Kleine productiebedrijven plaatsen de afdeling onderhoud vaak direct onder de productiemanager. Het nadeel hiervan is dat de productie altijd vóór gaat en dat periodiek onderhoud pas plaatsvindt als de productielijn even niet nodig is. Deze manier van ad hoc onderhoud is op den duur natuurlijk nadelig voor de conditie van de machines.

Bij grotere bedrijven met een eigen afdeling engineering (ontwikkeling) wijst men de onderhoudsafdeling vaak toe aan de Chief Engineer. Dit maakt het onderhoud nog in­gewikkelder, want nu zijn er drie afdelingen – engineering, onderhoud en productie – die zich met het onderhoud bemoeien. Er kan gemakkelijk stammenstrijd ontstaan, wanneer de productieafdeling vindt dat er onvoldoende aan onderhoud wordt gedaan en de onderhoudsmonteurs liever meewerken aan projecten van engineering. Ook in de relatie tussen het hoofd productie en het hoofd engineering kan spanning ontstaan.

Een andere werkwijze

Total Productive Maintenance (TPM) gaat uit van een andere werkwijze, die ervoor zorgt dat voor het onderhoud wél steeds de juiste prioriteiten worden gesteld. De kern van die werkwijze is dat een aantal onderhoudstaken wordt gedelegeerd naar de pro­ductie, en dat permanent een monteur in de ploegen meeloopt.

Voldoende kennis en vaardigheden

Het doel is om te zorgen dat er, zodra de machine ook maar even stilstaat, direct men­sen aan de slag gaan met onderhoud. Veel daarvan hoeft de ploegmonteur niet zelf te doen maar kan worden uitgevoerd door de productiemensen zelf – die daarvoor bij een tijdelijke stilstand van de productie natuurlijk ook tijd hebben.

Dit model vereist wel dat de productiemensen voldoende kennis en vaardigheden in huis hebben. Het behoort tot de taak van de ploegmonteur om hen daarbij te helpen en hen on the job te trainen. Als ze de onderhoudswerkzaamheden voldoende onder de knie hebben, krijgen ze een certificaat. Alleen daarmee mogen ze zelfstandig onder­houd plegen. Om hen tot zo’n training te stimuleren, zit aan het behalen van onder­houdscertificaten een salarisverhoging verbonden. Zo kan de productiemedewerker als het ware promoveren in zijn eigen functie.

Samenspel en rolverdeling

Binnen dit geïntegreerd onderhoudsmodel staat de ploegmonteur hiërarchisch onder leiding van de chef van de productieploeg. Vakinhoudelijk valt hij onder de technische dienst. Een coördinator moet zorgen dat dit samenspel van ploegmonteurs en de tech­nische dienst goed verloopt. In kleinere bedrijven kan het hoofd technische dienst die rol oppakken, in grotere bedrijven kan beter in handen worden gelegd van een speciale preventive maintenance co-ordinator (zie figuur).

Zo’n coördinator heeft tot taak om:

  • onderhoudszaken op te pakken die voortkomen uit het dagelijks overleg van de tech­nische dienst en de productie;
  • de onderhoudswerkzaamheden voor te bereiden die door de productiemedewerkers kunnen worden uitgevoerd;
  • voorbereidingen te treffen als de productie moet worden stilgelegd voor preventief on­derhoud;
  • afspraken te maken met externe bedrijven die bepaalde onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren.

Om het samenspel tussen productie en onderhoud soepel te laten lopen is behalve co­ördinatie vooral ook goede wil nodig. Het belang van het bedrijf moet bovenaan staan. Natuurlijk lopen de belangen van productie en onderhoud niet altijd parallel. Dan dient het management de sfeer van samenwerken te bewaken en te bevorderen. Elkaar bevechten en de schuld geven van dingen die mislopen, heeft nog nooit gewerkt. Beter samen de schouders eronder!

Meer weten? Neem dan contact op viar Steven.Blom@Blomconsultancy.nl of bel mij 06-53164940.