Als ik probeer uit te leggen hoe ik effectief leiderschap zie binnen de Monozukuri filosofie, dan gebruik ik graag de metafoor van het bouwen van een boomhut, samen met een vriend.

Dat gaat zó: ik zoek een goede boom uit, maak een schets en droom voor mijzelf hoe deze boomhut eruit zal zien. Voor ik ga bouwen, zoek ik een vriend die zin heeft om mij te helpen. Tegen betaling van een redelijk uurloon gaan we dan samen aan de slag. Ik toon hem mijn ontwerp en de boom die ik in gedachten heb. Als leidinggevende ben ik verantwoordelijk voor het plan maar ik luister wel naar zijn ideeën over dat ontwerp en – als ik dat zinnig vind – pas ik het aan. Daarna overleggen we over de materialen die wij gaan gebruiken en over de juiste aanpak. We doen dit vanuit waardering voor elkaars kwaliteiten en we organiseren het zo dat we beiden kunnen doen waar we goed in zijn.

Deze benadering kunnen we ook toepassen op het bedrijfsleven. Mensen moeten het leuk vinden wat ze doen, anders wordt het bedrijf saai en levensmoe.

Monozukuri

In Monozukuri termen: het werk moet voldoen aan de vier basiskenmerken: Autonomie, Meesterschap, Verbinding en Zingeving.

Wat betekent dat in de praktijk? Als de leider van het bedrijf een nieuw plan van de grond wil tillen, moet hij zijn mensen schetsen hoe het bedrijf na uitwerking van het plan eruit zal en wat het aan vernieuwing en verbetering zal brengen. (Tell)

Sell, Coach, Delegatie en Tell model van Blom Consultancy

Maar vertellen alléén is niet genoeg. Hij of zij moet ook een de juiste mensen binnen het bedrijf voor zijn/haar plan interesseren. Pas als hij naar hun opvattingen heeft geluisterd en hen zijn plan echt aan hen heeft weten te ‘verkopen’ (sell), kan de uitvoering van start gaan.

Het is niet de bedoeling dat hij tijdens de uitvoering zijn mening doordrukt. Hij moet zich als een coach opstellen: blijven overleggen, naar goede argumenten luisteren en ervoor zorgen dat het enthousiasme op peil blijft.

Eventuele problemen die tijdens de uitvoering ontstaan, moeten in gezamenlijk overleg worden opgelost. Uiteraard vraagt deze aanpak meer tijd, maar het eindresultaat zal ook veel beter zijn.

Het gesprek aangaan

Wat te doen als iemand zijn werkzaamheden niet leuk vindt? Het is aan de leiding om dan het gesprek aan te gaan en uit te vinden of de betrokkene iets anders zou kunnen gaan doen wat hij/zij wel leuk vindt. Als dat niet lukt, moet de leiding ook helpen een andere oplossing te zoeken. Dat is een verantwoordelijkheid waar je  als leiding nooit voor weg mag lopen.

Veel leiders hebben de neiging om hun idee zo snel mogelijk te delegeren in de hoop dat het dan ook werkelijkheid zal worden. Als dat tegenvalt, verwijten ze de organisatie dat die niet goed heeft geluisterd of niet goed heeft gecommuniceerd. Maar de enige die in zo’n geval iets te verwijten valt is de leider zelf. Het is zijn/haar taak om het project actief te blijven volgen. Pas als alles naar wens loopt en iedereen voldoende aan boord is, kan hij het aan iemand anders delegeren (delegate).

Ten slotte: de leider moet van begin tot eind zijn commitment voor het project laten zien door voorbeeldgedrag. Zoals het gezegde luidt:

People are not watching your lips, but they are watching your feet. So:

Walk your Talk.

Walk your talk

Wil je weten wat we in jouw organisatie kunnen doen? Laat het ons weten. Op grond van ons realisme hebben we al veel potentiële verbeteringen ontdekt en doorgevoerd. Je kan ons bereiken via steven.blom@blomconsultancy.nl of 06 – 53 16 49 40.