Werkgebieden

Zorg

In een operatiekamer is geen ruimte voor fouten. En dat is waarom we 5S inzetten in ziekenhuizen. Door de implementatie van 5S zetten we een continu verbeterbeweging in ziekenhuizen in gang.
Bekijk de case van ziekenhuis Rivierenland in Tiel >

Chemische en Farmaceutische industrie

De eisen die aan een plant worden gesteld zijn steeds scherper en breder. De tijd van alleen tonnen maken is voorbij. Kwaliteit, flexibiliteit, levertijd, innovatie en kosten zijn, evenals veiligheid en milieu, belangrijke prestatie-indicatoren geworden.

Metaalelectro- en Kunststofindustrie

Heeft u moeite om fluctuaties in de vraag op te vangen? Heeft u hoge uitval ondanks gebruik van dure grondstoffen? Moeite met het vinden van kwalitatief hoogstaand personeel? Deze problemen zijn niet inherent aan het opereren binnen de Metaalelectro- en Kunststofindustrie! Het toepassen van verbeter-programma’s als Lean Manufacturing of Six Sigma zal u een nieuwe kijk geven op de verbeterruimte binnen uw bedrijf of afdeling.

Bouwindustrie

De bouw heeft te kampen met een krimpende markt. Installaties worden daardoor geheel of gedeeltelijk niet benut, er wordt (verkeerd) gesneden in de onderhoudskosten en er is geen productiedruk. De betrekkelijke rust op het productiefront geeft de mogelijkheid om eens echt werk te maken van het leren kennen van de wensen van de klant en structurele verbeteringen in uw organisatie door te voeren met verbeterprogramma’s als Lean Manufacturing of Total Productive Manufacturing.

Papier- en Kartonindustrie

Voor een papierfabriek zijn er twee manieren om de kosten te drukken. De eerste is bezuinigen op loonkosten. Vaak is de rek hier al uit. De tweede mogelijkheid betekent slimmer produceren.

Automotive industrie

Verbeterprogramma’s als Six Sigma of Lean Manufacturing zijn zeker in de Automotive industrie bekend. Echter, hoeveel bedrijven zijn nu daadwerkelijk bezig met het dagelijks toepassen van de oplossingen van deze programma’s samen met mensen van de werkvloer? Alleen als onderstaande zaken uitgevoerd/gevoeld worden door mensen die de toegevoegde waarde leveren in uw bedrijf, leidt dat tot de noodzakelijke verandering:

  • Het onderzoeken wat werkelijk de toegevoegde waarde voor de klant bepaalt.
  • Het zichtbaar maken van de verbetermogelijkheden.

Dienstverlening

Dienstverlenende organisaties produceren in aanwezigheid van hun klanten. Dit is een unieke kans om direct feedback te krijgen over de geleverde prestatie.
World Class Services (WCS) leert uw organisatie hiervan gebruik te maken door u bewust te maken van de verliezen in uw bedrijfsprocessen. Door deze verliezen te elimineren kunt u uw prestaties met sprongen verbeteren. Minder handelingen, minder wachttijden, minder fouten, tevreden klanten en tevreden medewerkers zijn het resultaat.

Grafische industrie

Met 48.000 medewerkers in 3.700 bedrijven en een omzet van 6,5 miljard Euro lijkt de markt zich te stabiliseren. Klanten van Grafi-media bedrijven stellen steeds hogere eisen: de producten worden diverser en mooier en op tijd zijn met leveringen blijft van enorm belang. Total Productive Manufacturing (TPM) is een verbeterprogramma gericht op het continu aanpakken van verliezen in uw werk-processen, met en door uw medewerkers.

Voedingsmiddelenindustrie

Er wordt door retailers gevochten om de gunst van de consument. Het succes van prijsvechters zoals Aldi en Lidl bewijst dat consumenten een fors deel van hun supermarktinkopen laten afhangen van de prijs. Kostenreductie en effectiever produceren zijn actueler dan ooit. Vaak wordt de oplossing gezocht in het snijden in het personeelsbestand. De oplossing ligt eerder in slimmer werken dan in harder werken. Het verbeterprogramma dat ondersteunt in effectiever produceren heet TPM (Total Productive Manufacturing).