TPM-tempel, pilaar 3

Gepland onderhoud

De uitdaging voor de technische dienst bij deze pilaar is ervoor te zorgen dat machines niet ongepland stilvallen, geen slechte kwaliteit producten produceren, zonder snelheidsverliezen werken en geen onveilige situaties veroorzaken. En dat alles tegen de laagst mogelijke kosten.

Doel

Gepland Onderhoud richt zich met name op de activiteiten van onderhoudswerkzaamheden georganiseerd door de technische dienst. Het doel is:

  • Machinebetrouwbaarheid verhogen.
  • Kosten die hiervoor nodig zijn verlagen.

Het is de kerntaak van de technische dienst om een onderhoudssysteem te ontwikkelen dat er voor zorgt dat er minder storingen zijn, dat de tijd tussen de storingen (MTBF: mean time between failures) verlengt en de tijd om de storingen te verhelpen (MTTR: mean time to repair) verlaagt.

Uiteraard is Gepland Onderhoud geen taak van de technische dienst alleen. Iedereen – technische dienst, productie, kwaliteitsdienst, engineering en R&D – werkt mee. De uitvoerende taken komen voornamelijk bij monteurs en operators te liggen. Het traditionele denken “Ik ben een monteur, dus ik los storingen op” verandert in “Ik ben een monteur, dus ik voorkom storingen.”

Wilt u de effectiviteit van uw productieprocessen verbeteren én voor de langere termijn uw concurrentiepositie en innovatievermogen verbeteren? Neem dan contact op met ons via:
T. +31 (0)492 – 474 149    •    M. +31 (0)6 – 5316 4940    •    info@blomconsultancy.nl

Acht subpilaren Gepland Onderhoud

Om de noodzakelijke acties  zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren, bestaat Gepland Onderhoud uit acht subpilaren met specifieke taken. Een gefaseerd invoeringsplan zorgt al snel voor de gewenste resultaten: verhoging van de output en verlaging van de kosten.

1.   Ondersteuning aan de Pilaar Autonoom Onderhoud
Het begeleiden van en kennis overdragen aan operators staat centraal. Het doel is om eerste lijn onderhoud door de operators te laten verrichten.

2.   Nul storing activiteiten
Door een gedegen verliesanalyse en het aanpakken van bronoorzaken via SGA methodieken worden storingen en stilstanden opgelost.

3.   Preventief Onderhoud kalender
De keuze welk soort onderhoud je toepast op welke machine, gekoppeld aan wie, wat, wanneer, waar en hoe moet uitvoeren.

4.   Smeermiddelenmanagement
Het standaardiseren, reduceren en het effectief en efficiënt maken van smeermiddelen en -methodes.

5.   Predictief Onderhoud
Het voorspellen van het slijtagepatroon aan cruciale machines/onderdelen om hier voortijdig corrigerende maatregelen te kunnen uitvoeren, zonder dat er een ongeplande stilstand optreed.

6.   Reserve Onderdelen Management
Voorraadbeheer, voorraadoptimalisatie en standaardisatie zorgen voor een efficiënte onderhoudsmethode en voor kostenreductie. Het uitvoeren van 5S in voorraadmagazijnen.

7.   Onderhoud informatiesysteem
Het op een gestructureerde manier registreren van alle onderhoudsactiviteiten, waardoor de juiste informatie (geen data) aanwezig is om de juiste diagnose te kunnen uitvoeren. Het optimaliseren van het budget en het beheren van de KPI’s.

8.   Training en opleiding
Op peil brengen en houden van de noodzakelijke kennis, vaardigheden en houding van monteurs.

Open of in company
TPM training?

Lees meer

TPM TEMPEL


1.  Gericht verbeteren >


2.  Autonoom onderhoud >


3.  Gepland onderhoud >


4.  Opleiding en training >


5.  Early management >


6.  Kwaliteitsmanagement >


7.  VGWM >


8.  TPM op kantoor >