TPM-tempel, pilaar 1

Gericht verbeteren

Gericht verbeteren, Kaizen en SGA zijn vergelijkbare begrippen. Een groot verschil met de “klassieke” manier van uitvoeren van verbeterprojecten is de analyse die hierbij centraal staat. Door gerichte analyse van de problemen m.b.v. de productiegegevens worden bronoorzaken vastgesteld, prioriteiten gesteld en oplossingen op een rijtje gezet. Heel belangrijk is het volgen van trends om vast te stellen of de prioriteit en oplossing goed is bepaald.

Het gaat er in de eerste pilaar om verliezen gericht weg te nemen. Om het eigenaarschap van de oplossing bij de mensen te leggen die ermee moeten werken (en om de kans te vergroten dat de oplossing geaccepteerd wordt) worden de problemen onderzocht in teams. Deze teams worden vaak aangeduid met Kaizens, maar binnen Blom noemen we ze SGA’s (Small Group Activities), of gewoon verbeterteams. Bijkomend voordeel van teamgericht verbeteren is dat de communicatie door de gehele organisatie verbetert. SGA’s hebben een activerend en motiverend effect op de medewerkers en dragen bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Analysemethoden en -tools

In de eerste TPM-pilaar, gericht verbeteren, spelen analysemethoden en -tools een belangrijke rol. We noemen onder meer:

 • Ishikawa
 • Brainstorming
 • Pareto
 • Histogram
 • 5x Why
 • Why, Why, Because, Logical Analysis (WWBLA)
 • PM Analyse
 • Regelkaarten
 • Flow diagram

Acties en taken

De rol van de Kaizen pilaar is gericht op het scheppen van voorwaarden, begeleiden en ondersteunen van alle afdelingen bij het uitvoeren van een Kaizen. De volgende verschillende acties/taken zijn voor de Kaizen pilaar gericht verbeteren te onderscheiden.

 • Gebruik maken en het voeden van de verliesstructuur.
 • Samen met de TPM-gebieden doelstellingen vaststellen voor Kaizen activiteiten gebaseerd op de verliesstructuur.
 • Volgen van de voortgang van Kaizen en rapportage van de resultaten. Het registreren van de kosten en baten van de Kaizen pilaar.
 • Overbrengen van de Kaizen technieken d.m.v. trainingen.
 • Coachen van de Kaizen teams.

In fase één willen we ons eerst richten op de zes grootste verliezen die voorkomen in de productieomgeving.

De volgende verliezen willen we reduceren:

 • Veiligheidsaspecten
 • Kwaliteit defecten/consumentenklachten
 • Omsteltijden
 • Waste (uitval)
 • Korte stops op installaties < vijf minuten
 • Storingen op installaties > vijf minuten

Open of in company
TPM training?

Lees meer

TPM TEMPEL


1. Gericht verbeteren >


2. Autonoom onderhoud >


3. Gepland onderhoud >


4. Opleiding en training >


5. Early management >


6. Kwaliteitsmanagement >


7. VGWM >


8. TPM op kantoor >