De beroemde W. Edwards Deming kreeg vaak de vraag voorgelegd waarom we steeds bezig moeten zijn met verbetering van kwaliteit. Hij antwoordde steevast: ‘to have fun, of course’. Dat is precies wat Monozukuri wil: continu samen streven naar een beter resultaat en vooral samen genieten van het succes.

Wat moet je doen om de vierde industriële revolutie te overleven?

Het streven naar verbetering vraagt om de mentaliteit van de start-up: gedrevenheid, sense of urgency, de bereidheid door te gaan tot het doel is bereikt, de concurrent vóór blijven.

De wereld is ingewikkeld en in ons eentje kunnen we onmogelijk alles overzien. Om tot verbetering te komen, hebben we behoefte aan deskundigen en moeten we in teams werken. Daar passen geen grote ego’s bij of bullebakken die wel even zullen vertellen hoe het verder moet, geen specialisten die op een eiland zitten of managers die hun zin doordrijven. Integendeel, daarvoor zijn bescheidenheid, (zelf)vertrouwen, en samenwerking nodig.

De nieuwe codewoorden daarvoor zijn Agile en Scrum.

Agile houdt in: stapsgewijze verbetering

Scrum betekent: werken met ontwikkelteams

Dit vraagt om een andere management methode. De manager die scrum master wil zijn, moet zich opstellen als coach. Zijn taak is het faciliteren van het team. Hij moet een duidelijke visie hebben maar ook naar iedereen kunnen luisteren voor hij zijn mening uitspreekt. Hij moet een Monozukuri manager zijn.

Het voorbeeld van Shapeways

Een prachtig voorbeeld is Shapeways, een start-up vanuit Philips. In een fabriek in Eindhoven is een 60-tal jonge engineers bezig met 3D printing. De sfeer is er een van samenwerking. Hiërarchische niveaus zijn niet zichtbaar. Er zijn geen aparte kamertjes voor het management. Iedereen doet om de beurt mee aan de productie. Tussen de middag eten allen gezamenlijk een lunch die door het bedrijf wordt verstrekt. Wie zich even wil ontspannen, kan een tafelvoetbalspel spelen. Het hele bedrijf straalt enthousiasme en dynamiek uit. Inmiddels is het succesvol en maakt het winst.

Eén dag in de week mogen de medewerkers bezig zijn met iets waar ze zelf interesse in hebben. Dat moet uiteraard wel met het bedrijf te maken hebben. Zo is een softwareprogramma tot stand gekomen waarmee de onderdelen die het bedrijf maakt gemakkelijk kunnen worden geselecteerd en aan een klant kunnen worden toegewezen.
Shapeways is een schoolvoorbeeld van een bedrijf aan de frontlinie van de Vierde Revolutie. De manier van werken is Agile en Scrum – stapsgewijze ontwikkeling en teamwerk.

Daily Management

Methoden en technieken als Agile en Scrum helpen ontwikkelteams om hun inzichten op elkaar af te stemmen. In de productie gebruiken we daarvoor Daily Management.
Dagelijks bespreken medewerkers van een productieteam het proces van de voorgaande dag, zowel de resultaten als ervaringen. Vervolgens bespreken zij de planning voor de komende dag en mogelijke verbetervoorstellen. Daily management vormt een gestructureerd dialoog met de focus op productie. Door continu sturing te kunnen geven aan het productieproces kan continu worden verbeterd, elke dag een stapje beter.

Al deze technieken zijn bedoeld om door samenwerking van diverse deskundigheden, soepel in te spelen op een snel veranderende complexe wereld en zo een optimaal resultaat te bereiken.
In de vierde industriële revolutie zullen alleen bedrijven die dit begrijpen ten langen leste overleven. De overige zullen net als de Dinosaurus uitsterven omdat zij zich niet aan de nieuwe tijd hebben weten aan te passen.

Wie net als Shapeways tot de drijvende krachten van de Vierde Revolutie wil behoren en de technieken als Scrum en Agile en Daily Management wil invoeren, heeft veel aan Monozukuri. Deze filosofie plaatst een en ander in een breder verband. Monozukuri  maakt duidelijk dat verbeteren niet alleen een praktische en financiële kwestie is maar ook gepaard gaat met sociale en persoonlijke verbetering.

Monozukuri betekent: de kunst van het doen, de kunst van het continu verbeteren. En ook die kunst is er in de eerste plaats om van te genieten….

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je me bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl