World Class Manufacturing

WCM

Wilt u een prettige, productieve en innovatieve werkomgeving? De filosofie en de technieken van World Class Manufacturing (WCM) helpen daarbij. Want iedereen wil het liefst werken in een bedrijf dat aandacht heeft voor de klant, het product én het personeel. In een bedrijf waar iedere werknemer in een ontspannen sfeer zijn/haar talenten optimaal kan inzetten. Het is de taak van het management dit te realiseren.

Door de WCM filosofie toe te passen, zorgt u voor een optimale en doorlopende positieve wisselwerking tussen klant, bedrijf en personeel zodat uw bedrijf langdurig succesvol blijft.
De strategie van Blom Consultancy hierbij is: bijdragen aan het succes van onze klanten door bij te dragen aan het succes van het personeel van de klanten. Blom Consultancy richt zich hierbij op de filosofie, verbetermethoden en -technieken uit TPM, Lean, Six Sigma en Monozokuri en heeft haar sporen verdiend in de maakindustrie, de zakelijke dienstverlening en de zorg. De combinatie van verbetermethoden en -technieken wordt altijd afgestemd op uw situatie, organisatie en doelstellingen.

>  Ja, ik wil weten hoe wij WCM kunnen toepassen in onze organisatie  >

Waarde toevoegen en verliezen elimineren

World Class Manufacturing (WCM) is een proces (geen project) dat een cultuurverandering vergt van top tot vloer. WCM richt zich op waardetoevoeging en eliminatie van verliezen in de totale supply chain. Verliezen zijn al die activiteiten die, in de ogen van de klant, geen waarde toevoegen aan het product. TPM richt zich binnen de totale keten (van zand tot klant) sterk op het productiedeel.

Bij World Class Manufacturing draait het dus om het (continu) verbeteren van de hele waardeketen. De keten bestrijkt het hele traject van zand tot klant. Verliezen kunnen overal in de keten zitten. En het wegnemen van een verlies op een plek, kan een verlies opleveren op een andere plek. In WCM wordt hier rekening mee gehouden.

De basisprincipes van World Class Manufacturing

Binnen Blom Consultancy hanteren we de volgende 5 WCM-basisprincipes:

  1.   Verliezen zichtbaar maken
  2.   Teamgericht verbeteren
  3.   Procesgericht werken
  4.   Standaardiseren en borgen
  5.   Mensen kampioenen maken

1.  Verliezen zichtbaar maken

Wie zijn organisatie wil verbeteren dient te weten waar haar verliezen zitten. Verliezen kunnen verschillende oorzaken hebben en zich overal in uw organisatie manifesteren. Alles wat vanuit het oogpunt van de klant geen waarde toevoegt, wordt als een verlies beschouwd. Dat kan bijvoorbeeld in de manier van werken zitten, in het functioneren van een machine of in de communicatie. Elke onregelmatigheid of afwijking in een bedrijfsproces heeft een negatieve uitwerking op de productiviteit. Aan de hand van beproefde methoden en technieken brengt Blom Consultancy samen met u die verliezen in kaart. In overleg wordt bepaald aan welke verliezen gewerkt gaat worden. Het gaat er niet om dat wij de kritieke plaatsen binnen uw organisatie leren kennen, maar dat uw organisatie zich van haar ‘niet waardetoevoegende activiteiten’ bewust wordt. Ook uw medewerkers moeten het verlies als een probleem gaan ervaren, zodat er commitment voor verbetering groeit. Alle direct bij het signaleerde probleem betrokken mensen, de proceseigenaren, worden dan ook in een vroeg stadium bij het verbetertraject betrokken.

2.  Teamgericht verbeteren

Zijn de verliezen eenmaal in kaart gebracht, dan is de volgende stap om ze stuk voor stuk te gaan elimineren. Hiervoor formeren wij teams van 3 tot 7 medewerkers die het meest van het probleem te lijden hebben: de natuurlijke probleemeigenaren. Gezamenlijk gaan wij het probleem te lijf met de beproefde 8-stappenmethode Small Group Activity (SGA), die en passant door de teamleden wordt aangeleerd. De nadruk ligt hierbij op het probleemonderzoek. De ervaring heeft ons namelijk geleerd dat, hoe beter men het probleem doorgrondt, hoe makkelijker het wordt een oplossing te vinden en hoe beter de kwaliteit van die oplossing. Als laatste van de 8 stappen wordt de gekozen oplossing geborgd. Dat wil zeggen dat er een standaard werkmethode wordt ontworpen die uitsluit dat het geconstateerde verlies kan optreden. Deze standaard methode wordt verankerd in de dagelijkse werkroutine. En dan wordt het grote voordeel van Blom teamgericht verbeteren zichtbaar. De oplossing hoeft niet meer ‘verkocht’ te worden aan de mensen die ermee werken. Ze is immers door henzelf gevonden. En als er mensen zijn die graag op deze nieuwe manier werken, ja er zelfs trots op zijn, dan zijn zij het wel.

3.  Procesgericht werken

De volgende fase die u samen met Blom Consultancy in kunt gaan is het veranderen van de organisatie. In de literatuur wordt dit ook wel het kantelen van de organisatie, Business Process Re-engineering of Procesgericht Organiseren genoemd. Dit kan in de praktijk als één grote revolutie worden ingevoerd. Maar wij kunnen dat ook proces voor proces, waarbij veel contraproductieve weerstand wordt vermeden. Voor een bepaalde productgroep of dienst worden alle functies die hiervoor nodig zijn in één team, en zo mogelijk ook in dezelfde ruimte, bijeengebracht. De leidende vraag die aan dit team wordt voorgelegd is: “Wie is onze klant en wat verwacht die van ons?” Het beantwoorden van die vraag leidt automatisch ook tot de beantwoording van de vragen “Wie zijn onze toeleveranciers” en “Wat verwachten wij van hen?” Zo worden hele ketens van producten en diensten zichtbaar en kan er ook op dit niveau verbeterd gaan worden. Wanneer deze werkwijze consequent wordt doorgevoerd is uw hele organisatie procesgericht georganiseerd. U heeft dan van uw verbeterorganisatie uw dagelijkse organisatie gemaakt. En zo maakt u de start naar een lerende organisatie, omdat alle teams in staat zijn hun eigen problemen, ook samen met anderen, te analyseren en op te lossen.

4.  Standaardiseren en borgen

Verbeteringen realiseren is al een kunst, ze vast houden een nog veel grotere. Het is daarom belangrijk dat de nieuwe manier van werken voor iedereen helder en éénduidig wordt vastgelegd. Blom Consultancy weet hoe uw mensen de nieuwe standaard zelf kunnen ontwerpen en ook welk soort standaard bij welke oplossing hoort. Soms volstaat een werkinstructie of een procedure, maar meestal moeten andere middelen worden ingezet, zoals visualisaties of zelfs fail safes. In ieder geval moet er altijd voor gezorgd worden dat er vanaf dat moment volgens de nieuwe standaard gewerkt gaat worden. Deze laatste stap vormt de borging van de oplossing. Als het werken volgens de geldende standaarden binnen uw organisatie gemeengoed is geworden, betekent dit dat iedereen zich bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn teamverantwoordelijkheid en die van de totale organisatie, richting alle stakeholders. De bedrijfscultuur is World Class geworden en dat zal maar weinig mensen ontgaan. Uw klanten en concurrenten al helemaal niet.

5.  Mensen kampioenen maken

Maar al te vaak hebben mensen in eindverantwoordelijke posities vooral oog voor de zaken die verkeerd gaan en is er veel te weinig aandacht voor al die zaken die wél goed verlopen. Het is daarom belangrijk te leren uw aandacht te verleggen van het gesignaleerde probleem naar de gewenste oplossing; van het negatieve naar het positieve. Eigenlijk is elke goedbedoelde poging tot het realiseren van een verbetering een stap vooruit, mits er zo breed mogelijk van geleerd wordt. Maak daarom van al uw medewerkers echte kampioenen. Geef hen tijd en ruimte om hun beste beentje voor te zetten. Schenk hen aandacht tijdens het leveren van de noodzakelijke inspanningen. En laat hen de erkenning en waardering in ontvangst nemen die ze verdienen. Om deze visie kracht bij te zetten organiseert Blom Consultancy ieder jaar de ‘World Class Team’ verkiezing voor verbeterteams. Elk team presenteert dan hun succesvolle verbeterproject: het aangepakte probleem, de analyse, de resultaten en het feestje dat bij hun oplevering gevierd is. U zult zien dat ook uw team trots is op wat er binnen hun organisatie is bereikt. En ú kunt trots zijn op hen.

Inzet World Class Manufacturing

Op basis van deze principes heeft Blom Consultancy een zogenaamd WCM-huis gebouwd. Daarin zijn alle relevante verbetermethoden en -technieken ondergebracht. In de filosofie van Blom Consultancy bestaat WCM uit een combinatie van verbetermethoden, waarvan TPM er één is. Andere methoden die wij inzetten zijn bijvoorbeeld Six Sigma, en Lean Manufacturing. De combinatie van verbetermethoden en -technieken wordt altijd afgestemd op uw situatie, organisatie en doelstellingen.

>  Ja, ik wil weten hoe wij WCM kunnen toepassen in onze organisatie  >

Open  of  in company
WCM training?

Blom Consultancy organiseert regelmatig  trainingen waarvoor u zich kunt inschrijven. Wilt u liever een in company training op maat? Dat is ook mogelijk!

Lees meer
 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.