Een goede leider is als een huisvader of huismoeder: duidelijk over de doelstellingen, geeft grenzen aan en bepaalt de speelruimte van de mensen die voor hem of haar werken. Hij/zij neemt verantwoordelijkheid maar gaat niet op de stoel van iemand anders zitten. Hij is geen autoritaire, betweterige huisvader maar een luisterende en coachende.

De Wat-vraag

Binnen de organisatie of het team is de leider verantwoordelijk voor de ‘Wat’-vraag: wat doen we hier, wat is ons doel? Daar mag hij autoritair over zijn. Hij is tenslotte aangenomen om een visie te hebben en de weg naar de toekomst uit te stippelen.

Verder moet hij een beeld hebben van wat er nodig is om het doel te bereiken. Hij moet het team samenstellen dat het project of idee gaat uitvoeren. Hij geeft de kaders aan waarbinnen de oplossing moet worden gevonden.

De Hoe-vraag

De ‘Hoe’-vraag is aan de organisatie / het team: hoe gaan we het doel bereiken, op welke manier, met welke middelen (binnen de randvoorwaarden die de leider heeft aangegeven).

Nadat de leider de organisatie of het team een opdracht heeft verstrekt, is het zijn taak om op regelmatige basis terugkoppeling te vragen. Essentieel is dat hij vooral vragen stelt en enthousiasme laat zien voor de gekozen oplossing. Is die naar zijn mening een verkeerde oplossing dan is dat in de eerste plaats aan hem zelf te verwijten. Kennelijk is het hem niet gelukt de opdracht zo te formuleren dat het team met een acceptabele oplossing komt.

Geen autoritair leiderschap

De huidige generatie jonge mensen accepteert geen autoritair leiderschap meer maar gaat op zoek naar een werkkring waar zij zich gehoord en gewaardeerd voelen. Sommige managers denken dat hun medewerkers harder gaan lopen als ze hen bekritiseren en negatief zijn over hun resultaten. Het tegendeel is waar, mensen gaan bij de pakken neerzitten als de leider het ook niet ziet zitten. Juist een positieve benadering, goed luisteren en enthousiasmeren leidt tot betere resultaten!

Coachend leiders zijn de toekomst

De goede leider moet een coachend leider zijn. Hij of zij moet niet bezig zijn met zijn/haar Ego of met het uitoefenen van macht maar met datgene waar het bedrijf hem of haar voor heeft ingehuurd: het bereiken van resultaat, het motiveren van mensen en het bedienen van klanten – op zo’n manier dat iedereen tevreden is.

Het helpt als de coachend leider zichzelf onderzoekt met vragen als: wat motiveert mij, hoe reageer ik onder stress en hoe houd ik mijn hoofd koel? Bij een onderzoek van het Nederlands Centrum van Directeuren (NCD) bleek dat meer dan dertig procent van alle directeuren zelf een persoonlijke coach heeft. Dat is niet omdat ze het werk niet aankunnen maar om iemand te hebben die hen een spiegel kan voorhouden, met wie zij verschillende concepten kunnen onderzoeken en aan wie ze een expert-opinie kunnen vragen.

Gezien het feit dat het steeds moeilijker wordt om goede gemotiveerde medewerkers te vinden is het zaak dat wij steeds meer Coachende Leiders opleiden.

Meer weten?

Neem dan contact op via Steven.Blom@Blomconsultancy.nl of bel 06-53164940.