze problemen zijn opgelost. Deze informatie moet de projectteams helpen bij het ontwerpen van nieuwe of het modificeren van bestaande installaties. Door het toepassen van de Maintenance Prevention informatie moeten fouten uit het verleden worden voorkomen!

Open of in company TPM Training?

Lees meer

TPM TEMPEL


1. Gericht verbeteren >


2. Autonoom onderhoud >


3. Gepland onderhoud >


4. Opleiding en training >


5. Early management >


6. Kwaliteitsmanagement >


7. VGWM >


8. TPM op kantoor >