Ooit werd aan Boeddha gevraagd: ‘wanneer is je leven zinvol geweest?’ Zijn antwoord was: ‘als je net zoveel Karma hebt opgelost als je hebt aangericht”. Karma betekent letterlijk handeling. Daarbij horen ook de gevolgen van die handeling. Karma wordt daarom wel gezien als de Boeddhistische wet van actie en reactie, van oorzaak en gevolg. Die wet stelt: goede handelingen hebben goede gevolgen, slechte handelingen hebben slechte gevolgen.

Mijn vraag is: wat betekent dit voor zinvol leiderschap? Als we in Boeddha’s zin zouden antwoorden, denk ik dit:

het Karma van ons leiderschap is goed als we mensen en bedrijven zo weten te motiveren dat iedereen met stralende ogen aan het werk is om het doel van het bedrijf te realiseren.

De volgende vraag is dan natuurlijk: maar hoe ziet dat doel er uit? Dat lijkt mij helder. Een bedrijf heeft ten doel om een product te maken of een service te verlenen, en wel op zodanige wijze dat onze klanten onze inspanning waarderen en bereid zijn daarvoor te betalen, zodat wij verder kunnen met het leveren van de dienst of het product.

Omdat we als mens vaak meer op de korte termijn zijn gericht, verliezen we ons nogal eens in subdoelen, zoals zoveel mogelijk winst maken, de concurrentie te slim af zijn of ons ten koste van de mensheid of de planeet verrijken.

Dit streven mag nooit ten koste gaan van het welbevinden van de medewerkers of de mensheid of de planeet.

Voor leiderschap met een goed Karma heb je een visie nodig, fascinatie voor je product of dienst, en de wil om het beste product of dienst tegen de beste prijs aan de klant te leveren. Dit streven mag nooit ten koste gaan van het welbevinden van de medewerkers of de mensheid of de planeet.

Productiebedrijven worden vaak opgezet door ingenieurs of entrepreneurs die een visie willen verwezenlijken. Daarvoor hebben ze medewerkers nodig die met hun aan die droom werken. Als de entrepreneur zijn doelen helder heeft en aan de juiste medewerkers en middelen kan komen om ze te verwezenlijken, ontstaat een bedrijf. Meestal zie je in het begin heel veel enthousiasme en gaat iedereen keihard aan de slag. Als onderweg sommige zaken anders uitpakken dan gedacht, dan komt het aan op samenwerking, overleg en aanpassingsvermogen. Als die er zijn, zal men erin slagen de focus te verleggen zodat het uiteindelijke doel toch binnen bereik blijft.

Leiderschap in een dergelijke context gaat niet over macht of over het doordrijven van de ideeën van één individu maar over het samen bereiken van een resultaat.

Om bij te dragen aan dat resultaat moet de leider:

  1. een heldere visie neerleggen en communiceren.
  2. zelf goed zicht houden op de doelstellingen en zorgen dat de medewerkers dit ook doen.
  3. de menselijke maat niet uit het oog verliezen.
  4. een veilige omgeving creëren waar mensen samenwerken maar zich ook uit durven te spreken.
  5. bij zijn medewerkers commitment zien te bereiken.
  6. het juiste gedrag aanmoedigen en zelf vóórleven.
  7. zorgen dat het bedrijf ook op langere termijn overleeft.
  8. moedig zijn in het nemen van beslissingen maar ook verandering bewerkstelligen als dat nodig is.
  9. een zinvolle bijdrage aan de samenleving realiseren.

Uiteindelijk kunnen we het resultaat van succesvol leiderschap, met positief Karma, meten in de stralende ogen van de medewerkers. Dit is een hele opgave, maar het is zeker de moeite waard om je mensen om iedere dag weer met veel plezier aan de slag te zien gaan.

Meer weten?

Neem dan contact op via Steven.Blom@Blomconsultancy.nl of bel 06-53164940