Een visie en een missie

Steven Blom

Waar een weg is, is een toekomst. Ook in Nederland. Steven helpt bedrijven om de juiste keuzes te maken. Zijn visie is dat de Nederlandse maakindustrie zich door continu te verbeteren kan blijven meten met de rest van de wereld. En zijn missie is het werkende leven te verbeteren van minimaal honderdduizend werkende mensen.

De gedreven visionair

Al sinds zijn veertiende besefte Steven dat dingen beter konden. Toen hij eenmaal over de methodes en technieken beschikte om verbeteren structureel toe te passen, was hij niet meer te houden. Maar zijn persoonlijke ontwikkeling is daar niet stil blijven staan. De gedreven visionair denkt verder dan de dagelijkse realiteit en heeft zich ook verdiept in meer abstracte zaken als filosofie, religie en wijsbegeerte. Inzichten die hem enerzijds aanzetten om anderen te helpen en anderzijds om zijn eigen persoon te relativeren. Deze opmerkelijke combinatie is het fundament voor Blom Consultancy en tevens het uitgangspunt is voor meerdere boeken. En een levenservaring die Steven tot een boeiend en enthousiasmerend spreker maken.

Standaard zetten en doorontwikkelen

Het is al meer dan dertig jaar geleden, maar Steven Blom kan zich zijn continu verbeterleerschool bij Fuji nog levendig herinneren. Het Japanse bedrijf was een van de eerste grote ondernemingen die Nederland als bruggenhoofd voor Europa gebruikte. En de vestiging die het bedrijf in 1982 in Tilburg opende branche niet alleen veel werkgelegenheid met zich meer, maar vooral ook veel kennis van continu verbeteren. Kennis die Steven Blom, als verantwoordelijke voor de plant, met vallen en opstaan tot zich nam.

De verhalen die hij zich uit die tijd herinnert zijn even kostelijk als leerzaam. Wat Eliyahu Goldratt in zijn boek ‘Het Doel’ beschreef, maakte Steven in levenden lijve mee. Feit is wel dat hij de eerste was in Nederland, en waarschijnlijk ook in Europa, die zich het Japanse continu verbeteren eigen maakte. Een voorsprong die hij nooit meer uit handen heeft gegeven. Hij is altijd door blijven ontwikkelen en heeft zo vele standaarden neergezet die tegenwoordig door iedereen worden gehanteerd. Niet vreemd dat hij door velen als een ‘goeroe’ wordt gezien. Maar van dat soort betitelingen is hij zelf wars. Hij heeft een missie en die is nog niet compleet; het werkende leven van meer dan honderdduizend werkende mensen verbeteren.

Lees dus zijn boeken of bekijk de filmpjes op deze website. En vraag hem dan eens op de koffie… Een ervaring die u niet snel zult vergeten.

Klanten beter bedienen

Steven was, eind jaren tachtig, de allereerste die continu verbeteren toepaste in Nederland. Hij heeft als productiedirecteur bij de opzet van Fuji in Tilburg de unieke kans gehad deze technieken aan te passen aan de Nederlandse leest en deze met de jaren verder en verder te verbeteren.

En als het aan hem ligt is hij ook de allerlaatste die het verbeteren promoot. Want hij is tot in zijn diepste overtuigingen zeker van de juistheid van deze manier van werken. Dat verklaart waarom hij ook ver na de pensioengerechtigde leeftijd nog steeds actief verkondiger is. “Het is niet iets wat ik moet doen, maar iets wat ik mag doen.”

“Het is mijn ambitie ervoor te zorgen dat iedereen de kans heeft zijn werk plezieriger te laten verlopen, zijn klanten beter te bedienen en zijn resultaten zinvoller te maken. Dat is de reden dat ik in 1992 Blom Consultancy heb opgericht. Want dit adviesbureau is het voertuig van deze ambitie.”

Persoonlijk contact

Bel  06 – 5316 4940  of mail naar steven.blom@blomconsultancy.nl

Steven Blom als spreker

Steven Blom geeft inspirerende presentaties voor groepen, van werkvloer tot managementteams. Daarbij gebruikt hij voorbeelden uit de praktijk en legt hij uit hoe u het dubbele kunt maken tegen de helft van de kosten.

> meer info

Hoe kunnen we het zó oplossen, dat het nooit meer gebeurt?

Interview met Steven Blom en Arno Koch over de kracht van Monozukuri: lean naar flow. Hoe je helder kunt krijgen: wat is het probleem? En hoe je het zó kunt oplossen, dat het nooit meer gebeurt!

> Lees verder