Jaren geleden vertelde de CEO van General Motors heel trots aan de directeur van Toyota dat hij 2,5 miljoen dollar verdiende, nog los van de bonussen die hem in het vooruitzicht waren gesteld. De Toyota-directeur antwoordde dat hij dat veel te veel vond. Geen mens kon zo belangrijk zijn dat een bedrijf hem zoveel geld moest afdragen. Dat ging bovendien ten koste van de winstgevendheid van het bedrijf. Omdat Japanners over het algemeen heel bescheiden zijn, wekte deze kritiek verbazing op. Toen journalisten hem vroegen waarom hij dat gezegd had, bleek dat hij het helemaal niet als kritiek bedoelde. ‘Ik zei het om hem te helpen, natuurlijk!’

Verschil tussen Oost en West

Deze anekdote illustreert hoe verschillend het Westen en het Oosten naar individuele prestaties kijken. In Japan ziet men een goed resultaat als het resultaat van de inspanning van veel mensen. In het Westen wordt een prestatie vaak aan één persoon toegeschreven (of door één persoon geclaimd). Dit is natuurlijk niet correct omdat één persoon zonder back-up van anderen weinig kan uitrichten in een corporate omgeving.

Toen de CEO van Toyota een aantal jaren geleden werd verkozen tot beste manager van het jaar, wilde hij eigenlijk niet gaan. Ook dit was typerend. Maar wegblijven zou een belediging zijn voor de commissie die de keuze had gemaakt. Dus ging hij toch maar en liet hij de huldiging gelaten over zich heen komen. Toen hij het spreekgestoelte betrad zei hij: ‘niet ik zou hier moeten staan, maar de 80.000 mensen van Toyota die voor dit goede resultaat hebben gezorgd.’ Dit was geen valse bescheidenheid maar een representatie van de manier waarop Japanners naar groepsresultaten kij­ken.

De weg naar goede resultaten en een fijne werksfeer

Shigeo Shingo (de grondlegger van Lean binnen Toyota) werd eens gevraagd wat je moet doen als je als medewerker ervan overtuigd bent dat het invoeren van Lean Management goed is voor het bedrijf, en dat alles beter kan, maar je directeur weigert daarnaar te luisteren of actie te nemen. Shingo antwoordde: ‘Wat heb je aan een directeur die niet geïnteresseerd is in het weghalen van verliezen en het verbeteren van de winst?’

Ik hoop dat de volgende generatie in ons Westen zich realiseert dat uitoefening van macht en ego de organisatie verlamt en dat een inspanning van het hele bedrijf om het beter te doen de enige weg is naar blijvende resultaten en naar een goede werksfeer.

De toekomst

Dit betekent dat wij toekomstige managers anders moeten opleiden. We moeten hen niet als high potentials bestempelen maar hen confronteren met wat er op de werkvloer gebeurt en hen leren hoe daar verandering in te brengen. De manager is niet aangesteld om zijn ego en machtsbelustheid uit te leven. Zijn of haar taak is om verandering te bewerkstelligen ten voordele van het bedrijf dat hij/zij mag dienen.

Meer informatie?

Mocht u nog graag verder praten over dit onderwerp. Bel Steven Blom 06-53164940 van Blom Consultancy.