Hoe krijg ik de startup mentaliteit weer terug in mijn bedrijf?
Door Continuous Improvement!

Bij de startup van een bedrijf is iedereen razend enthousiast, werkt hard en vindt geen moeite te veel. Dit terwijl er veel onduidelijkheid is waar ze met zijn allen heen gaan, of ze zullen overleven en of ze geld genoeg hebben om de plannen uit te voeren.
Als het bedrijf groeit en er geld binnenkomt, gebeurt er vaak iets waar we kennelijk geen grip op hebben. Er doemt wrevel op. Sommigen gaan zich afvragen of iedereen wel op gelijke voet betaald wordt. Anderen gaan machtspelletjes spelen. Weer anderen worden onzeker over wat van hen wordt verwacht en welk gedrag gewenst is. Er wordt  gemopperd dat het management niet de juiste aanpak heeft en mensen gaan elkaar de schuld geven als dingen niet lopen zoals men had afgesproken of gedacht.

Waarom gebeurt dit? Waarom zakt de motivatie van de medewerkers weg als de pro­cessen stabieler worden en het bedrijf in steviger vaarwater raakt? Dat is moeilijk te zeggen. Misschien doordat grotere organisaties vaak onpersoonlijker worden, waardoor de medewerkers zich niet meer gehoord of gezien voelen? Een belangrijker vraag is: wat is eraan te doen?

Een belangrijker vraag is: wat is eraan te doen?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die startup mentaliteit weer terugkomt?
Daarvoor moet in ieder geval aan een aantal basisvoorwaarden worden voldaan:

  1. De doelstellingen van het bedrijf moeten helder zijn.
  2. De doelstellingen moeten in visualisaties, grafieken en beeldschermen overal in het bedrijf zichtbaar zijn.
  3. Via Daily Management moeten alle medewerkers actief betrokken worden bij het realiseren van de doelen en kunnen zien wat de status op dat moment is.
  4. Het management moet zich regelmatig op de werkvloer vertonen, dit werkt zeer inspirerend.
  5. Negatieve opmerkingen hebben nog nooit een mens gemotiveerd, dus als er succes is geboekt, ga dat samen vieren en dan óp naar de volgende doelstelling.

Zo kunnen we van samenwerken weer een spannende wedstrijd maken, zonder in te groot fanatisme te geraken.

ishikawa

Het is ook de kunst om van problemen te genieten in plaats van erover te mopperen. Mijn Japanse collega Sata zei: ‘production without problems is no production, this means we have a lot of production here’.

Sata: Production without problems is no production, this means we have a lot of production here

Als er problemen zijn, ga nooit op zoek naar de schuldige. Betrek je mensen erbij, maak samen met hen een Ishikawa diagram en ga zo na welke factoren hebben meege­werkt aan het ontstaan van deze fout. Is de fout structureel, richt dan een Small Group Activity (SGA) op – niets is leuker dan samen met een team een probleem op te lossen waar men al een tijd mee worstelt. Deel het probleem op in kleinere problemen, zodat de oplossing binnen redelijke tijd kan worden gevonden. Door het team de oplossing te laten presenteren aan alle belanghebbenden zul je groot enthousiasme genereren. Ui­teraard is het management bij deze presentatie aanwezig!

Wie het enthousiasme van de startup fase in zijn bedrijf levend wil houden, moet Continuous Improvement invoeren. Steeds streven naar verbetering en daar zo­veel mogelijk medewerkers bij betrekken – met SGA en Daily Management als dé  ge­heime wapens. Hier past een leider bij die deze systemen begrijpt en zijn mensen weet te enthousiasmeren. Het gevolg zal zijn dat er een perfecte samenloop ontstaat van de Product Value Stream en de People Value Stream (zie afbeelding).

product waarde stroom - people waarde stroom

Meer weten?

Neem dan contact op via Steven.Blom@Blomconsultancy.nl of bel 06-53164940