Startups fungeren in het begin vaak als een autonoom team. Dit is kennelijk de na­tuurlijke manier waarop wij onze bedrijfsactiviteiten graag met elkaar organiseren.

Samenhang

Als het team groter wordt, en uitgroeit tot een bedrijf, komt het nogal eens voor dat de samenhang verdwijnt, ego’s gaan regeren en hi­ërarchie in de organisatie sluipt. De macht wordt verdeeld over diverse afdelingen, of nog erger: het succesvolle jonge be­drijf wordt ingelijfd bij een groter bedrijf en verliest zijn zelfstandigheid.

Er zijn in het verleden veel pogingen gedaan om in grotere organisaties iets van die eerste teamgeest, dynamiek en autonomie overeind te houden of opnieuw op te roe­pen.

Van goed naar geweldig

Rond de millenniumwisseling beschreef Jim Collins in Good to Great de kenmerken van excellente organisaties. Door dit boek raakte het concept High Performance Orga­nisation in zwang. Daarin staan teams en samenwerking centraal.

Een belangrijk kenmerk van succesvolle teams is hun zelfstandigheid. Daarover zijn verschillende ideeën ontwikkeld. In de jaren tachtig propageerde de school van de so­ciotechniek ‘zelfsturende’ teams – volgens mij een mislukt concept. Eckart Wintzen daarentegen kreeg wel navolging met zijn business cells.

Nog weer eerder, tijdens de Tweede Wereldoorlog, boekte het Duitse leger soms on­waarschijnlijke overwinningen dankzij de inzet van zelfstandige teams (Kampfgrup­pen), in een tactiek die zij Auftragstaktik noemden. Daar zijn ook vandaag de dag nog interessante organisatielessen uit te leren.

De voorwaarden voor succes

Hoe kunnen we de kracht van teams in een grotere organisatie het beste inzetten? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om teams tot een succes te maken?

De conclusie kan ik alvast onthullen: werken in teams is inderdaad heel goed, voor de medewerkers, het bedrijf én de klant. We moeten die teams wel duidelijke gren­zen ge­ven (zodat ze niet ontsporen), een duidelijke positie in de organisatie (zodat ze niet gaan rondzweven) en duidelijke opdrachten (zodat hun doel goed in het oog houden).

Besturingsfilosofie

De beste vorm wijze van samenwerking is volgens mij het procesgerichte team.

Om dit type team vorm te geven en tot volle bloei te laten komen, is een heel andere besturingsfilosofie dan in traditionele hiërarchische organisaties. Die heb ik enige tijd geleden gevonden in de Japanse Monozukuri filosofie. Monozukuri streeft doen met aandacht na. In drie van mijn eerdere boeken heb ik uitvoerig geschreven over de centrale begrippen daarin: Autonomie, Verbinding, Meesterschap en Zingeving.

In de komende blogs gaan we de verschillende vormen van werken in teams ontdekken. Houd ons blog daarom in de gaten voor het volgende deel!

Wil je weten wat we in jouw organisatie kunnen doen? Laat het ons weten. Op grond van ons realisme hebben we al veel potentiële verbeteringen ontdekt en doorgevoerd. Je kan ons bereiken via steven.blom@blomconsultancy.nl of 06 – 53 16 49 40.