Waar komt het concept Industrie 4.0 eigenlijk vandaan?

Tussen 2003 en 2009 was prof. dr. Henning Kagermann de CEO van SAP, de bekende leverancier van bedrijfssoftware. In april 2011 hield hij een voordracht op de Hannover Messe, met als titel ‘Industrie 4.0’. Op grond van zijn ervaringen bij SAP stelde hij dat alle productieproblemen op te lossen zijn door de grootschalige introductie van productieautomatisering. Hij kreeg bijval van prof. dr. Wolf-Dieter Lukas van de Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft, een orgaan dat de Duitse regering advies geeft over de samenwerking tussen wetenschap en economie, en prof. dr. Wolfgang Wahlster van het DFKI, het Duitse onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie (Deutsches Forschungszentrum für Kunstliche Intelligenz). Volgens alle drie zou de derde industriële revolutie in 2013 ten einde zijn, en zou de vierde beginnen, met als doel: volautomatische fabrieken.

Garbage in, garbage out

Dat klonk enorm optimistisch maar zó eenvoudig gaat dat nu ook weer niet. Bij de introductie van grootschalige, company-wide automatiseringssystemen zoals SAP hebben we geleerd dat je eerst je bedrijfsprocessen op orde moet hebben. Als die een rommeltje zijn, krijg je na automatisering gewoon een geautomatiseerd rommeltje. Zoals de Amerikanen zeggen: garbage in is garbage out!

Dit principe geldt natuurlijk ook voor volautomatische productiesystemen. Het is een absolute noodzaak eerst te begrijpen hoe je productieprocessen werken. Zo niet dan is rampspoed verzekerd. Zowel Volkswagen als Fiat hebben dat gemerkt, toen ze probeerden hun fabrieken in één keer volledig te automatiseren. Een nieuw slachtoffer van te snelle automatiering is Tesla, die het maar niet voor elkaar krijgt om het nieuwe Model 3 in voldoende aantallen uit de productielijnen te laten komen.

Eerst je productieprocessen op orde

Volgens analisten van Bernstein Research, een beleggingsadviseur in New York, is het probleem van Tesla dat zij het productieproces té vergaand wil automatiseren, tot en met de eindassemblage toe. Dat is te ambitieus en te ingewikkeld. Tesla investeert wel veel in apparatuur maar te weinig in goede mensen die de productieprocessen kunnen monitoren en problemen kunnen oplossen. De Bernstein-analisten signaleren dat ‘s-werelds beste automakers – de Japanners –  automatisering in de eindfase van de productie juist beperken omdat het ‘duur is en statistisch een negatieve invloed heeft op de kwaliteit’. De Japanse aanpak is om eerst het proces op orde te hebben en daarna te kijken waar je robots kunt inzetten. Precies het tegenovergestelde wat Elon Musk van Tesla doet.

Volgens de analisten van Bernstein Research denken veel bedrijven dat vergaande automatisering enorme besparingen aan personeelskosten zal opleveren. Dat is ten onrechte.[1] Je bespaart wel kosten voor eenvoudig handwerk maar om robots te programmeren en te onderhouden moet je wel dure ingenieurs inhuren. Bovendien brengen robots afschrijvingskosten met zich mee. Hier een grafiek van Bernstein, die aangeeft dat er een optimum is bij automatisering en dat die boven een bepaalde grens juist weer te kostbaar wordt.

industrie 4.0

[1]    https://www.businessinsider.nl/tesla-robots-are-killing-it-2018-3/

Industrie 4.0 vereist verstand en gevoel

Uiteraard ben ik sterk vóór invoering van Industrie 4.0. Het is een geweldige uitdaging en een noodzaak voor de toekomst van de Industrie in Europa. Maar het moet wel met verstand en met gevoel gebeuren. Mijn advies voor invoering van Industrie 4.0 is dan ook:

  1. Baseer je op facts & figures.
  2. Breng eerst je waardeketen in beeld, en
  3. voer eerst World Class Manufacturing in.
  4. Stel daarbij de mens (klant en medewerker) centraal, en
  5. bouw aan een goed relatienetwerk met je toeleveranciers.
  6. Maak bovendien duurzaamheid leidend in elke schakel van de productieketen.
  7. Besef dat flexibiliteit je bedrijf sterk maakt.
  8. Kies bij de stap naar Industrie 4.0 en verdere automatisering voor een integrale aanpak
  9. Houd je daarbij aan de menselijke maat, en
  10. voer Monozukuri in.

Meer informatie?

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je me bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl