De OEE stijgt en de output daalt? Hoe kan dat?

Dan heeft iemand aan de ‘maximale snelheid’ knop van de OEE berekening gedraaid. Waarom doet hij dat? Waarschijnlijk omdat de OEE verkeerd wordt gebruikt.

Een motivatie tool

De OEE is een motivatie tool voor operators, om aan te tonen waar de verliezen in productie zitten. Helaas wordt de OEE vaak door het management gebruikt om mensen af te rekenen op het resultaat, het OEE getal. Het gevolg van harde sturing op het OEE getal, is het draaien aan de knoppen van de berekening. De theoretisch maximale snelheid wordt omlaag gebracht, waardoor de OEE omhoog gaat. Een beter OEE getal betekent in dit geval niet een verbeterde productiviteit met minder verliezen, maar enkel een verandering in de berekening. Geen sturing op het reduceren van verliezen, is geen verhoging van de output.

Een andere reden voor het stijgen van de OEE en het dalen van de output, is de kwaliteitsknop in combinatie met het punt waarop de output wordt gemeten. Wat voorkomt is dat alle geproduceerde producten als output worden gezien (zowel de goede als de afkeur). In werkelijkheid worden enkel de goede producten verkocht. Als namelijk de kwaliteitsgraad omhoog gebracht wordt, door de producten in één keer goed te maken, stijgt de OEE. Hieronder een voorbeeld.


Machine situatie 1:

Beschikbaar voor 100%, draait op 90% snelheid, produceert 50.000 producten, waarvan 8.000 afkeur.
OEE = 100% * 90% * 84% = 76%

Machine output =      50.000 producten
OEE =                             76%

 

Machine situatie 2:

Beschikbaar voor 100%, draait op 90% snelheid, produceert 42.000 producten, waarvan géén afkeur.
OEE = 100% * 90% * 100% = 90%

Machine output =      42.000 producten
OEE =                             90%

 

Door deze uiteen splitsing van meetpunten daalt de output en stijgt de OEE. Een stijging in kwaliteit is een enorme daling van de kostprijs!

Reduceren van verliezen

Als de sturing ligt op het stijgen van de OEE en niet op het wegnemen van verliezen, zal aan de kwaliteitsknop worden gedraaid. Producten worden goedgekeurd, welke later in het proces voor grote problemen en kosten zorgen.

Veel bedrijven hebben zo een eigen interpretatie van de OEE definitie. De standaard definitie is: Als er behoefte is aan product en de machine is met een team gepland, dan begint de timer te lopen. Middels de OEE wordt zichtbaar om welke reden niet geproduceerd kan worden, minder snel geproduceerd kan worden of waarom het product niet goed is geproduceerd. Dit betekent dus ook dat tijdens de pauzes of ombouw de klok gewoon doorloopt. De machine kan namelijk niet produceren, maar er is wel behoefte aan product en een team (productie- of ombouwteam) is ingepland. Een machine op papier ‘uitplannen’ voor een ombouw, is het niet willen zien van alle verstoringen.

Het is zaak dat wij leren om de productiviteit te verhogen door de verstoringen weg te nemen. Dit kan alleen als we de OEE gebruiken om de huidige situatie goed te analyseren en sturen op het reduceren van verliezen, niet op het verhogen van de OEE.

De standaarden

Niets in Continu Verbeteren is zo goed gedefinieerd als de OEE en het is daarom cruciaal dat wij ons aan de standaarden houden om alle verliezen in kaart te brengen. Het is zeer de moeite waard om het boek van Arno Koch ‘OEE voor het productie team’ nog eens door te lezen.

De OEE is een prachtige tool, maar gebruik hem waar hij voor bedoeld is. Samen met het productieteam aan verbetering werken en niet om jezelf of anderen wat wijs te maken.

Meer informatie?

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je me bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl