Wie heeft er geen product van Remia in het keukenkastje staan? Margarine gebruik je tijdens je ontbijt, oliën en vetten om mee te bakken, fritessaus en sladressing bij je avondeten.
De afgelopen jaren is met de groei van de sausfabriek het aantal verpakkingsformaten toegenomen. Hierdoor moeten de verpakkingslijnen steeds vaker worden omgebouwd.
Belangrijke vraag daarom: hoe blijven we de productietijd maximaal benutten?

Remia is niet meer weg te denken uit de Nederlandse keuken. Bekend om hun heerlijke recepten, verpakkingen en maatwerk voor de voedingsindustrie. Een familiebedrijf waarvan de sausfabriek gevestigd is in Den Dolder, waar in totaal ongeveer 200 mensen werkzaam zijn. Mijn eerste indruk: ”Wauw, een bedrijf vol met enthousiasme medewerkers, trots op hun product!” aldus Chantal de Haas, Industrial Engineer.

Remia opereert in een snel veranderende omgeving, die zich kenmerkt door een enorme groei. Flexibel zijn is een kernwaarde binnen de organisatie. Zo is het aantal verpakkingsformaten de laatste jaren met 25% gegroeid. Naar verwachting zet deze trend zich de komende jaren voort. Voor Remia is geen verpakkingsmateriaal te moeilijk!

Als gevolg van de toenemende output en het aantal formaten, moet er steeds vaker worden omgebouwd.

Ook wordt het ombouwen van de lijnen complexer. Dit resulteert in oplopende ombouwuren en toename van het aantal storingen rond de ombouw. Verschillende jaren geleden is Remia daarom met een SMED-training begonnen, waarmee positieve resultaten zijn behaald. De ombouwtijden zijn echter nog niet stabiel genoeg en de variaties in tijd en kwaliteit verschillen nog per ploeg. Kortom, voor het maximaal benutten van de productietijd is het verbeteren van de kwaliteit van de ombouw van groot belang.

Om nu en in de toekomst goed in te kunnen spelen op de toenemende vraag startte Remia de samenwerking met Blom Consultancy. De toenemende behoefte om verder te verbeteren met betrekking tot het ombouwen van de productielijnen leidt tot de volgende klantvraag: “Hoe kunnen we de kwaliteit van onze ombouwen verbeteren en door te standaardiseren de ombouwtijden reduceren?”

Ombouwen binnen de afgesproken tijd

Op 9 oktober gingen we van start. Samen met een verbeterteam is de huidige situatie besproken en een gezamenlijke aanpak bepaald. Met focus op het ombouwen binnen de afgesproken tijd, daarna willen we deze tijd verkorten. Maar hoe gaan we dat doen?

Ten eerste hebben we een SMED-training georganiseerd. Deze training had drie hoofddoelen:

  1. De ploegen betrekken bij het project.
  2. Korte uitleg theorie SMED.
  3. Brainstormen hoe te komen tot een goed georganiseerde ombouw.

Met post its aan de slag

Elke ploeg is onderling en later in overleg met elkaar, met post-its aan de slag gegaan met vragen zoals:

  • Hoe richten we het ombouw start-moment in?
  • Wat willen we in het start-moment bespreken en wie doet wat?
  • Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben betrokkenen met betrekking tot komende ombouw?
  • Wat verwachten we van elkaar?
Inrichting start-moment ombouw Bespreken van rollen en verantwoordelijkheden

Standaard afspreken voor de beste manier van ombouwen

Om te komen tot een ombouw binnen afgesproken tijd die stabieler en persoonsonafhankelijk is, is Remia hard aan het werk om werkwijzen vast te leggen in werkinstructies. De werkinstructies vormen een standaard, die van belang is om de variatie tussen de ploegen en de variatie tussen de individuele medewerkers te minimaliseren. Daarnaast vormt de instructie een belangrijke basis om te komen tot continue verbetering.

Ten eerste hebben we per productformaat een standaard gemaakt over wat de beste manier is van ombouwen. Welke onderdelen hebben we nodig? Welke handelingen voeren we uit en wat is daarin de slimste volgorde?

Ten tweede, hebben we standaarden ontwikkeld voor de organisatie rondom de ombouw. Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheden? Wat moeten we voorbereiden om te komen tot een goede ombouw? Wat moeten we bespreken, controleren, voordat we beginnen met de ombouw? Waar lopen we tijdens de ombouw tegenaan en hoe kunnen we dat bij toekomstige ombouwen voorkomen?

Ten derde: alleen standaardiseren is onvoldoende. Het in stand houden van de standaarden, daar gaat het om! Daarom trainen we de ploegen, waarbij de Senior Technisch Operator een belangrijke leidende rol heeft.

Het resultaat tot nu toe

Deze aanpak heeft een organisatorische voortuitgang opgeleverd, door een verbeterde voorbereiding, ombouwstart- en eindevaluatie van elke ombouw. Daarnaast is er meer duidelijkheid gekomen over de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen tijdens de ombouw. Ook is er meer aandacht voor machine onderhoud door de invoering van SIS (Schoonmaken, Inspecteren, Smeren).

Doordat de ombouwflexibiliteit nu hand in hand gaat met maximale benutting van de productietijd,  slaagt Remia erin om de consument de keuze te geven uit een brede variatie van mooie, handzame verpakkingen. Samen gaan we aan de slag om verder te verbeteren met betrekking tot het ombouwen van de productielijnen. Remia: Geen verpakkingsmateriaal te moeilijk!

Meer informatie

Bij vragen over de mogelijkheden, kun je me bereiken:
Steven Blom:  06 – 5316 4940  en  steven.blom@blomconsultancy.nl

 

Gerelateerd

>   Succes met SMED bij Van Sillevoldt rijst

>   Volle orderportefeuille, maar geen personeel… Tom Poes, verzin een list!

>   Rust in de branding

>   Aandacht voor techniek en mens

>   Download gratis eBook