Monozukuri: doen met aandacht

Voor continu verbeteren zijn enorm veel technieken en methoden beschikbaar, die bij bedrijven in meer of mindere mate hun vruchten hebben afgeworpen. Zeker in tijden dat het minder gaat met de economie, zet iedereen zijn beste beentje voor om dingen slimmer, sneller en goedkoper te doen en zo in de gunst van de klant te blijven.

Verbeterteams worden nieuw leven ingeblazen en het blijkt dat er toch weer veel te verbeteren valt.Verbeteringen die in veel gevallen al eerder gedaan hadden kunnen worden, maar waar u op de een of andere manier niet aan toe kwam of geen prioriteit voor had. Het blijkt dan dat u geen verbetercultuur heeft weten te implementeren, maar eerder een set aan tools en systemen heeft uitgerold, het technische systeem. Dat is  het meest tastbare en zichtbare deel van continu verbeteren. Echter, de tools en systemen op zichzelf zijn geen garantie voor de toepassing ervan.

Sociaal systeem

Hiervoor is naast het technisch systeem ook een sociaal systeem nodig. Dit sociale systeem omvat de principes van een bedrijf en het bijbehorende gedrag en de aansturing vanuit de leiding en de mensen onderling. Het technisch systeem en het sociale systeem vormen samen de kern van het managementsysteem van een bedrijf. Alleen door het verbeteren van deze beide systemen versterkt u de kwaliteit van de organisatie die zo broodnodig is om de concurrentie positie te versterken. Daarbij is het sociale systeem naar buiten toe minder zicht- en tastbaar en dus moeilijk te kopiëren, waardoor het bepalend wordt voor het vermogen van een bedrijf zich te onderscheiden.

principes

Een aantal Japanse bedrijven heeft de noodzaak tot verbeteren van beide systemen al decennia geleden onderkend. Toyota, de bekendste van deze bedrijven, noemde dit de Toyota Manieren en Methoden. In het Westen is dit vertaald naar het Toyota Productie Systeem waarmee teveel nadruk is komen te liggen op het technische, meer tastbare systeem en het onzichtbare sociale systeem werd vergeten.

Wilt u de effectiviteit van uw processen verbeteren én ook voor de langere termijn uw concurrentiepositie en innovatievermogen verbeteren? Neem dan nu contact op:
T. +31 (0)492 – 474 149    •    M. +31 (0)6 – 5316 4940    •    info@blomconsultancy.nl

Aandacht en toewijding

Wat opvalt in het systeem van Toyota, is de aandacht en toewijding van iedere medewerker, zoals dit ook in de oude ambachten zichtbaar was. Dit streven naar meesterschap, door het voortdurend verbeteren van de vaardigheden, de kennis en het resultaat van hun werk en de overdracht daarvan aan leerlingen, verheft het werk van de ambachtslieden tot een soort kunst. De kunst van het maken of doen van dingen.

Kinderen in deze tijd van ambachten kwamen op vroege leeftijd al in contact met de kunst van het maken van dingen. Helaas zien de kinderen van onze tijd weinig meer van onze (productie)processen, weggestopt in grote hallen op industrieterreinen. Resultaat is dat veel minder jongeren kiezen voor techniek en er een verarming van de industrie is ontstaan.

Monozukuri

De Japanse overheid heeft deze verarming in de jaren negentig onderkend en de term “Monozukuri” in gebruik genomen en zelfs als nieuw woord toegevoegd aan het woordenboek. Een goede vertaling is er eigenlijk niet.

Het woord is een samentrekking van mono (ding/product) en tsukuru (maken/produceren), maar de inhoud wordt het best benaderd door “de kunst van het doen van dingen”, over de hele breedte van het bedrijf of organisatie.

In Japan zijn veel initiatieven gestart om kinderen al vroeg in contact te brengen met de principes van “Monozukuri” en zo de industrie uit het carrière-vergeet-hoekje te halen. Een mooi voorbeeld hiervan is het bedrijf Nissan dat kinderen op de lagere school in spelvorm kennis laat maken met de principes van Just-In-Time en zelfs basis gereedschappen als sleutels en accu-schroefmachines laat uitproberen. Binnen Nissan vormt dit een vast onderdeel van hun managementsysteem, hun Monozukuri.

Zoals eerder aangegeven kan een managementsysteem worden beschreven in een technisch systeem (hulpmiddelen en systemen) en een sociaal systeem (principes en aansturing).

Goed functioneren

De onderlinge afhankelijkheid van de twee systemen en hun elementen wordt duidelijk als we een managementsysteem vergelijken met het functioneren van een mens. Waar de principes van een bedrijf staan voor hart en ziel, regelt de aansturing zoals de hersenen het gedrag, vormen de systemen de organen die alles gaande te houden en geven de hulpmiddelen aan alles handen en voeten. Met alleen handen en voeten en organen kom je er niet. Je komt pas echt tot leven als het hart, de ziel en de hersenen meedoen en zich ontwikkelen, ook hier weer de minst zichtbare, maar wel de meest onderscheidende elementen.

Zo is het ook bij organisaties, ongeacht het gebied waar zij actief zijn. Zij komen pas tot bloei als beide systemen en hun elementen goed functioneren en zich ontwikkelen. Bij verwaarlozing van één van deze systemen raakt een organisatie net als een mens uit balans. Beide systemen vragen onze voortdurende aandacht, en juist dit is het principe achter ‘Monozukuri, de kunst van het doen met aandacht’.

Open  of  in house training?

Lees meer

ONZE AANPAK


Monozukuri >


Doen met aandacht >


Sociaal systeem >


Technisch systeem >