In de Monozukuri filosofie is veel aandacht voor opleiding, vooral van het hoger management. Monozukuri ziet de baas/manager als een vaderfiguur. Zijn houding en gedrag dienen zijn medewerkers tot voorbeeld en laten zien hoe je je moet gedragen om in dit bedrijf succesvol te zijn. Hij (zij) moet een duidelijk beeld hebben van de doelstellingen van het bedrijf maar ook van zichzelf en zijn (haar) eigen rol. De manager is voor een groot deel verantwoordelijk voor de sfeer in het bedrijf. Hij moet duidelijk uitstralen dat hij van het bedrijf een succes wil maken, en zich permanent afvragen: wat is het resultaat van mijn handelen en in hoeverre help ik het bedrijf met mijn gedrag zich verder te ontwikkelen, zodat wij met zijn allen succesvol kunnen zijn? Dit geldt uiteraard bij uitstek voor het hoogste management.

Een visie, een missie en een strategie die door iedereen gedragen wordt

Het topmanagement en het hoger management zijn er ook voor verantwoordelijk dat hun visie op het bedrijf, en de missie en strategie, door alle medewerkers gedragen wordt. Daarvoor moeten zij natuurlijk eerst een heldere visie, missie en strategie formuleren. Vervolgens kan de methode Policy Deployment helpen om die visie op een eensluidende manier uit te dragen. Met de X-type matrix maken we concreet wat we het komende jaar gaan doen om de doelstellingen ook te bereiken.

De Daily Management Methode

De volgende stap is om aan de hand van de grotere visie te werken aan verbetering van de dagelijkse bedrijfsvoering. Door een Value Stream beschrijving van de operatie te maken, krijgen we helder in kaart hoe de dagelijkse gang van zaken loopt en welke punten verbetering behoeven. Die verbetering zetten we concreet in gang aan de hand van de Daily Management methode. Die houdt in dat we aan het begin van elke dag eerst bekijken wat er de vorige dag is gebeurd, proberen om afwijkingen van de productiestandaard te ontdekken, en bespreken hoe we die kunnen elimineren.

Als we problemen ontdekken die niet eenvoudig te elimineren zijn, dan schakelen wij een hoger management echelon in. Als het gaat een structureel probleem dan kan het management besluiten om een afdeling-overschrijdende, probleemoplossende groep op te richten, een zogenoemd Small Group Activity of Kaizen groep. Deze groepen zijn niet alleen bedoeld om het probleem op te lossen maar ook om mensen op te leiden zodat zij leren zien wat voor effect hun handelen heeft en hoe zij om kunnen gaan met de communicatie tussen verschillende afdelingen. Het management heeft tot taak deze groepen te begeleiden, te helpen en te ondersteunen, zodat ze succesboeken en trots kunnen zijn op hun resultaat.

De Diamond approach

Wij kunnen veel leren van Toyota. Daar heeft men de zogenoemde Diamond ontwikkeld. Dit is de kern van Monozukuri. De Diamond heeft vier facetten:

  1. Zet je in voor je persoonlijke ontwikkeling (ik)
  2. Coach en ontwikkel anderen (ik en jij)
  3. Ondersteun het dagelijks verbeteren (ik en wij)
  4. Creëer visie en stem doelen op elkaar af (ik en wij allen)

De Harada Methode

Voor alle vier de facetten zijn technieken ontwikkeld. Voor de persoonlijke ontwikkeling is dat de Harada methode. Deze is ontwikkeld door een Japanse onderwijzer en leverde liefst dertien Olympische kampioenen op. Harada begint met het opschrijven van zes doelstellingen die de medewerker (medewerkster) het komende jaar zal nastreven. In een tweemaandelijks gesprek onderzoekt de medewerker met een coach hoe het staat met zijn (haar) inzet en betrokkenheid en hoe hij (zij) een succes van zijn (haar) werk kan maken.

Coach en ontwikkel anderen

Het ‘Coach en ontwikkel anderen’ is iets dat iedere medewerker én manager kan doen, door collega’s en medewerkers te stimuleren om mee te doen aan Small Group Activity groepen en hun uit te dagen om steeds te blijven leren.

Ondersteun het dagelijks verbeteren

Het management kan een grote rol spelen in het ‘ondersteunen van het dagelijks verbeteren door actief deel te nemen aan het Daily Management overleg en niet direct zijn mening te geven, maar actief te luisteren, te enthousiasmeren en complimenten te geven voor de behaalde resultaten. Het management moet ten slotte helder zijn over de richting waarin het bedrijf zich wil bewegen. Wat is de droom? Hoe ziet het bedrijf er over 5 jaar uit?

De Six Keys

Om het nog makkelijker te maken hebben wij een marsroute ontwikkeld die gevolgd kan worden om een succesvol bedrijf op te bouwen, via de Six Keys:

  1. Definieer de richting: The True North. Ga op een roze wolk zitten en bekijk hoe wij samen een bedrijf kunnen opbouwen waar we trots op kunnen zijn.
  2. Ga naar de werkplek en overtuig jezelf (go to gemba).
  3. Maak verliezen zichtbaar, via OEE (Overall Equipment Effectiveness), Visual Management, SPC (Statistical Process Control), et cetera.
  4. Richt je op teamwork en wees de verbindende schakel. Het goede of slechte voorbeeld van het management zal gevolgd worden.
  5. Creëer ‘flow’ in het productieproces en bij de medewerkers door het samenwerken te stimuleren en onderlinge geschillen zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.
  6. Heb respect voor elkaar, jezelf en de mensen (respect for people).

Deze stappen hebben een logische opbouw en zullen mits goed uitgevoerd het bedrijf enorm kunnen helpen om Lean succesvol in te voeren.

Meer informatie?

Bij vragen ben ik te bereiken via:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl