Verbeterfilosofie voor het continu optimaliseren van werkprocessen

Lean Manufacturing, ook wel Lean genoemd, is een verbeterfilosofie waarmee u werkprocessen continu kunt verbeteren. Lean Manufacturing vindt zijn oorsprong in de automobielindustrie en behelst de volledige voortbrengingsketen. Van grondstoffen tot klanten.

De herkomst van Lean Manufacturing

Zoals gezegd vindt Lean Manufacturing zijn oorsprong in de automobielindustrie. De term werd voor het eerst gebruikt in het boek ‘The machine that changed the world’ van de Amerikaanse professoren James Womack en Daniël Jones. In eerste instantie was Lean Manufacturing gespecialiseerd op productorganisatie. Later in de jaren negentig kreeg deze verbeterfilosofie meer bekendheid in uiteenlopende branches. Een grootse verbeterfilosofie was geboren.

Wat is Lean? Lean Manufacturing methode uitgelegd

Het creëren van klantwaarde staat bij Lean centraal. Door vanuit klantwaarde werkprocessen in te richten (proces/waardestroom), knelpunten en verspillingen weg te nemen (flow), alleen te produceren als de klant het vraagt (pull) en te streven naar perfectie met behulp van continu verbeteren, komen organisaties met verbeterde kwaliteit, verkorte doorlooptijden en verminderde kosten. Dit alles heeft een positief effect op zowel de klanttevredenheid, als de medewerker betrokkenheid.
Onderstaande illustratie weergeeft de vijf kernwaarden van de Lean methode weer: I) Klantwaarde, II) Proces/waardestroom, III) Flow, IV) Pull en V) Perfectie.

Van Lean toolbox naar Lean Systeem

Lean kent veel verschillende verbetermodes. Deze verbetermethodes worden samenvattend gesymboliseerd met het Lean huis. Maar waarom een huis?
Het Lean huis is een metafoor dat aanduidt dat elk element cruciaal is, maar belangrijker is de manier waarop de Lean elementen elkaar versterken. In de praktijk gaat het dan ook niet om het implementeren van losstaande verbetermethodes, het gaat om het implementeren van een systeem, een systeem dat meerdere verbetertechnieken met elkaar verbindt, versterkt en uitgedragen wordt door de gehele organisatie.
Het Lean huis is opgebouwd uit vijf bouwstenen. Het dak van het Lean huis representeert de klantwaarden. Stabiliteit, standaardisatie en visueel management vormen tezamen het fundament van het huis. Kwaliteit en tijdigheid worden respectievelijk weergeven door de linker pijler en de rechterpijler van het huis. Tot slot, visualiseert de kern van het huis het hart en ziel. Aan elke bouwsteen liggen verschillende verbetermethodes ten grondslag.
Al deze methodes hebben met elkaar gemeen, dat zij richten op de eerdergenoemde vijf Lean kernwaarden:
I) Klantwaarde, II) Proces/waardestroom, III) Flow, IV) Pull en V) Perfectie.
Onderstaand worden de essentiële bouwstenen van het Lean huis in het kort omschreven.

Familieleden van Lean

Lean Manufacturing heeft verschillende verbeterfilosofie broertjes en zusjes. In die zin, is TPM (Total Productive Maintenance) en 6Σ (Six Sigma), respectievelijk een ouder en een jonger familielid in de continu verbeterfilosofie familie. Lees hier meer over de verhouding tussen Lean en andere verbeterfilosofieën.

Kortom, wat is Lean?

Dus wat is Lean precies? De Lean Manufacturing methode kunt u zien als een doorontwikkeling van TPM. De verbeterfilosofie vond zijn oorsprong in de automobielindustrie dankzij de Amerikaanse professoren James Womack en Daniël Jones (1991). Lean Manufacturing focust op de bijdrage binnen de totale waarde toevoegende keten en levert dus een bijdrage aan het creëren van toegevoegde waarde voor klanten.

Meer informatie?

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je me bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl