Velen denken dat de Amerikaan prof. dr. William Edwards Deming (1900-1993) de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cirkel heeft bedacht. Dat klopt niet. Die cirkel is gebaseerd op het werk van Deming’s grote voorbeeld, de ingenieur en statisticus Walter Shewhart (1891-1967), de man die ook statistical quality control (SQC) heeft bedacht. Deming bouwde voort op Shewhart’s werk en werd de grote grondlegger van World Class Manufacturing.

Met zijn ideeën over kwaliteit heeft Deming er ons op gewezen dat – wat de strategie ook mag zijn – alle moeite voor niets is, als het op de werkvloer, waar het product wordt gefabriceerd, niet goed functioneert. Hij bedacht hiervoor 14 management principes en publiceerde die in de jaren tachtig, nadat de wereld door een zware economische recessie (1979-1983) was gegaan en in de digitale revolutie terecht was gekomen.

De 14 management principes

Nu wij weer in zware en dynamische tijden zijn beland, blijken die principes opnieuw zinvol.

 1. Creëer een constante focus op verbetering van het product en de service, met als doel om concurrerend te zijn, zaken te kunnen blijven doen en banen te scheppen.
 2. We bevinden ons in een nieuwe economische tijd. Het management moet die uitdaging aangaan, zijn verantwoordelijkheid nemen en leidinggeven aan de verandering.
 3. Maak je voor het bereiken van kwaliteit niet afhankelijk van inspecties. Kwaliteit moet van begin af aan in het product en de productie zijn ingebakken (dat kan door productieprocessen “Poke Yoke” te maken, dat wil zeggen: “het kan alleen op deze manier”).
 4. Kies je toeleveranciers niet op basis van de laagste prijs, maar probeer langetermijnrelaties met hen op te bouwen, die gebaseerd zijn op loyaliteit en vertrouwen.
 5. Werk continu aan het verbeteren van je processen en je service en verminder zo je kosten.
 6. Voer on-the-job-training door, voor iedereen.
 7. Voer een type leiderschap in dat erop is gericht om mensen te helpen en machines beter te laten werken.
 8. Maak een einde aan angstculturen. Alleen in een “no blame” omgeving praten mensen vrij over de problemen en fouten die zij ondervinden, en leveren zijn een effectieve bijdrage aan het bedrijf.
 9. Haal barrières tussen afdelingen weg. Medewerkers in de research & development, engineering, verkoop en productie moeten als een team samenwerken. Alleen zo kunnen problemen met de productie of het product en de service tijdig worden onderkend.
 10. Probeer mensen niet met slogans en doelstellingen tot hogere productiviteit aan te sporen. De belangrijkste redenen van een te lage productiviteit zitten in het productieproces en niet in de medewerkers. Dus:
  – Schaf productiequota af en voer in plaats daarvan goed leiderschap in.
  – Schaf management op basis van getallen af en voer goed leiderschap in.
 11. Verwijder methodes en systemen die de werknemer beroven van zijn recht om trots te zijn op zijn/haar werk.
 12. Schaf de jaarlijkse beoordelingsrondes en vooral de beoordeling op getalsmatige targets af. Door de ene te prijzen straf je de ander. En maak leidinggevenden niet verantwoordelijk voor getallen maar voor het verbeteren van de kwaliteit.
 13. Voer een krachtig programma van training, opleiding en zelfverbetering in.
 14. Laat iedereen in het bedrijf meewerken aan de verandering. De verandering is ieders taak, en niet die van enkelen.

Omarm ze

Ga eens bij jezelf na of ook jij deze 14 regels kunt omarmen en in hoeverre dit ook daadwerkelijk overeenkomt met jouw manier van werken. Ik geloof dat iedere lezer, als hij of zij eerlijk is, zal constateren dat er ook in zijn of haar bedrijf veel te verbeteren valt.

Het vraagt moed, vooral in economisch zware tijden, om juist kwaliteit voorop te stellen. W. Edwards Deming was ervan overtuigd dat alleen die route ook structureel tot lagere kosten leidt. Zijn ideeën worden al meer dan een halve eeuw door de praktijk bewezen.

Meer informatie?

Mocht u nog graag verder praten over de 14 management principes. Bel Steven Blom 06-53164940 van Blom Consultancy.