Veranderen heeft betrekking op alle lagen in een organisatie, waarbij het management een belangrijke rol heeft. Voordat medewerkers in een organisatie openstaan tot verandering, zullen ze wachten om te zien hoe leiders handelen en reageren op verandering. In de Toyota way verwijst Jeffrey K Liker de negende van de 14 Toyota’s principes: “Leid leiders op die het werk goed begrijpen, die de filosofie realiseren en die anderen coachen.”

Maar wat is Lean Management? Dit artikel geeft antwoord op de vraag: “Wat is Lean Management?”, “Wat levert Lean Management op?” en beschrijft beknopt een focus van de Lean manager, gebaseerd op de elementen van het Toyota Lean huis. Vanzelfsprekend is dit artikel niet alles omvattend met betrekking tot de rol van Lean Management, maar geeft het wel lading aan de rol en de term “Lean Management.”

Wat is Lean Management: verbeterfilosofie

Lean is een verbeterfilosofie die zicht richt zich op het wegnemen van verspillingen op het gebied van doorlooptijd, kosten en kwaliteit (de klantwaarde). Het benadert verspillingen in de volledige voorbrengingsketen, van grondstof tot klant.

Een Lean manager richt zich op het faciliteren van een succesvolle implementatie van een Lean transformatie in een organisatie. Deze Lean transformatie heeft betrekking op, en wordt gedaan met alle lagen van een organisatie.

Wat levert Lean Management op?

Bij Lean Management worden de menselijke capaciteiten binnen een organisatie op een slimme manier ingezet om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de klant. De succesvolle inzet van Lean management leidt tot een efficiëntere organisatie met constante kwaliteit, voorspelbare en snelle levering van producten en hoge winstgevendheid.

Doordat Lean Management alle lagen van een organisatie betrekt in Lean verandermanagement, zal een organisatie flexibeler en adaptiever kunnen inspelen op complexe en dynamische vraagstukken vanuit zijn omgeving. Dit heeft, als alles goed ingeregeld is,  een versterkte marktpositie als resultaat.

Rol van de Lean manager gebaseerd het Toyota Lean Huis

Een Lean manager voert taken uit om de Lean implementatie te faciliteren en met de gehele organisatie een transformatie mogelijk te maken. Dit artikel geeft beknopt enkele focuspunten van een Lean Manager weer waarin hij/zij kan faciliteren, gebaseerd op de elementen van het Lean huis.

Het fundament – Zorgdragen voor Stabiliteit

Als Lean manager wil je sturen op betrouwbare, voorspelbare processen zonder verstoringen. Deze stabiliteit is nodig zodat de werkprocessen niet continu onderbroken worden. Je wilt weten hoe het gaat met je processen om vervolgens te kunnen verbeteren en een betere flow te bereiken.

Het fundament – Standaardisatie

Naast stabiele processen, wil je als manager garantie op bepaalde output. Daarvoor moet je vanuit stabiliteit gaan standaardiseren. Standaardiseren is synoniem aan je afwijkingen (verbeterpotentieel) zichtbaar maken.

Het fundament – Beheersen van processen voornamelijk met visuele middelen

De visuele organisatie betekent dat alle betrokkenen afwijkingen (verbeterpotentieel) kunnen zien. Bijvoorbeeld standaardprocedures worden gemakkelijk gezien door men die het proces uitvoeren. Managers moeten op de werkplek aanwezig zijn om problemen te visualiseren. Dus Lean Managers; “Go to the Gemba!”

Veilige leercultuur van voortdurende verbetering

Voortbouwend op stabiele, gestandaardiseerde gevisualiseerde processen, waarin het verbeterpotentieel zichtbaar is, kan een organisatie gaan verbeteren. Verbeteren doe je, zoals gezegd, als manager niet alleen. Verbeteren en veranderen doe je samen met alle lagen van een organisatie. Een manager faciliteert deze veranderingen.

Wil je weten waar je als manager autoritair over mag zijn en waar je autonomie aan je medewerkers geeft? Lees dan het volgende artikel: “Scheiden van het Wat en het Hoe”.

Om medewerkers te inspireren voor verandering, en het nemen van verbeterinitiatief, is één van de belangrijkste dingen die het management kan doen het creëren van een veilige werkcultuur. Een leercultuur waarin leren en experimenten om constant te verbeteren wordt ondersteund. Het management moet benadrukken dat het goed is om nieuwe dingen te proberen, met dien verstande dat niet alles wat geprobeerd wordt zal werken zoals gepland. Een Lean manager coacht en motiveert de medewerkers om van brandjes blussen, over te gaan naar structurele verbetering.

Pijlers – Tijdigheid en kwaliteit

De taak van de Lean manager om in de organisatie zo in te richten dat alleen de vereiste inventaris die nodig is, beschikbaar is (Just-in-Time principe). Daarnaast is het de taak van de Lean manager om de kwaliteit te verbeteren tot nul defecten, om doorlooptijden te verkorten door de setup tijden, wachttijden en partijgroottes te verminderen, om stapsgewijs de werkzaamheden te herzien en om deze activiteiten tegen minimale kosten uit te voeren.

De kern – Respect voor mensen

De kern, hart en ziel, van het Lean huis representeert respect voor de mens. Respect van elk individu in een organisatie is cruciaal om Lean succesvol door te voeren. Lean methodologieën tonen respect voor de mensen door echt moreel te verbeteren, door hun te betrekken bij verandering, suggesties en verbeter ideeën te waarderen, hen in staat te stellen om beslissingen te nemen en hen een veilige en stabiele werkomgeving te bieden. Zonder de mens, is er geen verandering. De mens zorgt dat een Lean implementatie succesvol is of niet.

In de Toyota way beschrijft Jeffrey Liker dat 2 van de 14 principes van Lean gewijd zijn aan het belang en aan de ontwikkeling van mensen.

  • Principe 9: Leid leiders op die het werk goed begrijpen, die de filosofie realiseren en die anderen coachen.
  • Principe 10: ontwikkel uitzonderlijke mensen en teams die de filosofie van uw bedrijf volgen.

Kortom, Wat is Lean Management?

Antwoord op de vraag: “Wat is Lean Management?” Lean management, zijn managers die zich richten zich op het faciliteren van een succesvolle implementatie van een Lean transformatie in een organisatie. Daarop zijn de Lean managers gericht op het wegnemen van verspillingen in de volledige voorbrengingsketen, van grondstof tot klant.

Meer informatie?

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je me bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl