We zullen ons moeten beraden of de managementstijl die we nog van vroeger kennen voldoende bevredigend is voor de nieuwe generatie medewerkers. Bedrijven zoeken kundige goed opgeleide mensen om hun ontwikkeling vorm te geven, maar komen tot de conclusie dat goed opgeleide mensen schaars zijn. Deze trend zie je overal, zowel in het onderwijs, zorg en vooral in het bedrijfsleven. De goed opgeleide mensen zien dat ook en hebben geen moeite een baan te vinden, met gevolg dat ze hoge eisen kunnen stellen aan de omgeving en sfeer waar in ze te werk worden gesteld. Millennials (tussen de 26 en 41 jaar) hebben hoge verwachtingen van het bedrijf, maar ook van zichzelf. Ze willen inspraak, autonomie en vooral waardering. Dit stelt hoge eisen aan het management. Hoe ga je om met een generatie die al op jonge leeftijd heeft gehoord “met deze opleiding zal je nooit zonder werk komen te zitten?”

Switchen

Je ziet dan ook dat ze al na korte tijd switchen van het ene bedrijf naar het andere. Het valt niet mee om ze het naar hun zin te maken. Inmiddels worden er al hoge salarissen betaald om schoolverlaters maar te lokken. Doordat er dan ook hoge verwachtingen van hun performance zijn zowel van de werkgever als van de werknemer zelf zie je al in het begin van hun loopbaan spanning ontstaan waarbij niemand gebaat is. Als je van school of universiteit komt moet je eerst leren werken. Dat wil zeggen dat je moet wennen aan de dagelijkse routine, de mensen om je heen, de inhoud van het werk, de verwachtingen en ook aan de machtspelletjes die je overal tegenkomt. Hoe ga je daar mee om? Daarnaast hebben deze jonge mensen ook geleerd dat alles “leuk” moet zijn. Er moet voldoende tijd zijn om te sporten, uit te gaan en met vrienden leuke dingen te doen. Daarnaast zal er de behoefte zijn om een gezin te stichten en zal zowel de man als de vrouw werken om tot zelfontplooiing te komen.

Burnout

Het is dan ook niet verwonderlijk te constateren dat burnout veel voorkomt bij mensen onder de dertig. Het valt niet mee om in deze tijd met alle afleiding om je heen je weg te vinden. Op Facebook en Twitter worden alleen al juichende verhalen verteld hoe goed iedereen het voor elkaar heeft en er wordt van je gevraagd direct te antwoorden als je een berichtje krijgt. Zoals laatst iemand verwoorde “ik heb 250 vrienden op Facebook, maar waarom voel ik me zo eenzaam?”

Autoritair leiderschap verleden tijd

Kortom: Het huidige management staat voor een enorme uitdaging de mensen te vinden en ook de mensen te houden. Daniel Pink die jaren onderzoek gedaan heeft wat mensen motiveert komt tot de conclusie dat vier zaken bepalend zijn voor de tevredenheid van de medewerkers. Dit is Autonomie, Verbinding, Zingeving en Meesterschap. Vooral zingeving wordt door de huidige generatie erg belangrijk gevonden. We komen er niet met de opmerking, “maar je verdient toch genoeg!” Nee, er worden eisen gesteld aan de Visie van het bedrijf, de duurzaamheid van de bijdrage van het bedrijf aan de maatschappij. Het is dus belangrijk nieuwe mensen mee te nemen in de Visie van het bedrijf: Waarom doen we wat we doen? Wat betekent dat voor jezelf en de maatschappij. Waar halen we onze energie en motivatie voor het werk vandaan en in hoeverre kan ik mijn eigen werk beïnvloeden? Met autoritair leiderschap gaan we er niet komen en zal dan ook automatisch tot een enorm verloop van personeel leiden.

Continu verbeteren

Maar hoe dan wel? Hoe krijg je mensen wel mee? Mijn antwoord is met Continu Verbeteren. Dit is veel meer dan een leuk Lean programma uitrollen of een paar Blackbelts opleiden. Continu verbeteren is een levenswijze, een Visie hoe je met elkaar om wilt gaan en hoe je tot een optimaal resultaat komt. De mensen die nu instromen in de industrie zijn niet meer opgeleid als individualisten die een klusje komen doen, maar mensen die gewend en opgeleid zijn om in multifunctionele teams te werken. De wereld om ons heen is te ingewikkeld geworden om als één individu alle zaken te overzien.

De implementatie

De vraag is dan ook: Hoe doe je zo’n implementatie van Continu verbeteren? Mensen willen meestal niet veranderen omdat ze nu weten wat ze hebben en niet weten wat ze krijgen. Mijn statement is als je werkelijk wilt veranderen heb je drie dingen nodig: Een Man, een Plan en Drama. Pas als het drama groot genoeg is en iedereen overtuigd is dat er iets moet gebeuren is er een bereidheid er wat aan te doen.

Hoe maak je het drama zichtbaar? Bij Blom Consultancy gaan we afhankelijk van de situatie een Value Stream Mapping (VSM) maken van de processen zodat we de flow van het proces en de verliezen zichtbaar maken of we kunnen ook een “Quick Scan” uit voeren.  Meestal ziet de organisatie dan wel hoeveel mogelijkheid er zijn om der verliezen te reduceren.

Plan

Daarna maken we samen met de organisatie een plan. We gaan dan op zoek naar een aantal parameters: Wat is de performance van de organisatie? Wordt alles op tijd geleverd? Wat is de productiviteit, Wat is de Overall Equipment Effectiviteit (OEE), hoeveel afval wordt er gemaakt en door middel van interviews met de mensen proberen we uit te vinden hoe mensen de sfeer in het bedrijf ervaren. Aan de hand van het resultaat van het onderzoek maken we samen met de managers een plan en helpen we bij het definiëren van de Key Performance Parameters (KPI). Deze KPI’s moeten natuurlijk in lijn zijn met de Visie van het bedrijf.

Man

De uitvoering van het plan doen we met multifunctionele groepen van medewerkers om het draagvlak zo groot mogelijk te maken. Deze zogenaamde Small Group Activities (SGA) zijn het geheime wapen van deze aanpak. Door middel van Daily management houden we dagelijks bij wat de progressie is van de uitvoering en is er constante aandacht van het management op de invoering en uitrollen van het plan.

Omdat iedereen nu de richting van de aanpak begrijpt neemt dit veel onzekerheid weg en ontstaat er groot enthousiasme om samen de resultaten die we hebben afgesproken ook te bereiken.

Ook continu verbeteren? Neem contact op!

Wilt u meer weten over deze succesvolle aanpak bel Blom Consultancy op +31 (0)492 – 47 41 49 of stuur een mail naar info@blomconsultancy.nl.