Veel bedrijfsleiders willen liefst dat hun operators alle voorkomende werkzaamheden kunnen uitvoeren, en dat ze hen overal kunnen inzetten. Dat blijkt in de praktijk geen goed idee. Als operators overal worden ingezet, krijgen zij te weinig routine en maken de onnodig veel fouten.

Flexibiliteit

Toch is enige flexibele inzetbaarheid wel gewenst en het is voor de operator ook wel leuk eens een andere functie te vervullen. Mijn vuistregel is: drie op een & een op drie. Dat wil zeggen dat voor één bepaalde functie steeds drie mensen getraind zijn, en dat elke individuele operator getraind is voor drie functies. Dat geeft alle flexibiliteit die nodig is.

Japanse vechtsport

Bij het trainen van operators ben ik een fan van het Shu-Ha-Ri principe. Deze methode komt uit de Japanse vechtsport. In de Shu fase krijgt de leerling uitleg over de werkzaamheden kijkt hij/zo toe hoe die worden uitgevoerd. In de Ha fase laat de meester alle werkzaamheden in detail zien en legt hij bij iedere handeling uit waarom hij die zo uitvoert. De leerling voert dan dezelfde handeling uit en geeft – net als de meester – de bijbehorende uitleg. Pas als hij alle handelingen op de juiste manier uitvoert komt hij in de Ri fase, waarin hij kan meedenken om de methode te verbeteren.

Standaardiseren

Het helpt om de belangrijkste handelingen te standaardiseren en vast te leggen in one-point lessen. Dit zijn A4-tjes waarop met plaatjes wordt uitgelegd hoe de handelingen er uit zien en waar speciaal op gelet moet worden.

Groeien en promoveren

Na de training leggen de operators een proeve van bekwaamheid af. Als ze slagen, krijgen ze een certificaat krijgen, dat bewijst dat ze de betreffende werkzaamheden onder de knie hebben. Na een aantal certificaten kan de werknemer promoveren, bijvoorbeeld van junior operator naar operator. Dit houdt ook een zekere salarisverhoging in.

In een hiërarchische organisatie proberen mensen een salarisverhoging te krijgen door een leidinggevende functie te verwerven. Maar omdat we steeds meer met procesgerichte teams werken en plattere organisaties bouwen, komen er minder leidinggevende functies beschikbaar. De hierboven beschreven methode van groeien en promoveren binnen de eigen functie biedt dan de mogelijkheid om toch meer te gaan verdienen.  

Als iemand dan binnen zijn functiegroep is uitgegroeid, kan hij of zij bij gebleken kwaliteiten doorschuiven naar een hogere functiegroep, en daar een nieuw groeitraject inzetten en op weg gaan naar een volgend salarisplafond.

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op via Steven.Blom@Blomconsultancy.nl of bel mij 06-53164940.