Altijd al willen weten wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van Lean, World Class Manufactoring, Six-Sigma, Operational Excellence, Continues Improvement en TPM? Kom dan naar de training Monozukuri Advanced in 2023. Monozukuri bestaat uit twee woorden Mono is product en Zukuri is maken. Deze methode komt uit Japan en is een overkoepeling van al de bovengenoemde methodes

Download de leaflet

Monozukuri Advanced Programma

Waarom Monozukuri Advanced…

Hoe zorgt u ervoor dat de implementatie van Lean of TPM in uw bedrijf wél lukt? Hoe kunt u continu verbeteren ondersteunen als manager en coach? Dat staat centraal in deze Monozukuri Advanced Training. Direct gevolg: enorme verbetering van de resultaten.

Wilt u de productiviteit in uw bedrijf structureel verhogen, de kwaliteit van uw producten verbeteren én meer werkplezier in uw bedrijf realiseren, tegen lagere kosten?

Aan de hand van praktijk cases leggen we uit hoe u mislukking kunt voorkomen en successen kunt beleven. Kennis en ervaring die u kunt benutten bij het invoeren van TPM, Lean, WCM en Monozukuri in uw eigen organisatie. Bovendien biedt deze training een unieke kans om mensen van andere bedrijven te leren kennen, met hen kennis en ervaring te delen en samen te bouwen aan een netwerk van World Class Managers.

Implementatiekracht ontwikkelen!

U leert om continu en elke dag stappen te nemen om uw processen te verbeteren en de implementatie kracht van uw mensen te vergroten. Hoe u teams op de werkvloer begeleidt en aanstuurt om aan de slag te gaan met het verminderen van verliezen. Ook krijgt u inzicht in hoe u als manager en leider medewerkers kunt betrekken door ze écht aandacht te geven (ontwikkelen) en zichtbaar te zijn op de werkvloer (Gemba).

Kortom een training met aandacht voor verschillende continu verbetermethoden als TPM, Lean en World Class Manufacturing (technisch systeem) en ontwikkeling van mens- en leiderschap (sociaal systeem).

Aanleiding en principe

Het Monozukuri advanced programma is ontstaan uit ervaringen van het netwerk van Blom Consultancy. Uit evaluaties en vragen uit de markt en van deelnemers, blijkt een sterke behoefte aan praktische aanpak en Lean/TPM methodes daadwerkelijk van A-Z doorleven, oefenen en toepassen in de eigen praktijk met focus op resultaat.

Daarom is het toegepaste principe van deze training “Leren door te Doen”, ofwel ervaringsgericht leren. In de trainingsopbouw staat de opdracht van het gastbedrijf centraal, waarbij de link naar de methodes theoretisch en praktisch zal worden gemaakt.

De groep gaat steeds meer zelfstandig aan de gang gaat om het probleem ook echt volgens de standaardmethode op te lossen en uiteindelijk te presenteren aan het gastbedrijf.

Om de ervaring te stimuleren, maken we bij deze training gebruik van een gastbedrijf.

Doel van de Monozukuri Advanced:

 • Deelnemers kunnen de verschillende methodes uitleggen, toepassen en aan anderen leren;
 • Deelnemers kennen de samenhang van de verschillende methodes en kunnen de juiste methodes kiezen in de gegeven situatie;
 • Deelnemers kunnen de methodes toepassen in de praktijk;
 • Persoonlijke groei in ontwikkeling en effectiviteit (gekoppeld aan persoonlijke doelstelling).

Waaruit bestaat de training?
Deze intensieve training bestaat uit theorie én praktijk: u gaat aan de slag bij een gastbedrijf en maakt de opgedane kennis echt eigen.

Onderdelen zijn o.a.

 • De basis van WCM, TPM, Lean en Monozukuri
 • Verandermanagement
 • Coachende rol van de manager, leiderschap en de kracht van vragen stellen
 • Praktijk cases: mislukking voorkomen & succes verzekeren

De training wordt afgestemd op de behoefte van de deelnemers, door voorafgaand een intakegesprek met iedere deelnemer te hebben.
Naast het werkelijk doorlopen en oplossen van de case van het gastbedrijf, maakt u een eigen 100-dagenplan voor uw bedrijf zodat u meteen kunt starten met het succesvol veranderen van uw eigen organisatie door het implementeren van een afgestemd ontwikkelprogramma.

>  SCHRIJF NU IN  >

Overzicht_Principes

Wat heeft het 100 dagen plan in het verleden bij deelnemers opgeleverd?
Technisch:

 • “Meer begrip voor en focus op de doelstellingen van het bedrijf”
 • “Reductie van verliezen leidend tot een betere productiviteit (> 70% verbetering)”
 • “Betere productkwaliteit (minder klachten, minder retourzendingen)”
 • “Vermindering van de kosten (> 30%)”

Sociaal:

 • “Grotere implementatie kracht”
 • “Individuele groei van de medewerkers, en groter oplossend vermogen”
 • “Betere samenwerking binnen het bedrijf”

 Voorbereiding:

 • Alle deelnemers krijgen vooraf een intakegesprek om het niveau te bepalen (streven is deelnemers van hetzelfde kennis- en ervaringsniveau);
 • Alle deelnemers wordt tijdens het intakegesprek gevraagd wat hun organisatie doel en persoonlijke doel is met betrekking tot deze Advanced training;
 • De opdracht wordt vastgelegd in een projectbrief.

Programma (grove opzet):

 • Ontvangst en welkom;
 • Uitleg principe werkwijze training, programma en de opdracht;
 • Introductie Monozukuri (Steven Blom) – technisch en sociaal systeem;
 • Huiswerk opdracht: Definieer eigen opdracht binnen eigen bedrijf en pas methodes toe voor implementatie – maak voortgang zichtbaar in 100-dagenplan presentatie;
 • Een voorbeeld van besproken thema’s: Monozukuri, Policy deployment, X-matrix, Flow, VSM, TPM, OEE, SMED, SGA, Analysemethoden (visgraat, Root Cause Analyse), 7 verliezen, Daily management, Visualiseren, 5S, Standaardiseren, Continu verbeteren (een en ander afhankelijk van de opdracht gastbedrijf);
 • Alle thema’s worden in dialoog met de deelnemers besproken vanuit de praktijk van de deelnemers en de trainers;
 • Eind (tussen) presentatie.

Opvolging

Per organisatie 1 dag ondersteuning op locatie door tenminste één Blom Consultant bij het zetten van de eerste stap voor de implementatie van het 100-dagenplan of intervisie bij de opstart.

De rol van het gastbedrijf:

 • Faciliteren van de locatie zowel voor de training als voor de GEMBA walk (inclusief koffie en lunch);
 • Het gastbedrijf definieert vooraf een casus of opdracht, samen met de consultant van Blom Consultancy;
 • Specialisten en/of managers betrekken en beschikbaar maken voor ondersteuning opdracht.

Doel voor het gastbedrijf:

 • Creëren van goed opgeleide medewerkers die een leidende en ondersteunende rol krijgen om de Lean/TPM filosofie een geborgde denk- en werkwijze te maken van de continu verbeter cultuur;
 • De deelnemers denken mee met het gastbedrijf en leren in 6 dagen tijd het probleem aan te pakken middels een aantal standaard methoden en werkwijzen;
 • Kennis en vaardigheden opdoen om effectief invulling te kunnen geven aan: “Hoe krijg je het voor elkaar?”.

Heeft u interesse om gastbedrijf te zijn? Neem dan contact op via info@blomconsultancy.nl

Deelnamecertificaat

Deze training leidt op tot gecertificeerd Monozukuri Advanced Practitioner.

Voor wie?

Voor iedereen die te maken heeft met intensieve verandertrajecten: directeuren, bedrijfsleiders, managementteamleden, plantmanagers, productieleiders, kwaliteitsmanagers, Lean – of TPM coördinatoren.

Wanneer?
8 en 9 maart 2023
29 en 30 maart 2023
19 en 20 april

In de vorm van drie keer twee dagen zorgen wij ervoor dat u na de cursus volledig op de hoogte bent van alle mogelijkheden en methoden om deze Lean techniek succesvol in te voeren.

Trainingstijd

09.30 tot +/-17.00uur

Investering

€ 3.500,- excl. btw per persoon.

Als deelnemer krijgt u hiervoor een intakegesprek, 6 trainingsdagen, 1 terugkomdag, ondersteuning voor het 100-dagenplan, trainingsmateriaal en het boek “Monozukuri, doen met aandacht“.

>  SCHRIJF NU IN  >

Aanmelden
Via het inschrijfformulier op de huidige pagina of via:

www.blomconsultancy.nl/training/monozukuri-advanced-training/

Contact
Voor meer informatie of een verdiepend gesprek, neem contact op met de trainers:

Martin Arends                                                   Bram van ’t Hoff

Director                                                             Senior Consultant

martin.arends@blomconsultancy.nl               bramvanthoff@blomconsultancy.nl

06 1291 7030                                                    06 8317 4925

Neem contact op

 

*   Zodra we het aanmeldingsformulier hebben ontvangen, sturen we de definitieve bevestiging en de factuur. Met uw aanmelding verplicht u zich deze factuur te voldoen.
Bij verhindering is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten komen.