5S is een standaardisatie methode uit Japan die helpt om de productiviteit van een bedrijf te verbeteren. Het is de basis van alle continu verbeter technieken zoals Lean Manufacturing, World Class Manufacturing (WCM) en Total Productive Maintenance (TPM). Toch wordt 5S ten onrechte gezien als een methode om de werkvloer op te ruimen. Het is namelijk veel meer dan dat. 5S is een methode om een werkwijze en het gebruik van gereedschappen te standaardiseren. Daarnaast is het een oefening om gemaakte afspraken vast te blijven houden.

De uitdagingen bij 5S

5S bestaat uit Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden. Veel bedrijven hebben 5S op hun eigen manier ingevoerd en komen later tot de conclusie dat het na een halfjaar weer is weggezakt. Het draagvlak lijkt in die periode als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Er wordt dan geklaagd over het gebrek aan discipline, dat het niet wordt volgehouden en dat het aan het personeel ligt.

5S is een aanpak waar niet te lichtzinnig over gedacht moet worden. Voor het succesvol implementeren van 5S moet een uitgedacht programma gemaakt en uitgevoerd worden. Het liefst door iemand van buiten de organisatie. Ervaring en communicatie zijn daarbij belangrijke kwaliteiten waarover zo’n persoon moet beschikken.

Hoe kun je succesvol 5S implementeren?

Uit ervaring weten wij dat het implementeren van 5S uitdagend is. Begin daarom op een kleine werkplek om er ervaring mee op te doen.

  1. Het eerste punt Scheiden wordt vaak gezien als de tent opruimen. Het is echter meer dan dat. In deze fase scheiden we alle zaken die niet nodig op de werkplek zijn.  Dat doen we door Tags aan te brengen. Deze Tags zijn stickers met een opvallende kleur. Deze stickers plakken we op alles waar we het vermoeden van hebben dat het daar niet hoeft te liggen. Iedereen mag meedoen.
  2. Schikken. Wij richten in deze tweede stap een ‘Tag Area’ in. Dat is een ruimte vlakbij de werkplek die we door een tape op de vloer hebben gemarkeerd. Hierin liggen alle items die van een sticker zijn voorzien. Daarna nodigen wij iedereen uit die in die ruimte werkt en houden een zogenaamde uitverkoop. Dat wil zeggen: wij wijzen een specifiek voorwerp aan dat van een sticker is voorzien en stellen de vraag wat daarmee moet gebeuren. We proberen zoveel mogelijk voorwerpen te verwijderen van de werkplek die niet nodig zijn.
  3. Schoonmaken spreekt vanzelf. We cleanen de vloer en alle materialen. We zorgen dat alles een vaste plek krijgt. We visualiseren de plek door middel van schaduwborden, tape op de vloer waar zaken moeten staan etc. Ook krijgen de muren een beurt en kunnen we zelfs een mooie versiering op de muur laten aanbrengen om de ruimte wat aantrekkelijker te maken.
  4. Standaardiseren. Nu wordt het interessant en moeilijk. Standaardiseren is een vak apart. Laat u daarbij helpen. De juiste standaarden kunnen enorm helpen met het verbeteren van de productiviteit. Maar let op, het is geen easyfiks.
  5. Standhouden is het moeilijkste en daar zijn hulpmiddelen voor zoals het 5S bord, schaduwborden, inspectierondes etc. 5S moet een wekelijks onderwerp van gesprek zijn bij het daily management bord. Volle aandacht van het management is hierbij een noodzaak.

Een schone en overzichtelijk fabriek is een verantwoordelijkheid van het Top Management. Hun aandacht is hierbij een vereiste. Zonder die aandacht zal alle gedane moeite voor niets blijken te zijn.

Meer informatie

Mocht u nog graag verder praten over dit onderwerp. Bel Steven Blom 06-53164940  van Blom Consultancy.