De Europese Unie wil werk maken van duurzaamheid en heeft daarom een Green Deal plan opgesteld.

Naar mijn mening is inderdaad de hoogste tijd dat we duurzaamheid serieus gaan nemen. In de At­lantische Oceaan en de Stille Oceaan drijven gigantische plastic eilanden. Ik was in Kenia en Tanzania en zag hoe die landen totaal vervuild zijn door plastic. Waar je ook kijkt, overal steekt plastic uit de grond en bij wind waait dat weg alsof we op een plastic vuilnisbelt leven. In Indonesië zijn de stranden vervuild en er wordt zelfs midden in het oer­woud nog plastic aangetroffen. Om de toeristen tegemoet te komen is op Bali de Trash Heroes beweging opgericht. Kinderen worden uitgenodigd om op zaterdag plastic te ko­men rapen en als ze tien keer zijn geweest krijgen ze een T-shirt met Trash Hero erop. Toch liggen ook de stranden van Bali nog vol met plastic en vervuild de natuur ook op dit prachtige paradijselijke eiland.

Het goede voorbeeld

Het wordt dan ook tijd dat de leiders van fabrieken hun verantwoordelijkheid nemen en dit pro­bleem aanpakken door grootschalige recycling. Een bedrijf dat dit al doet is KIVO in Volendam. Zij produceren plasticfolie en maken de grondstoffen daarvoor zelf in een enorme recyclingfabriek. Als je allerlei soorten plastic bij elkaar gooit, kun je er alleen een lage kwaliteit product van maken, zoals plastic paaltjes of goedkope klerenhan­gers. KIVO doet het anders. Zij verzamelen specifiek plastic afval – zoals bijvoorbeeld de stretchfolie die om pallets van grote distributiecentra zit – en persen daar plastic korrels van die geschikt zijn voor nieuwe hoogwaardige producten.

“Duurzamer produceren betekent ook: minder waste”

De pijlers van duurzame productie

Duurzame productie rust op drie elementen:

  • Minder (liefst geen) afval bij het productieproces.
  • Minder (liefst geen) productieverliezen door een zo hoog mogelijke Overall Equipment Effectiveness.
  • Minder (liefst geen) onnodig energieverlies tijdens het productieproces.

Het ideaal van de duurzame fabriek is: Zero Emission, Zero Waste en Cyclische processen, zodat alle grondstoffen weer opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit is een noodzaak om te voorkomen dat we op den duur in ons eigen afval omkomen.

Heilige vissen als bewijs

Een mooi voorbeeld van cyclisch produceren is bij Fuji Film in Japan waar een rivier door de fabriek stroomt. Eerst wordt het water gezuiverd omdat er erg schoon water nodig is voor het productieproces. Dan wordt het water gebruikt voor de productie, waarna het weer gezuiverd wordt. Het resultaat is dat er schoner water terugvloeit in de rivier dan oorspronkelijk. Om te bewijzen dat het water schoon is hebben de Japanners Koikarpers in de retour stroom zwemmen. Koikarpers zijn een heilige vis in Japan en kosten € 3.000 per stuk. Je kunt je dus wel voorstellen dat je hiermee geen risico kunt nemen en dat je je proces volledig onder controle moet hebben.

OEE opvoeren betekent een sprong in duurzaamheid

Door ons productieapparaat opnieuw te bekijken en ons steeds af te vragen hoe het beter kan is het mogelijk deze idealen te bereiken.

Blom Consul­tancy onderzocht daarom de productiviteit binnen de gemiddelde bedrijven in Nederland.  Uit ons onderzoek is gebleken dat de OEE bij de meeste bedrijven uitkomt op 40 procent terwijl 85 procent haalbaar is. Dit betekent dat in de meeste fabrieken twee keer zoveel kan worden geproduceerd, vooral dankzij het terugdringen van verspilling en verliezen! Het opvoeren van de OEE biedt dus niet alleen grotere efficiency maar tegelijkertijd ook een enorme sprong in duurzaamheid!

Tijd voor actie!

Het wordt tijd dat we Lean en Monozukuri niet alleen gaan zien als een mooie kostenreductie maar gaan zien als een uitstekende manier om serieuzer met grondstoffen, arbeid en energie om te gaan. Hier ligt een enorme uitdaging voor ons en ik ben blij dat er een aanzet is gemaakt door de EU om dit serieus op te pakken.

Meer informatie

Mocht u nog graag verder praten over dit onderwerp. Bel Steven Blom 06-53164940 van Blom Consultancy.