Populaire kwaliteitsmanagement methode

Six Sigma is een van de meest gegoogelde termen op het gebied van continu verbeteren. Maar wat is Six Sigma eigenlijk? Dit artikel, geschreven vanuit de literatuur, geeft een bondig overzicht van de herkomst, de kracht en methode van Six Sigma. Uiteindelijk leidt dit tot antwoord op de vraag: “Wat is Six Sigma”.

Herkomst van de Six Sigma methode

De wortels van Six Sigma zijn terug te voeren naar Carl Friedrick Gauss (1777-1855) die het concept van de normale verdeling introduceerde. Het was echter pas in de jaren ‘80 van de vorige eeuw dat Motorola inzag dat haar kwaliteitsniveau niet meer voldoende hoog was en met de theorieën van Gauss aan de slag ging. Men wilde van het meten van fouten per duizend naar het meten van fouten per miljoen. Zo ontwikkelde Motorola in 1989, door bekende tools en statistische technieken te combineren in één programma, de methode die wij nu kennen als 6σ (Six Sigma). Six Sigma heeft Motorola grote meetbare verbeterresultaten opgeleverd. Later hebben bijna elke type organisatie, over de gehele wereld de Six Sigma methode overgenomen.

Wat is Six Sixma? Six Sigma methode uitgelegd

De term Six Sigma verwijst naar de statistische standaarddeviatie in een normaalverdeling, waarbij het streven bestaat om de gewenste kwaliteit van producten binnen de standaarddeviatie te krijgen. Letterlijk betekent Six Sigma (6Ϭ) een foutkans kleiner dan 0,00034%. Hetgeen duidt op een nagenoeg perfect proces.
De Six Sigma methode is een zeer geschikte methode voor procesindustrie of voor verbeterproblemen waar zware wiskundige (statistische) analysemethodes voor nodig zijn. De directe basis van Six Sigma is namelijk data en feiten. Dit betreft het meetbaar maken van resultaten, het meten van betrouwbaarheid van de huidige performance, het objectief opsporen van de factoren die de proceskwaliteit het sterkste beïnvloeden en het objectief toetsen van de grootste grondoorzaken van deze ‘defecten’.

De kenmerken en elementen van Six Sigma

De Six Sigma methode bestaat uit drie kenmerkende elementen. Ten eerste, is het meetbaar verbeteren typerend voor Six Sigma. Six Sigma kun je namelijk als gereedschapskist zien. Het heeft namelijk een hoop indrukwekkende tools die u kan inzetten om processen te verbeteren.
Naast het meetbaar verbeteren, is als tweede voor Six Sigma typerend dat verbeterprojecten verlopen via de ‘DMAIC-cirkel’:
• Define: Welke critical-to-quality eigenschappen (CTQ’s) gaan we meten;
• Measure: Hoe gaan we die meten;
• Analyse: Welke factoren beïnvloeden de CTQ’s voornamelijk;
• Improve: Zorgen voor meer grip op de CTQ’s;
• Control: Controleren of de CTQ’s zijn verbeterd en terugval voorkomen.

Een derde kenmerk van de Six Sigma methode is de integrale aanpak. Six Sigma beoogt een kwaliteitsgerichte organisatiecultuur. Een cultuur die organisatie breed kwaliteitsverbetering mogelijk maakt.

Familieleden van Six Sigma

Six Sigma wordt beschouwd als het vervolg op Statistical Process Control (SPC) en heeft broertjes en zusjes als verbeterfilosofie. TPM en Lean zijn de oudere familieleden in de continu verbeterfilosofie familie. Klik hier, om verder te lezen hoe Six Sigma zich verhoudt tot andere verbeter filosofieën.

Kortom, Wat is Six Sigma?

Samenvattend, wat is Six Sigma? De Six Sigma methode (6Ϭ) is een data-gedreven en projectmatige kwaliteits-verbetermethode om prestaties van organisaties integraal te verbeteren. Six Sigma kent zijn oorsprong bij Motorola in 1989. Letterlijk betekent 6Ϭ een foutfractie van 3,4 ppm, hetgeen duidt op een nagenoeg perfect proces. Six Sigma is een geschikte verbetermethode voor procesindustrie of voor verbeterproblemen waar zware wiskundige (statistische) analysemethodes voor nodig zijn.

Meer informatie?

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je me bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl