Wat is de zin van leven? Dat is de meest elementaire vraag. Mensen die volgens het dogma van de Rooms-Katholieke Kerk denken, antwoorden daarop: “om God en de mens te dienen” of “om Gods werken te aanschouwen”, zoals in de bijbel staat, of an­ders “om gelukkig te worden in het hier en in het hiernamaals”.

Ik heb me vaak afgevraagd hoe het komt dat mensen die het concentratiekamp heb­ben overleefd zo oud worden? Veel worden meer dan 90 jaar. Ik kreeg het antwoord, toen ik keek naar het gesprek met Esther Perel bij VPRO Zomergasten. Esther is een psychotherapeute wier beide ouders tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratie­kamp in Polen hadden overleefd. Natuurlijk hadden zij geluk maar volgens haar speelde ook een rol dat zij in staat waren een hoger doel in hun leven te zien, een lots­bestemming. Esthers moeder omschreef dat zo: ‘ik wilde in leven blijven om de wereld te vertellen wat er gedurende de Holocaust is gebeurd. Als niemand overleefde, zou vast niemand dat willen geloven.’

Zin geven aan het leven

Het hebben van een hoger doel geeft zin aan het leven. Dat geldt niet alleen in extreem bedreigende situaties als concentratie- en vernietigingskampen. Het is ook belangrijk in onze huidige, vreedzame tijd, en in ons dagelijkse leven. Zonder hoger doel kunnen wij gemakkelijk het spoor bijster raken of depressief en levensmoe.

Een hoger doel hoeft niet per definitie een Hoogstaand doel te zijn. Het kan ook inhou­den dat men op zijn eigen, individuele wijze probeert een nuttige en positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Ik ben er van overtuigd dat wij allemaal een soort blauwdruk in ons hebben die bij ons past. Hoe meer wij in harmonie met deze blauwdruk kunnen leven, hoe gemakkelijker wij kunnen leven.

Wat brengt geluk?

Het langste onderzoek dat ooit is ondernomen, loopt al 75 jaar en is nog niet afgelo­pen. Het is een onderzoek naar geluk. Twee groepen mensen zijn gedurende hun hele leven gevolgd en regelmatig geïnterviewd over hun welbevinden. Recent werd een groep jonge ‘millenials’ gevraagd: ‘hoe word je gelukkig’? Tachtig procent antwoordde: ‘door veel geld te verdienen’ en vijftig procent dacht: ‘door beroemd te worden’. De uitkomst van het langjarige onderzoek was: je wordt gelukkig door 1) een goede partnerrelatie, 2) goede vrienden en 3) geborgenheid in een sociale groep.
Om goed te kunnen functioneren moet je verbinding voelen maar ook een zekere vrij­heid hebben in je doen en laten. Dat noemen wij autonomie.

Hoe Monozukuri bijdraagt aan geluk

In de Monozukuri filosofie kennen wij vier basiselementen: het streven naar Meester­schap, Verbinding, Autonomie, en Zingeving. Het dagelijks werk is een belangrijk on­derdeel van ons leven. Als wij daar zingeving kunnen ervaren en het gevoel hebben te groeien naar Meesterschap, dan kan dat veel levensvreugde opleveren. Het is daarom belangrijk om de Monozukuri gedachte te omarmen en te promoten.

Steven Blom

Meer informatie over Monozukuri?

Neem contact met mij op via 06 – 53 16 49 40 of steven.blom@blomconsultancy.nl