Soms zeggen plaatjes meer dan duizend woorden. Dat geldt ook voor de aanpak van Sioux Technologies Assembly. Operations Manager Mart Lommers communiceert kraakhelder zijn visie met alle medewerkers via de animatievideo Leadership on a submarine’ van David Marquet. Hij geeft zijn mensen controle en daarmee creëert hij leiders. Hoe werkt dat op de productievloer?

De kern van verandering zit in autonomie, eigenaarschap, samenwerken, verbinding en persoonlijk leiderschap. Mart: “Operational Excellence gaat om gedrag en nog eens gedrag. Hoe ga je om met een organisatie die razendsnel groeit? Oké je hebt structuren, tools en systemen nodig, maar dat is pas het begin, want hoe gaan jij en je collega met elkaar om als het spannend wordt en de groei verdubbeld, en weer verdubbeld? Als verschillende bedrijfsculturen onder één dak moeten samenwerken? Er in een korte tijd een enorme toename is van het aantal collega’s?”

Leidende principes

Mart vervolgt: “De universele Leidende Principes komen in volgende fase van Operational Excellence aan bod. Deze zorgen ervoor dat er één gedragen gemeenschappelijk taal ontstaat in de organisatie.”

Leiderschapsexpert David Marquet brengt dit naar voren in zijn boek `Turn the Ship Around’. Om helderheid te bieden naar de medewerkers, is het belangrijk om principes te gebruiken als criteria voor besluitvorming. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers in staat zijn zinvolle beslissingen te nemen die een bijdrage leveren in het team en de organisatie. “Principes kunnen abstract zijn, maar dat hoeft niet: je moet het even door hebben en soms moet je er gewoon in geloven. Een voorbeeld is ‘Kwaliteit bij de bron’ met andere woorden, je werk in één keer goed doen. Wie kan het daar nu niet mee eens zijn? Een ander voorbeeld: ‘Respecteer ieder individu’ en behandel iedereen zoals jezelf graag ook behandeld wilt worden.”

Gedrag is actie

Er zijn veel manieren om gedrag te beïnvloeden, hier gaan de medewerkers van Sioux Technologies de komende tijd stevig mee aan de slag. Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling staan daarbij centraal.

Maar hoe gaan ze aan de slag met continu verbeterprincipes die nodig zijn voor de duurzame verandering? Hoe kunnen ze zich bewust worden van hun gedrag en aanpassen als dat nodig is?

Mart: “Om dat te kunnen doen, moet je eerst weten wat gedrag is. Gedrag is actie, het is alles wat mensen doen, bewust of onbewust, en dit kan worden waargenomen.”

Een ‘best practice’ om je bewust te worden van gedrag is de oefening ‘Go & Observe’:

  1. Ga naar de plek waar het gebeurt op kantoor en/of de werkvloer.
  2. Observeer gedrag en zie welke actie je waarneemt.
  3. Toets dit aan de principes.
  4. Geef respectvol feedback.

Observeren en luisteren

Mart: “Observeren van gedrag betekent meer dan alleen gaan kijken. Het betekent vooral nieuwsgierig zijn, door elke dag te oefenen met observeren: door te kijken, te luisteren en goede vragen te stellen. Dit stelt de mensen in staat de aandacht tot zichzelf te richten en te reflecteren. De juiste vragen vergroten uiteindelijk het bewustzijn van de nieuwe leiders.”

Bij observeren hoort ook luisteren. Vaak onderschat en je kunt dit oefenen. In zijn boek ‘Harthorend’ geeft Harry van de Pol aan: ‘Luisteren is meer dan de helft van het werk. De vraag is: willen we eigenlijk wel luisteren, kun je nog (stil) zijn?’

Intussen experimenteren de medewerkers van Sioux Technologies met observeren van gedrag en ervaren dat dit in de praktijk is lastig is. Jezelf bewust worden van gedrag vergt oefening. ‘Go & Observe’ wordt binnen continu verbeteren veel gebruikt om de `technische verliezen’ zichtbaar te maken, terwijl de werkelijke aanzet tot verandering waar te nemen is in het gedrag van de mensen.

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Als je de principes begrijpt, zelf hebt doorleeft, de resultaten en het proces er naartoe hebt doorvoelt, kun je ze gaan voorleven. Dat is het duurzame continu verbetergedrag waar we naar op zoek zijn.

Een reis die voor Sioux Technologies begon met het maken van kleine stapjes. Samen met de support van Blom Consultancy ontdekken Mart en zijn collega’s, tot welk gedrag de focus op leidende principes leidt.

Kenneth van Toorn en Alfred Plagge