Wat heb je nodig om in je organisatie verandering teweeg te brengen? Dat begint natuurlijk met een visie en een doel. Als die ontbreken, creëer je verwarring onder de medewerkers. Je hebt bovendien commitment van je mensen nodig om de visie uit te voeren. Als dat er niet is, loop je grote kans dat je op onwil stuit. Dan zijn we er nog niet. De uitvoering van een goede visie vergt allerlei technische en organisatorische vaardigheden. Als die niet of onvoldoende onder het personeel te vinden zijn, dan ontstaat er ongerustheid en is het risico van mislukking groot.

Het gevaar van mislukking

Niet zelden hebben organisaties een mooie visie, zijn ze gemotiveerd en hebben ze zelfs de vaardigheden in huis, maar ontbreken de benodigde middelen. Dit leidt tot frustratie en vergroot – wederom – het gevaar van mislukking.

Als de visie en het doel duidelijk zijn, de commitment groot is, er voldoende vaardigheden en middelen beschikbaar zijn, wordt het zaak om een goed actieplan te maken. Zonder zo’n plan loop je een enorm risico dat de visie niet tot realisatie komt.

Enthousiast

Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer twintig procent van de mensen het gewoon leuk vindt om iets nieuws te proberen. Nog eens twintig procent is nieuwsgierig naar de gevolgen van de verandering maar moet eerst worden overtuigd door de feiten. Zij zijn de remmers. En dan is er ook nog een grote groep mensen die de voorgestelde verandering best wel wil accepteren als het management daar volledig achter staat. Die laatste groep noem ik de KWW-ers (Kijken Wat het Wordt).

Veranderen doe je met enthousiastelingen

Aandacht voor de remmers

Vaak hebben we de neiging om aan het begin van een veranderingsproces vooral aandacht te schenken aan de remmers in onze organisatie. Maar dat is niet erg zinvol. De beste aanpak is om juist aan de slag te gaan met de mensen die enthousiast zijn. Als het veranderingsproject dan een succes wordt, gaan ook de KWW-ers meedoen.

De kans bestaat er – zelfs als het project een succes is – nog ‘remmers’ overblijven die problemen met de verandering houden. In dat geval is het goed naar hen te luisteren en na te gaan of er nog iets aan de nieuwe manier van werken kan worden verbeterd. Maar doe dat pas nadat de verandering daadwerkelijk is doorgevoerd en niet aan het begin van het project.

Maak het persoonlijk en verkoop de verandering

Het is de kunst is om te zorgen dat de medewerkers een succesvolle verandering gaan ervaren als iets waar zij persoonlijk aan hebben bijgedragen. Zoals de Amerikaanse president John F. Kennedy zei: ‘het succes heeft vele vaders, maar de mislukking is een wees!’.

Wees zelf enthousiast, verkoop de verandering en help je mensen om haar te implementeren. Dan kweek je meer gemotiveerde medewerkers en enthousiaste mensen zorgen voor een betere kwaliteit, beter resultaat en meer overlevingskracht.

Meer informatie

Mocht u nog graag verder praten over dit onderwerp. Bel Steven Blom 06-53164940 van Blom Consultancy.