TPM-tempel, pilaar 7

VGWM

Door alle aandacht voor de machines zou de aandacht voor de mensen en hun directe en indirecte omgeving onderbelicht kunnen raken. Daarom wordt hier in TPM-pilaar 7 uitgebreid bij stilgestaan. Deze pilaar streeft ernaar het aantal incidenten op het gebied van veiligheid, milieu en welzijn binnen de organisatie naar nul te reduceren.

Doel VGWM

Het doel van deze pilaar is ten eerste om veiligheid een zorg van iedereen (en alle lagen van de organisatie) te maken. Daarnaast dient iedereen bewust te zijn van milieuaspecten (waterverbruik, productuitval, afval, geluidsbelasting en energiegebruik), hygiëne, orde en netheid (van de eigen werkplek en de fabrieksomgeving).

Resultaten VGWM

De resultaten van pilaar 7 zijn:

 • Machines zijn in uitstekende conditie.
 • Werkplek is opgeruimd en goed georganiseerd.
 • Operators nemen verantwoording voor hun eigen machine.
 • Operators nemen verantwoording voor hun eigen gezondheid en veiligheid.
 • Personeel is gekwalificeerd.
 • Draagvlak voor procedures en standaarden.

Om dit te bereiken moet de pilaar erop toezien dat:

 • Het veiligheidsbewustzijn van de werknemers wordt vergroot door hen continu te confronteren met het fenomeen veiligheid. Dit wordt gedaan door het houden van gedragsobservaties en het doen van kritieke taak analyses (KTA’s).
 • Bevindingen vanuit KTA’s worden gebruikt om het veiligheidsniveau van de werkplekken te verbeteren.
 • SGA’s plaatsvinden ter bestrijding van de milieuverliezen die voortkomen uit de verliesanalyse.
 • Veiligheid en milieu altijd onderdeel zijn van lopende projecten.
 • Veiligheid en milieu aspecten altijd als vanzelfsprekend worden meegenomen in de activiteiten van andere pilaren en van de teams.

Het registreren en presenteren van incidenten en bijna-incidenten is een belangrijk hulpmiddel bij het elimineren van incidenten in de toekomst. Door adequaat te reageren op meldingen kunnen soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst worden voorkomen.

Wilt u de effectiviteit van uw processen verbeteren én ook voor de langere termijn uw concurrentiepositie en innovatievermogen verbeteren? Neem dan contact op met ons via:
T. +31 (0)492 – 474 149    •    M. +31 (0)6 – 5316 4940    •    info@blomconsultancy.nl

Open of in company
TPM training?

Lees meer

TPM TEMPEL


1. Gericht verbeteren >


2. Autonoom onderhoud >


3. Gepland onderhoud >


4. Opleiding en training >


5. Early management >


6. Kwaliteitsmanagement >


7. VGWM >


8. TPM op kantoor >