Het is niet makkelijk om oude gewoonten los te laten

‘Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg’
(Albert Einstein)

Een directeur van een productiebedrijf had zijn eigen zaak opgezet. Hij had bij zijn oude werkgever de kunst afgekeken, kocht wat oude machines en startte met veel enthousiasme. Omdat hij heel kundig was, klantgericht en veel oog had voor kwaliteit, leidde dit al snel tot succes. Hij kreeg het steeds drukker.

Om de drukte bij te benen haalde hij een ervaren hoofd productie over om bij hem te komen werken als bedrijfsleider. Omdat deze man de dingen anders aanpakte dan de directeur goed vond, ontstonden al snel spanningen problemen tussen hen. Het gevolg was dat de bedrijfsleider zijn eigen ding ging doen en probeerde zo min mogelijk te overleggen.

Geïsoleerd

De medewerkers merkten dit. Eerder waren ze met volle overgave aan het werk geweest maar nu wilden ze zich buiten het conflict houden en trokken ze zich steeds meer terug op hun eigen vakgebied. De directeur raakte geïsoleerd. Om de relatie met zijn personeel te verbeteren, stelde de directeur zijn vrouw aan als personeelsmanager. Doordat zij nu allerlei klachten te horen kreeg, ontstond ook in de huiselijke sfeer soms onenigheid.

Het bedrijf telde inmiddels 50 medewerkers en groeide nog steeds. Omdat het conflict met de bedrijfsleider niet oplosbaar bleek, besloot de directeur na lang wikken en wegen een nieuwe bedrijfsleider te zoeken. Nu koos hij een man die het vak nog niet beheerste. Deze nieuwe bedrijfsleider had veel moeite om op gang te komen, temeer omdat hij van de directeur en zijn vrouw de personeelsmanager soms tegengestelde aanwijzingen kreeg.

Meer communicatie

De directeur had het steeds minder naar zijn zin en zocht op advies van zijn vrouw een personal coach. Deze zag al snel dat hier niet alleen een persoonlijk probleem speelde maar ook een bedrijfskundig probleem en schakelde Blom Consultancy in. Na een analyse en persoonlijke gesprekken kwam Blom Consultancy met het advies om meer taken te delegeren naar de werkvloer en meer met de werkvloer te communiceren. De meest geschikte methode daarvoor is Daily Management.

In lijn met deze methode richtte men op de werkvloer borden in met productie-informatie en voerde werkoverleg in, iedere morgen, staande bij deze borden. Aanvankelijk kon de directeur het niet laten om toch weer orders uit delen en mensen te overrulen. Dus kreeg hij van Blom Consultancy het advies om zich niet langer elke dag met het dagelijks werkoverleg te bemoeien, maar hooguit één keer in de week langs te komen. Hij volgde dit advies op maar had daar toch moeite mee. Hij had het gevoel dat hij steeds meer de greep op zijn eigen organisatie verloor.

Procesgerichte teams als de sleutel

Uiteindelijk wist Blom Consultancy hem te overtuigen dat zijn organisatie naar procesgerichte teams in te richten. Via Value Stream Mapping (VSM) werden alle processtappen beschreven. Men vormde teams, stelde teamleiders aan en richtte flowlijnen in, waar de werkzaamheden in de juiste procesvolgorde konden worden uitgevoerd.

Bij elk procesteam in dit bedrijf is tegenwoordig op een muur het beeld van de Valuestream aangebracht. Door dit regelmatig bij te werken, is per product te volgen in welke fase het productieproces is. Het gevolg is dat de levertijden goed worden gehaald en dat er – na de eerste scepsis – onder het personeel weer nieuw enthousiasme is ontstaan.

Uiteindelijk werd de sfeer in het hele bedrijf veel beter. De directeur had veel geleerd. Zijn rol was volledig veranderd. In plaats van sturend was hij ondersteunend geworden, vroeg hij belangstellend naar de gang van zaken en deelde hij complimenten uit voor zaken die goed gingen. Als er problemen waren, kon je altijd op hem rekenen en hij werd door zijn personeel zeer gewaardeerd. Hierdoor is het bedrijf zeer succesvol en groeit nog steeds verder.

Procesgerichte teams opzetten

Wilt U meer weten over proces gerichte teams? Lees dan het boek: I am curious to know your solution. Herkent u iets in dit verhaal, misschien in een andere vorm? Bel Blom Consultancy of direct met Steven Blom 06 53164940.